Linux E X P R E S

Facebook

LaTeXila vs. Gummi: Srovnání editorů LaTeXu

latexila_gummi.png

Článek představuje dva čistokrevné editory LaTeXu pojmenované LaTeXila a Gummi. Oba jsou orientovány na prostředí GNOME. Tyto mladé produkty tak výrazně obohacují současný trh, protože většina stávající konkurence vychází převážně z knihoven KDE.


Tip: Přečtěte si články Editory pro TeX: Staří mazáci a Aplikace s grafickým rozhraním, najdete v nich informace o ostatních editorech, k některým z nich jsou v tomto článku přirovnávány i editory LaTeXila a Gummi.

LaTeXila vs. Gummi LaTeXila vs. Gummi

Stručné představení Gummi

Svojí koncepcí připomíná Gummi editor TeXworks. Do pravého panelu je situován vestavěný prohlížeč PDF dokumentů, který je díky technologii SyncTeX funkčně provázán s editorem LaTeXového kódu otevřeném v levém panelu. Prohlížeč „sleduje“ úpravy textu, takže vždy náhled v pravém panelu odpovídá právě upravovanému zdrojovému kódu v levém panelu. Toto chování lze uživatelským nastavením potlačit. Vzhledem k periodicky prováděnému sestavování zdrojového kódu do PDF náhled ukazuje vždy aktuální podobu dokumentu. Lhůtu popsaného obnovování náhledu lze nastavit. Rozsáhlá písemnost ve spojení s častou rekompilací však značně vytíží výpočetní kapacitu počítače. Oproti aplikacím na principu WYSIWYG autor nemůže provádět úpravy přímo v prohlížeči výsledného PDF.

Gummi s demonstračním kódem a náhledem na výsledné PDF Gummi s demonstračním kódem a náhledem na výsledné PDF

Selže-li zpracování v LaTeXu, objeví se místo náhledu chybová hláška a v editoru se červeně zvýrazní vadná značka Selže-li zpracování v LaTeXu, objeví se místo náhledu chybová hláška a v editoru se červeně zvýrazní vadná značka

Projekt započal v roce 2009. Gummi zjevně ctí zvyklosti GNOME, ačkoli nenáleží přímo mezi oficiální projekty. Později byl celý přepsán z původně zvoleného jazyka Python do jazyka C. Poslední verze 0.6.1 byla vydána v prosinci 2011. Informace o dostupnosti této aplikace pro vaši distribuci najdete na webu projektu.

Stručné představení LaTeXily

Aplikace svou koncepcí připomíná například Texmaker. V kontrastu s Gummi nemá LaTeXila integrovaný prohlížeč výstupu z kompilace. Výsledný vysázený dokument musí být otevřen v systémovém prohlížeči dokumentů, kterým je v GNOME aplikace Evince. Pisatel během práce nedisponuje aktuálním náhledem. V LaTeXile se kompilace provede až na povel uživatele, který si posléze prohlédne výsledky provedených změn v automaticky spuštěném systémovém prohlížeči.

Množství distribucí již LaTeXilu nabízí ve svých repozitářích. LaTeXila je totiž přímo jedním z projektů GNOME a je optimalizována, aby do GNOME dokonale zapadala a nepůsobila rušivým dojmem.

LaTeXila s otevřeným prázdným dokumentem typu article (vědecký článek) LaTeXila s otevřeným prázdným dokumentem typu article (vědecký článek)

Pro test LaTeXily a zhotovení snímků obrazovky jsem provedl instalaci (postarší) verze dostupné v repozitářích Debianu. Rozšíření v následujících vydáních jsem testoval v LaTeXile zkompilované ze zdrojových kódů.

Pro LaTeXilu byl zvolen stále populárnější jazyk Vala, který počtem nových projektů v posledním roce zastínil konkurenční řešení Mono. Tuto sekci zakončím informativním seznámením s Valou.

Zdrojový kód ve Vale je nejprve strojově převeden do ekvivalentního kódu v jazyce C, který využívá knihoven a abstrakcí GNOME (např. systém typů GObject). Výsledný kód v jazyce C je značně rozsáhlý, nepřehledný a celkově nevhodný k rozsáhlejším úpravám, tudíž se jedná o nezdrojovou formu díla (v terminologii GNU „strojový kód“) s charakterem strojově generovaného kódu. Popsaný „mezikód“ se automaticky přeloží standardním kompilátorem gcc do strojového kódu požadované hardwarové platformy. Alternativní řešení (Java, C#, Python...) obvykle vyžadují speciální platformu, kterou virtualizují potřebné běhové prostředí (Java Runtime Environment, Mono, CPython...). Výhodou strategie kompilace Valy je mimo jiné odstranění dodatečných softwarových závislostí vynucených potřebou běhového prostředí a nákladů na virtualizaci běhu programu. Navíc binární kompatibilita s C a využití rozhraní GNOME zajišťuje dokonalou interoperabilitu aplikací ve Vale a platformy GNOME. V české mutaci Wikipedie se dopřává Vale ze všech programovacích jazyků nejobsáhlejšího hesla.

Další funkce editorů

Nadstavba LaTeX definuje několik set rezervovaných výrazů odpovídajících různým znakům, členících text, určujících vlastnosti úseku textu nebo provádějících komplikovaná vestavěná makra... Proto jsou často požadovány různé možnosti jednoduchého vyhledání a naklikání různých značek.

Minimalistická aplikace Gummi dovoluje naklikat pouze vkládání nejelementárnějších vlastností (např. zarovnání), vložení tabulek, obrázků, matic a BibTeXových odkazů na literaturu.

V tomto ohledu LaTeXila hravě Gummi předčí. Nástrojová lišta a jednotlivá menu v LaTeXile zpřístupňují rozsáhlejší soubor LaTeXových entit.

Vložení různých matematických prostředí z připravených položek Vložení různých matematických prostředí z připravených položek

V doprovodném panelu se graficky modeluje struktura otevřeného dokumentu do stromového diagramu. Tato reprezentace usnadňuje například přeuspořádání pořadí jednotlivých kapitol. Jiný panel slouží jako hlavní nástroj pro vyhledávání symbolů podle náhledu. Samotné provedení panelu však není ještě vyzrálé a vznáším vůči němu tyto výhrady:

  • Symboly jsou zhusta špatně řazené. Například relace býti prvkem (∈) správně patří mezi relace, znak „therefore sign“ (∴) správně patří mezi různou matematiku, odmocnina správně patří mezi operátory...

  • LaTeXila se soustředí výhradně na matematiku, takže absentují některé podstatné nematematické symboly. Což problematizuje třeba zápis německých příjmení (např. Strauß), protože nelze naklikat nečeská písmena.

  • Sice výběr naplňuje potřeby přírodních a technických věd, avšak nedostačuje pro některé partie matematiky. Například v menu nezapíšete Tate–Šafarevičovu grupu Ш(A/K) nebo funkci Gimel. Nenašel jsem způsob, jak si panel přizpůsobit a případně doplnit o další znaky.

LaTeXila obsahuje i našeptávač, který na základě syntaktické analýzy napovídá přípustné direktivy LaTeXu. Obdobné funkce důvěrně znají všichni programátoři z různých IDE prostředí.

Gummi spolupracuje se slovníkem pro kontrolu pravopisu. Celkové hodnocení této funkce sráží nedodělek, kdy se označují za pravopisné chyby i řídicí značky LaTeXu. Dále se mi nezdařilo přepnout z primárního anglického slovníku na český slovník a ani nevím, zda je to vůbec možné. Novější verze LaTeXily s podporou kontroly pravopisu trpí stejnou vadou.

Nastavení Gummi Nastavení Gummi

Gummi byl přibližně před rokem kompletně přeložen do češtiny. Naneštěstí překlad nereflektuje pozdější vývoj produktu, takže v nových verzích Gummi se objevuje množství nových nepřeložených řetězců. Bližší informace o české lokalizaci podávají domovské stránky. U LaTeXily je aktuální český překlad ke stažení na domovských stránkách.

Diskuze (1) Nahoru