Linux E X P R E S

Facebook

Tahová válečná strategie TripleA – Napoleon a stíhačky Stealth

TripleA

Podmaňte si Evropu v době rozpínající se říše císaře Napoleona, bojujte o svět ve 2. světové válce, vybudujte vesmírné impérium nebo si zahrajte v bitvě o Středozemi známé z Tolkienových knih. To vše a mnohem více nabízí tahová strategická hra TripleA.


Herní módy

Hra nabízí hned několik způsobů, kterými můžete hrát. Nejbližší vám bude pravděpodobně připadat lokální hra na PC proti umělé inteligenci – k tomu slouží volba Start Local Game v hlavním menu, následně je zde i možnost hrát po síti proti reálným hráčům Play Online... (abyste mohli hrát on-line, je potřeba mít nainstalovanou nejnovější verzi hry, starší verze hraní nepodporují). Třetí možností je hra pomocí e-mailu/přes fórum Start BPEM. Poslední možností pak je vytvoření vlastní sítě, ve které můžete hostovat ostatní hráče ze svého PC či se připojit ke hře hostované na jiném PC – k tomu slouží volby Host Networked Game a Connect to Networked Game.

Hlavní menu Hlavní menu

Instalace map – rozšíření hry

Budete-li chtít hru rozšířit o další mapy, klikněte v hlavním menu na možnost Download Maps... Do okna nakopírujte následující adresu:

http://downloads.sourceforge.net/project/tripleamaps/triplea_maps.xml

Zdroj map Zdroj map

Poté klikněte na List Games a vyberte si ze seznamu mapu dle svého uvážení, pak už stačí mapu pouze označit a pokračovat volbou Install Games. Budete-li chtít další mapy, klikněte na tlačítko Find Maps and Games. Při použití této volby se otevře okno prohlížeče a budete odkázáni na fórum (anglicky), kde je možné najít další zdroje map. Instalace se provádí stejným způsobem popsaným výše.

Výběr mapy Výběr mapy

U jednotlivých map naleznete náhled prostředí, stručný popis, jméno autora a mnohdy také počet hráčů, pro které je hra určena. V popisu se může objevit i poznámka, že hra podporuje diplomatické jednání – co tato možnost znamená, naleznete v následujících odstavcích. Popisy nemají vždy stejné parametry, u některých map v náhledu naleznete informací více, u některých map potom méně.

Ovládání hry

Hra je postavena na klikacím systému – nejvíce tedy využijete myš, pro urychlení je však mnohdy vhodné použít také klávesnici. Pohyb na mapě se provádí několika způsoby, prvním způsobem je pohyb myší do stran s přidržením pravého tlačítka myši, popřípadě pomocí šipek na klávesnici. K přesunu obrazovky můžete též využít mapu, která je přítomna v horním rohu obrazovky. Chcete-li mapu přiblížit či oddálit, využijte funkci zoom – Ctrl + kolečko na myši nebo si nastavte procenta přiblížení přes nabídku v záložce View – Map Zoom.

Pohyb pomocí mapy Pohyb pomocí mapy

Označování jednotek probíhá dvěma způsoby – levým tlačítkem myši lze si naklikat jednotky jednotlivě, 10 jednotek lze naráz označit klikáním kolečka myši. Je-li potřeba snížit počet, použijte pravé tlačítko myši. Při větším počtu je však vhodnější druhý způsob, klikněte „dvojklikem“ kamkoli do oblasti do prázdného místa, kde nestojí žádný voják, popř. 1x klik kolečkem – obě tyto funkce vyvolají dialogové okno, kde si lze jednotky snadněji označit.

Výběr jednotky klikáním Výběr jednotky klikáním


Výběr jednotek pomocí dialogového okna Výběr jednotek pomocí dialogového okna

Jednotky a jejich vlastnosti

V průběhu hry nakupujete za utržené body další bojové jednotky, nákupu se dočkáte vždy na konci herního kola. Nakoupená armáda bude však k dispozici až na začátku kola následujícího. Každá hra má vlastní armády, v Napoleonských válkách tedy bude k dispozici dělostřelectvo a vojáci na koních, zatímco v modernější době se dočkáte tanků a stíhaček – to záleží na zvolené mapě. Vedle názvu je zde grafické znázornění nakupované armádní složky. Důležitá informace je však až pod obrázkem jednotky. Naleznete zde tři číslice oddělené lomítkem napsaném ve pořadí Útok/Obrana/Vzdálenost. Od toho se pak odvíjí i cena, která je uvedena napravo vedle obrázku.

Nákup bojových jednotek Nákup bojových jednotek

Spuštění hry a její průběh

Po spuštění hry vyberte libovolnou mapu v menu pomocí tlačítka Choose Game... Vyberte si, za koho chcete bojovat, popřípadě nastavte, za které hráče má hrát umělá inteligence. Stiskněte Play, tím se přesunete přímo na bitevní pole. Vedle hráčů je v hranaté závorce napsáno rozdělení podle vytvořených aliancí, které figurovaly ve skutečné válce.

Nastavení hráčů Nastavení hráčů

Každé herní kolo začíná nákupem jednotek, ty však budou použitelné až v dalším kole – nákup jednotek je popsán v odstavci Jednotky a jejich vlastnosti.

Mapa je rozdělena na území, ta musíte pomocí své armády během jednotlivých tahů obsadit. V každém tahu máte možnost přeskupovat jednotky tak, abyste ubránili svá území, obsadili volná a v neposlední řadě přebrali území nepříteli. Základy ovládání jsou popsány v předchozích odstavcích. Dostanete-li se do přímého střetu s protivníkem, proběhne bitva. Výpočet výsledku bitvy si lze kdykoli spočítat na kalkulátoru, viz dále.

Boj jednotek probíhá v samostatném okně, uvidíte zde průběžné ztráty a výsledek bitvy. Pokud napadnete nepřítele a jeho jednotky disponují srovnatelnou bojovou silou, bude vám nabídnuta též možnost ústupu.

Útok – grafické znázornění Útok – grafické znázornění

Na konci kola si budete moci připsat jednotky, které jste na začátkem kola nakoupili. U většiny map je potřeba kliknout na základnu (hlavní město), jednotky se objeví na tomto místě. U map, kde hlavní město nefiguruje, je potřeba kliknout na jakékoli území, kde máte aktuálně své jednotky. Nakoupená armádní složka se poté objeví u jednotek, které se na daném území v tuto dobu vyskytují.

Kalkulátor útoků

Výše popsaný bojový útok si jako správný stratég můžete předem vypočítat na „bitevní kalkulačce“. Naleznete ji v menu na horním panelu v záložce Game – Battle – Calculator... Tato funkce vám pomůže vypočítat úspěšnost útoku a případné ztráty jednotek. Dalo by se říct, že se bez této funkce obejdete – začátečník však jistě možnost využije. Výpočet provedete tak, že vyberete ze seznamu protivníků toho, na kterého chcete útočit, poté vyberete počet bojových jednotek svojí armády a armády protivníka na území, které chcete obsadit. Výběrem možnosti Calculate Odds – v pravém sloupci uvidíte procentuální úspěšnost.

Výpočet útoku/obrany Výpočet útoku/obrany

Strategie - válčení vs diplomacie

TripleA je rozmanitá tahová strategie, některé mapy nabízejí mimo jiné také diplomatické řešení. Území si lze podmanit silou, někdy je však lepší zvolit strategii diplomatickou a s některými protivníky udržovat příměří či spolupráci a volný pohyb po jeho území. Jsou-li soupeři silnější, bude pro vás výhodnější uzavřít dohodu o neútočení a vybudovat si dostatečnou armádu, než se rozhodnete s nimi dohody zpřetrhat a vzít si je na mušku.

TripleA

Instalace, závěrečné shrnutí

Hra je multiplatformní, můžete ji tedy hrát na počítači s Linuxem, Windows i Mac OS. Instalační soubor(y) je možné zdarma stáhnout na oficiálních stránkách hry. Podmínkou spuštění hry je nutností mít na PC nainstalovanou Javu, bez této aplikace TripleA nespustíte.

Instalační soubor pro Linux stačí stáhnout a rozbalit kamkoli do počítače – hru samotnou poté spustíte spuštěním souboru triplea_unix.sh

TripleA nabízí mnoho zábavy a velké množství map, hru je také možné si v mnoha ohledech přizpůsobit svým potřebám. Pro milovníky strategických her je tato „tahovka“ jasnou volbou. V článku jsou popsané opravdu jen základní herní možnosti, budete tedy mít ještě co objevovat. Jedinou nevýhodou zůstává fakt, že hra je pouze v angličtině. Pokud vás TripleA zaujala a chcete mít kompletní přehled všech možností a prvků hry, je možné si na oficiálních stránkách stáhnout rozsáhlý manuál v angličtině (52 stran), kde se o hře dozvíte vše potřebné.

Diskuze (0) Nahoru