Linux E X P R E S

Facebook

Novinky v Blenderu 2.82

blender.png

V půlce února 2020 vyšel Blender 2.82, druhý update verze 2.8. V článku vám představíme novinky, které přináší. 


Simulace fyzikálních dějů v Blenderu (kouř, oheň, proudění kapalin) je nyní realizována prostřednictvím nového frameworku Mantaflow. Ten nahrazuje dosavadní systémy pro simulaci kapalin a mění způsob práce s nimi.

Simulace ohně generovaná frameworkem Mantaflow.png Simulace ohně generovaná frameworkem Mantaflow (blender.org)

Řešení prostřednictvím řešitele FLIP nevyužívá žádný z předchozích nastavení simulace, zato nabízí tři komponenty pro vytváření kapalných simulací: kapalné částice, pletivo a sekundární částice. Rozdělením rozlišení na jednotlivé složky simulace mohou mít různé složky simulace dramaticky odlišné rozlišení.

Pro simulace kapalin lze nyní využít tři typy sekundárních částic: sprej, pěnu a bublinu.

Populární, na dlaždicích postavený UV mapovací systém je nyní plně integrován do blenderového pipeline.

Blender nyní podporuje Univerzální popis scény (USD – Universal Scene Description), otevřenou platformu od Pixaru. Soubory generované USD mohou obsahovat komplexní vrstvení, přepisy a odkazy na jiné soubory a USD exporter je jednodušší.

Vylepšena byla práce s uzly:

  • Uzel geometrie má nyní možnost RPI (Random Per Island), která umožňuje provést náhodný výběr textury nebo barvy pro různé komponenty v síti.

  • Matematický uzel má nové operace: trunc, snap, obtékání, porovnání, pingpong, sign, radians, ddegrees, cosh, sinh, tanh, exp, smoothmin a inversesqrt.

  • Byly přidány nové interpolační režimy: Linear, Stepped Linear, Smoothstep and Smootherstep.

  • Distorze umožňuje rovnoměrnou deformaci ve všech směrech, nejen tedy pouze diagonálně.

Renderování na Windows bylo výrazně urychleno.

Cykly nyní podporují odšumovací aparát AI-Accelerated Denoiser od OptiX pro grafické karty NVIDIA RTX. Bližší informace zde.

Redukce šumu pomocí nástroje AI-Accelerated Denoiser (blender.org) Redukce šumu pomocí nástroje AI-Accelerated Denoiser (blender.org)

Řada vylepšení, jako například lepší soket skupinových uzlů, výkon a kvalita průchodů vykreslení, byla provedena ve vykreslovači v reálném čase EEVEE:

  • Stejně jako v cyklech si nyní můžete vybrat, který průchod se má zobrazit v režimu Vykreslené stínování.

  • Průhledné materiály se nyní korektně míchají s volumetrií.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Zatímco verze 2.81 přinesla od základu nový přístup k sochání (sculpting), tato do něj přidává nové funkce. Jejich přehled najdete zde.

Řada změn byla provedena v uživatelském rozhraní, byly přidány nové nástroje a modifikátory:

  • Automaticky lze přidávat tahy kolem původních.

  • Byl přidán nástroj pro kreslení polygonů.

  • Kanály nyní umožňují rychlý přístup ke krytí, míchání a onion skin.

  • Nové kapátko umožňuje snadno vytvářet materiály za chodu.

Zájemce o další informace odkazujeme na stránku Blenderu.Diskuze (0) Nahoru