Linux E X P R E S

Facebook

Co přineslo otevření českých mapových dat ČÚZK?

ČÚZK

ČÚZK otevřel vektorová mapová data České republiky. Co tato data obsahují, jak mohou být užitečná, k čemu je lze využít? 


Co je ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) je veřejnosti znám především jako správce katastru nemovitostí. V něm si každý může zjistit, komu patří konkrétní pozemková parcela nebo stavba, do jaké kategorie patří, zda třeba není zatížena zástavním právem nebo exekucí a podobně.

ČÚZK toho má ale na starosti mnohem víc. Spravuje například Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je jedním ze základních registrů a je autoritativním zdrojem dat tohoto typu. Data z registru neslouží jen úřadům, může je využívat každý.

Dokonce je tu více možností. Přibližně před měsícem byla zpřístupněna nová aplikační rozhraní (API) pro geolokační a mapové služby, umožňující přímé využití v aplikacích. Adresní místa RÚIAN, případně i včetně vazeb na další objekty, si lze navíc stáhnout k sobě (určitou část nebo úplně všechno) a nad daty pak pracovat lokálně.

Datové sady ČÚZK

ČÚZK už dnes nabízí také velkou škálu dalších datových sad různého typu. Patří k nim například data výškopisná, všemožné mapy, letecké snímky… To vše aktuální i historické, často i do poměrně daleké minulosti.

Ovšem ne vše je veřejně přístupné. Mnohé datové sady jsou k dispozici jen za úplatu – k objednávání je zřízen e-shop. Tam si lze kromě datových sad zakoupit také klasické tištěné mapy a různé knihy.

Úřad poskytuje formou placené služby také korekční data pro určení přesné pozice v rámci ČR (služba CZEPOS). Korekční data umožňují zpřesnit klasické určování polohy (GPS, postupem času i Galileo) až na úroveň centimetrů v reálném čase a milimetrů při následném zpracování. Takto přesné měření se hodí například při zaměřování pozemků nebo pro řízení zemědělských a stavebních strojů.

ČÚZK ale postupně otevírá další data, takže co je dnes ještě placené, může být v budoucnu zdarma a navíc pod nějakou svobodnou licencí.

Geoprohlížeč: všechny vrstvy ze sady Data50 Geoprohlížeč: všechny vrstvy ze sady Data50

Otevření vektorových mapových dat

Posledním „přírůstkem“ je v tomto ohledu otevření vektorových mapových dat na první dubnový den (a nebylo to myšleno jako aprílový žert). Konkrétně se jedná o Základní mapy ČR Data50 a Data200.

Data jsou k dispozici ve formátu Shapefile, zpracovatelném v řadě běžně dostupných programů včetně svobodného geografického systému QGIS nebo geografické nadstavby PostGIS nad databázovým systémem PostgreSQL (kam data naimportujete pomocí nástroje shp2pgsql).

Licence je součástí obchodních podmínek úřadu; v zásadě se dá říct, že jsou data poskytována pod svobodnou permisivní licencí, vyžadující pouze povinné přiložení metadat nebo odkazu na podmínky, v případě šíření tiskem pak uvedení specifikace zdroje. Data lze tedy neomezeně využívat pro libovolné nekomerční i komerční účely.

Přímé prohlížení na webu

Nejlepší přehled o tom, jaké informace čerstvě otevřená data poskytují, si uděláte při přímém prohlížení na webu – které samozřejmě můžete využít i pro běžnou práci (pokud nechcete s daty pracovat ve vlastní aplikaci). K prohlížení slouží buď mapové okno na hlavní stránce aplikací nebo ještě lépe Geoprohlížeč.

Dopravní vrstva ze sady Data200 Geoprohlížeč: dopravní vrstva ze sady Data200

V Geoprohlížeči si přes tlačítko Změnit mapu vyberete příslušnou základní mapu (Data50 nebo Data200) a pak si zvolíte vrstvy, které chcete zobrazit. Mezi tyto vrstvy patří například vegetace a povrch, komunikace nebo terénní reliéf. Uvnitř jednotlivých vrstev si lze ještě dál vybírat, které druhy objektů se zobrazí (lze to ale jen u některých druhů).

Geoprohlížeč: přidání dalších vrstev z Data200 Geoprohlížeč: přidání dalších vrstev z Data200

K čemu lze data využít?

Největší „síla“ dat je v možnosti využívat je ve vlastních systémech a aplikacích – a to zejména v kombinaci s daty z jiných zdrojů. Z těch ryze mapových lze zmínit například z OpenStreetMap, Natural Earth, OpenTopography nebo IPUMS Terra. Ještě mnohem více je ale „nemapových“ dat, která jsou dostupná prostřednictvím národního portálu, portálu pro celou EU nebo přímo od konkrétních poskytovatelů (u nás hlavně v Praze, Brně a Ostravě).

QGIS: správní jednotky a chráněná území QGIS: správní jednotky a chráněná území

Škála možných využití je nepřeberná. Asi nejvíc se data uplatní v aplikacích pro územní plánování, urbanistiku a všechny druhy dopravy. Lze si představit také různé aplikace například pro stavebnictví, zemědělství a lesnictví, sport, vojenské účely, ekologii, demografii a další oblasti.

QGIS: zóny placeného stání v pražských ulicích (kombinace Data50 z ČÚZK a dat Hlavního města Prahy) QGIS: zóny placeného stání v pražských ulicích (kombinace Data50 z ČÚZK a dat Hlavního města Prahy)

Otevření dat je tedy jednoznačně velmi pozitivním krokem, který – společně s otevíráním dalších kategorií dat – může významně pomoci v řadě oborů lidské činnosti. Pak už jde jen o to, zda bude chuť data opravdu využívat.Diskuze (0) Nahoru