Linux E X P R E S

Facebook

GCompris 4.0 - nová verze výukového softwaru pro děti

Logo GCompris Qt

Dne 21. února 2024 bylo oznámeno vydání GCompris 4.0, které uzavírá dlouholetou snahu o jednotné grafické rozvržení a dále zahrnuje 8 nových aktivit, vylepšenou úroveň lokalizace a spoustu dalšího. Aplikace je dostupná na běžně používaných systémech GNU/Linux, Windows, Android i MacOS.


Dnes byla vydána nová verze 4.0 výukového softwaru pro děti od 2 do 10 GCompris. Jedná se o vydání aktuální implementace označené jako gcompris-qt, na které se pracuje již od roku 2014. Ta nahradila původní dále již nerozvíjenou aplikaci využívající knihovny Gtk. Díky nové implementaci je možné aplikaci nabídnout na různých zařízeních.

GCompris 4.0 - menu GCompris 4.0 - hlavní nabídka

Cíl aplikace

GCompris (čteno jako džejkomprí) je považováno za školní aplikaci, která má dětem pomoci procvičovat potřebné znalosti. Dostupné aktivity vycházejí ze školního učebního plánu a jejich cílem je předávat dětem znalosti hravou formou. Vyučující může v aktivitách nastavit cílovou obtížnost, a tak přizpůsobit procvičování probírané látce. Velkou výhodou této aplikace je její dostupnost bez nutnosti používat internet, dále bezplatná otevřená a především svobodná licence AGPLv3 a dostupnost aplikace na různých platformách operačních systémů.

Nové aktivity

V rámci nového vydání přibylo celkem osm nových aktivit rozvíjejících jazykové znalosti, aritmetiku a logiku.

Slovní druhy

První z novinek je aktivita Slovní druhy, ve které se dítě soustředí na procvičování slovních druhů. V této aktivitě je zadán jeden deseti slovních druhů a cílem je označit všechny výskyty v uvedené větě. Protože členění slovních druhů se může napříč světovými jazyky lišit, bylo potřeba pro češtinu připravit vlastní sadu dat. Ta je nyní připravena k použití.

GCompris 4.0 - aktivita Slovní druhy GCompris 4.0 - aktivita Slovní druhy

Určování slovních druhů

Druhá z aktivit úzce souvisí s tou první. V tomto případě však má žák v rámci jedné věty označit slovních druhů více. S postupujícími úrovněmi pak přibývá počet zadaných druhů až po všech deset.

GCompris 4.0 - aktivita Určování slovních druhů GCompris 4.0 - aktivita Určování slovních druhů

Počtodoku

Velice zajímavá matematická aktivita Počtodoku kombinuje pravidla klasického Sudoku s aritmetickými pravidly. Ve vyznačených oblastech musí zadaná čísla odpovídat jejich výsledku při operaci se zadaným operátorem. Zároveň se však ani ve sloupci ani v řádku nesmí dané číslice opakovat.

GCompris 4.0 - aktivita Počtodoku GCompris 4.0 - aktivita Počtodoku

Uhádni 24

Další z matematických aktivit je opět zaměřena na logiku i aritmetiku. Zde je vždy známý výsledek – číslo 24 – a je nutné prostřednictvím zadaných čísel a dostupných operátorů k tomuto výsledku dojít.

GCompris 4.0 - aktivita Uhádni 24 GCompris 4.0 - aktivita Uhádni 24

Řada

Aktivita Řada procvičuje logiku, pozornost a paměť. Cílem je u zadaného vzoru buď jej zopakovat, nebo jej doplnit, nebo si jej nejdříve zapamatovat a poté jej zpaměti zopakovat. Se zvyšující obtížností aktivity přibývají počty a velikosti tvarů a jejich kombinace.

GCompris 4.0 - aktivita Řada GCompris 4.0 - aktivita Řada

Čtení číselné osy

Šestou novinkou je aktivita zaměřená na práci s číselnou osou. V této aktivitě je na číselné ose zobrazeno umístění čísla, počátek a konec osy a jednotlivé kroky. Pomocí klávesnice na displeji nebo fyzické klávesnice je očekáváno zadání hodnoty, která odpovídá danému umístění.

GCompris 4.0 - aktivita Čtení číselné osy GCompris 4.0 - aktivita Čtení číselné osy

Používání číselné osy

Velmi podobnou aktivitou je Používání číselné osy, která po žákovi požaduje umístění zadaného čísla na číselnou osu. Nad osou je zobrazen ukazatel, který po stisknutí šipek mění své umístění. Jakmile je nad požadovaným místem, je nutné potvrdit zadání tlačítkem OK a dojde ke kontrole řešení.

GCompris 4.0 - aktivita Používání číselné osy GCompris 4.0 - aktivita Používání číselné osy

Najdi následující čísla

Poslední z nových aktivit je Najdi následující čísla. K předložené řadě čísel musí žák doplnit jedno nebo více z přiložených čísel, a to na správné místo tak, jak je v pořadí. Pozice vynechaných čísel mohou být jak před, tak i za nebo mezi zadanými čísly.

GCompris 4.0 - aktivita Najdi následující čísla GCompris 4.0 - aktivita Najdi následující čísla

Úroveň lokalizace

Aby tento software měl dobrý úspěch u dětí, je potřeba, aby byl dostatečně lokalizovaný. V tomto vydání je plně přeložený do 22 jazyků, dalších 19 je nad akceptovatelnou 70% úrovní, a mezi nimi je i český překlad (94 %).

Software pro výuku

Software GCompris v nové verzi pokračuje v úspěšném rozvoji aplikace a díky dobré lokalizaci tak mohou děti v bezpečné prostředí rozvíjet své znalosti. Tuto aplikaci je možné ovládat i pomocí dotykové obrazovky, takže její používání na mobilních zařízeních je velmi snadné. Osobně mám s touto aplikací velmi dobré zkušenosti a s dětmi ji rádi používáme. Mohu ji tedy doporučit všem, kdo hledají podobný software pro zabavení i vzdělání.

Diskuze (0) Nahoru