Linux E X P R E S

Facebook

Zorin OS 15 Lite

zorinos.png

Nová verzia užívateľsky prívetivej linuxovej distribúcie Zorin OS Lite je zaujímavým riešením nie len pre menej skúsených užívateľov, ale aj pre zariadenia so slabším hardvérom.


Zorin OS je distribúciou Linuxu, ktorá ponúka užívateľom nenáročný operačný systém vo štyroch rôznych edíciách, ktoré sú cielené pre rôzne potreby. Výber začína od edície Ultimate, ktorá je jedinou platenou alternatívou s možnou výhodou podpory vývojárov, až po edíciu Education zameranú na výučbu, vedu a vývoj. V tomto článku sa pozrieme bližšie konkrétne na Zorin OS 15 Lite, ktorý má byť takzvaným "lightweight" riešením pre desktopy s menej výkonným hardvérom, ale stále dostatočne užívateľsky prívetivým a použiteľným systémom.

zorinos_15_01.png


Cieľovou skupinou tejto distribúcie by mohli byť užívatelia Windowsu alebo macOS, hľadajúci vhodnú alternatívu operačného systému postavenom na Linuxe. Desktopovým prostredím je v prípade edície Zorin OS Lite práve Xfce 4.14, ktoré je hardvérovo nenáročne a jednoduché na používanie. Potenciálnych užívateľov prechádzajúcich napríklad z Windowsu 7 sa snaží Zorin OS osloviť aj vlastnými témami, ktoré sú jednak dostatočne prehľadné a dostupné vo svetlej aj tmavej alternatíve. Celková konfigurácia užívateľského prostredia je v Zorin OS vyriešená na dobrej úrovni a ponúka množstvo možností prispôsobenia jednoduchou cestou prostredníctvom panela nástrojov.

zorinos_15_02.png


Keďže je Zorin OS založený na distribúcii Ubuntu, prvky funkcionality a prívetivosti systému nie sú žiadnym problémom. Treba však pripomenúť, že hoci je testovanou edíciou v tomto článku práve edícia Lite, nejedná sa o minimalistickú distribúciu Linuxu. Dôkazom toho je už len samotná veľkosť ISO súboru, ktorá má viac ako 2 GB. Zorin OS sa však nesnaží byť prioritne minimalistickým operačným systémom, ale najmä prívetivým. Proces inštalácie je veľmi jednoduchý a pomerne rýchly, s dostupnosťou výberu jazykovej lokalizácie, nastavení rozloženia klávesnice a užívateľského účtu. Automatické rozpoznávanie hardvéru a následné doinštalovanie potrebných ovládačov je len ďalším pozitívnym prvkom prebratým z Ubuntu.

zorinos_15_03.png


Ponuka a dostupnosť softvéru sú v Zorin OS Lite na dobrej úrovni. Okrem vlastných repozitárov Zorin OS majú užívatelia dostupné aj repozitáre softvérových balíčkov Ubuntu. Štandardne má Lite edícia predinštalovaných niekoľko dôležitých aplikácií, akými sú napríklad kolekcia kancelárskych nástrojov LibreOffice, GIMP, webový prehliadač Mozilla Firefox, poštový klient Mozilla Thunderbird alebo multimediálny prehrávač Parole. Hoci je možné inštalovať požadované softvérové balíčky prostredníctvom príkazového riadku, užívatelia majú dostupnú aj prívetivejšiu „Store“ aplikáciu, ktorej jediným nedostatkom je neúplný jazykový preklad.

zorinos_15_04.png


Zorin OS 15 Lite je prívetivou distribúciou, ktorej cieľovou skupinou môžu byť neskúsení užívatelia Linuxu, ľudia prechádzajúci z iných operačných systémov alebo užívatelia hľadajúci linuxovú distribúciu pre menej výkonný hardvér. Zorin OS Lite zvláda plniť svoje ciele a môže byť vhodnou alternatívou ku distribúciám s podobným zameraním, akou je napríklad MX Linux.

Inštalačné obrazy pre rôzne edície Zorin OS vo formáte ISO sú dostupné na stiahnutie na stránkach distribúcie zorinos.com.

Diskuze (3) Nahoru