Linux E X P R E S

Facebook

Kubernetes je jedním z triumfů otevřeného přístupu k softwaru

kubernetes.png

Společnost VMware zveřejnila studii „Stav Kubernetes 2022“ která ukazuje, že se Kubernetes stal součástí hlavního proudu a 99 % respondentů uvedlo, že pro ně bylo nasazení této technologie přínosné.


Na základě průzkumu mezi 776 kvalifikovanými odborníky na vývoj softwaru a IT patří mezi hlavní uváděné výhody: lepší využití zdrojů a nižší výdaje (59 %), snazší aktualizace aplikací (49 %) a hladší migrace do cloudu (42 %).

Studie ovšem také ukazuje, že téměř pro všechny respondenty zůstává hlavním problémem bezpečnost (99 %) a více než polovina (51 %) si uvědomuje, že pro nasazení a správu Kubernetes jim chybí interní zkušenosti a odborné znalosti.

„Během posledních několika let se ustálila praxe užívání Kubernetes jako standardní vrstvy nad infrastrukturou, a to v privátních i veřejných cloudech a mnohdy obojích. Využití se posunulo od progresivních uživatelů směrem do mainstreamu,“ říká Michael Cote, technolog ve společnosti VMware. „I když je před námi ještě hodně práce, stěží naleznete někoho, kdo by neplánoval nasazení Kubernetes, pokud už tak neučinili.“

Z průzkumu vyplynulo, že Kubernetes je na úspěšném tažení:

 • Jedním z nejzřetelnějších příznaků toho, že Kubernetes je součástí hlavního proudu, je rychlý růst počtu nasazovaných klastrů: 29 % subjektů má více než 50 klastrů a téměř polovina (48 %) očekává, že počet klastrů Kubernetes, které provozují, vzroste o více než 50 %.
 • Mezi faktory, které přispěly k rostoucí popularitě Kubernetes, patří:
  • Zlepšení vývoje softwaru: 62 % označilo za hlavní důvody zvýšení flexibility aplikací a 54 % vyšší efektivitu vývojářů.
  • Zavádění cloudu: 59 % respondentů za důležité faktory při zavádění označilo zlepšení využití cloudu a 46 % snížení nákladů na cloud.
  • Efektivita správců aplikací: Více než třetina dotázaných (37 %) uvedla, že faktorem při výběru byla potřeba zlepšit efektivitu správy aplikací.

Jedním z hlavních důvodů, proč podniky zavádějí Kubernetes, jsou jednoznačné přínosy pro rychlý rozvoj cloudových operací. Existuje zrychlující trend odklonu od lokálních a jednocloudových implementací Kubernetes ve prospěch hybridních a multicloudových:

 • Respondenti, kterým Kubernetes slouží převážně při vývoji, upřednostňují místní prostředí (62 %) nebo jednoho poskytovatele veřejného cloudu (42 %).
 • Pro srovnání, ti, kterým u Kubernetes jde především o produkční prostředí, dávají přednost vícero poskytovatelům veřejného cloudu (52 %), dále lokálnímu prostředí (47 %) nebo jednomu poskytovateli veřejného cloudu (42 %).

Vzhledem k tomu, jakým tempem získává Kubernetes na oblibě a jak rychle se vyvíjí, potýká se mnoho podniků také s problémem, jak vyškolit stávající zaměstnance na potřebnou úroveň (a udržovat ji), a také s náborem pracovníků s potřebnými znalostmi:

 • 95 % má potíže s výběrem, nasazením a správou Kubernetes a z nich:
  • 51 % se shoduje, že chybí interní zkušenosti a odborné znalosti
  • 37 % se domnívá, že je těžké najmout pracovníky s potřebnými odbornými znalostmi
  • 34 % se potýká s tempem změn u Kubernetes/nativně cloudových řešení

Vzhledem k nedostatku odborných znalostí se mnoho týmů snaží zaplnit mezery jednoduššími řešeními Kubernetes v kombinaci s podporou a službami: 97 % by bylo ochotných platit za služby a podporu důležitých nástrojů Kubernetes.

Diskuze (0) Nahoru