Linux E X P R E S

Facebook

Czech Open Source Policy Forum 2024

ceskodigital.png

Vicepremier pro digitalizaci Ivan Bartoš dnes zahájil Open Source Policy Forum 2024 v Brně. Na setkání pořádaném neziskovou organizací Otevřená města se diskutovalo společně s dalšími partnery o významu open source technologií, tj. softwaru s otevřeným zdrojovým kódem pro Českou republiku.


Tato akce odstartovala fungování Czech National OSPO (Open Source Program Office) jako sítě na podporu využití Open Source technologií ve veřejném a akademickém sektoru. V panelové diskusí následně vystoupili zástupci z Evropské komise a OSN.

Dnešní událost navázala na mezinárodní konferenci Open Source Driving the European Digital Decade, na které byl diskutován rozvoj Open Source technologií ve veřejném a akademickém sektoru před dvěma lety. Jedním z cílů této konference bylo také nastartovat diskusi o vzniku české národní OSPO kanceláře (Czech National OSPO), tedy uskupení složeného ze zástupců veřejného, akademického a soukromého sektoru, které by dále rozvíjelo rozvoj Open Source technologií a pomohlo napojit domácí Open source komunitu na mezinárodní prostředí. Od roku 2022 došlo v této oblasti k velkému pokroku a dnešní konference odstartovala spuštění prvního Open Source Policy Office (OSPO) v České republice.

Czech Open Source Policy Forum 2024

„Stát musí být v oblasti digitalizace schopný plánovat a hledat efektivní řešení založená na expertíze. Open source a jeho principy jsou klíčové pro moderní, transparentní a inovativní chod ve veřejné správě tím, že zvyšují kvalitu a efektivitu digitálních služeb pro občany. Za dlouhodobá, efektivní a stabilní řešení v Open source, která transformují veřejnou sféru se musíme i nadále zasazovat a vytvářet stabilní komunitu,“ pronesl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

V rámci panelové diskuse se následně probíral zákon o kybernetické odolnosti, který je v poslední fázi schvalování Evropským parlamentem a přináší nové výzvy a příležitosti pro Open source ekosystém. Disku­se se také zaměřila na roli Open Source komunit, odborníků a podniků při udržování Open Source projektů.

Již nyní se v oblasti Open Source v Česku dějí velké pokroky a v rámci Indexu digitální vlády OECD 2023 se Česko zařadilo mezi nejlepší země v oblasti využívání otevřených dat ve veřejné správě. Byla také zřízena Digitální a Informační Agentura, která má poskytnout mnohem větší možnosti a kapacity.

Česká republika provozuje vlastní Národní portál otevřeného kódu na adrese: code.gov.cz. Tento portál umožňuje sdílení zdrojových kódů a propojuje aktivní jednotlivce a komunity napříč veřejnou správou, aby společně sdíleli ověřená řešení založená na Open Source, která lze opakovaně použít dalšími veřej­no­prá­v­ní­mi partnery. Na Open source infrastruktuře běží také Portál občana a Národní webový design systém.

Zdroj: https://app.cesko.digital/

Diskuze (0) Nahoru