Linux E X P R E S

Facebook

Dortmund prosazuje open-source všude, kde je to možné

Rada německého města Dortmund vydala memorandum Digitalizace 2020 až 2025, v němž prosazuje použití open-source softwaru, kdekoliv je to možné. Software vyvinutý městskou správou bude vždy zpřístupněn veřejnosti. 


Naprostý průlom se v posledních týdnech a měsících uskutečnil v Dortmundu, německém městě ležícím ve spolkové zemi Severní Porýní – Vestfálsko. Tamní rada prohlásila digitalizaci za svůj politický úkol a 11. února 2021 přijala rezoluci o open-source softwaru:

  • Všude, kde lze, se použije open-source software.

  • Software vyvinutý městskou správou nebo pověřeným vývojářem bude zpřístupněn široké veřejnosti.

Rada Dortmundu se tak (možná nevědomky, ale pravděpodobně nikoliv) přihlásila k iniciativě Veřejné peníze – veřejný kód. Ta usiluje o to, aby produkty vzniklé z veřejných peněz byly veřejné. A týká se to i softwaru, kde lze tomuto požadavku vyhovět bezplatnou licencí. Město tak bude čerpat z již existujících aplikací svobodného softwaru a zároveň do něj přispívat.

Nyní se tedy obrací karta ve prospěch open-source softwaru. Nyní je na městské radě, aby vysvětlovala, proč nebylo v konkrétním případě použito řešení založené na open-source softwaru, a namísto toho se použil proprietární software. Rada tak chce v krátkém horizontu odstranit veškerý uzavřený sofware z městské správy.

Návrh byl jednomyslně schválen městskou radou v Dortmundu.

Informaci poskytl blog nadace The Document Foundation, který vychází z německého blogu Do-FOSS.

Uzavřený software je problematický v řadě okolností. Jednou z nich je bezpečnost. Právě v Německu, konkrétně Hesensku, je ilegální ve školství používat cloudovou verzi Microsoft Office. Ta totiž odporuje nařízení GDPR. Podobný názor má slovenský Národní bezpečnostní úřad.

Svítá na dortmundském open-source nebi? (wikimedia) Svítá na dortmundském open-source nebi? (wikimedia)

Diskuze (1) Nahoru