Linux E X P R E S

Facebook

Úvod do virtuálních světů nejen v Linuxu

opensim.png

Je tomu již poměrně dávno, co skončila vláda nelehkého období pro uživatele Linuxu, kterým nezbývalo než se smutným výrazem zpovzdálí bezmocně sledovat, jak se ostatní uživatelé konkurenčních platforem mohou naplno věnovat hrám typu FPS, zatímco oni si museli vystačit jen s nabídkou několika málo menších her, tvořených 2D grafickým prostředím. Vývoj jde zkrátka kupředu a my si dnes už kromě strategií, RPG či arkád můžeme zahrát na skutečný život nás samotných ve svém vlastním virtuálním světě...


Kde se vzaly, tu se vzaly, oblíbené virtuální světy

Mohli bychom vytušit, že nové virtuální světy jako takové nejsou až zas tak „nové“, jak se může na první pohled zdát a jak se mnoho z těch, kteří v oblasti virtuálních světů aktivně podnikají, snaží prezentovat na svých webových stránkách coby absolutní „novinku“ ve světě počítačových technologií a internetu. Bohužel (anebo bohudík?) jsou to právě „ti“ obchodníci, kteří pomáhají budovat značnou měrou infrastrukturu těchto virtuálních světů, celkově tyto světy udržují při životě a v neposlední řadě do nich přivádí „novou krev“ v podobě nováčků, kteří se právě rozhodli vytvořit si v tom či onom světě vlastní „postavičku“ s vidinou reálných finančních zisků, možnosti oddání se virtuálnímu sexu či jen možnosti komunikovat s ostatními formou, které se velmi často přezdívá tzv. 3D chat.

Právě narozený avatar ve virtuálním světě Právě narozený avatar ve virtuálním světě

Vysvětlení tohoto fenoménu je prosté a snadno pochopitelné i pro naprostého laika, který virtuální světy nikdy osobně nenavštívil. Tam, kde je nabídka, je i poptávka (a naopak). Jinými slovy, obchodníci, kteří se rozhodli investovat svůj čas a peníze do této technologie, očekávají, že se jim jejich draze vynaložené investice v co možná nejkratším čase vrátí zpět, a to právě díky řadovým uživatelům (říkejme jim například obyvatelé virtuálních světů, tedy avataři), kteří tvoří coby početná komunita lidí potřebnou kupní sílu pro návrat těchto vynaložených investic. Právě tímto způsobem je nejčastěji zajištěn stabilní chod takového virtuálního světa, jenž je podmiňován množstvím utracených peněz. Je logické, že tyto utracené peníze nakonec skončí v rukou samotných provozovatelů daného virtuálního světa, tedy alespoň jejich značná část, kterou lze následně využít pro rozvoj infrastruktury.

Tím se tedy dostáváme k základní podstatě toho, čím jsou virtuální světy odlišné od běžných počítačových her. Tu lze za jednorázový poplatek zakoupit na DVD nosiči, nainstalovat do počítače a hrát dle přiloženého návodu. Mnohé z těchto her pak nabízí možnost větší interakce tím, že umožňují hrát tzv. multiplayer, tedy hru více hráčů prostřednictvím internetu. Virtuální světy využívají pro tento účel stejný princip jako multiplayer hry, kdy existuje vztah hráč – herní server – hráč, avšak s jednou malinkatou odlišností. Virtuální svět není hra! Je to simulátor, kde si hráč od samotného prvopočátku sám určuje, co se bude v následujících minutách dít.

Virtuální svět typu SecondLife Virtuální svět typu SecondLife

Grafikou se prohlížení virtuálních světů nikterak neliší od běžných FPS her, které však mají tzv. levely (úrovně nebo kola), kterých můžete v průběhu hry dosáhnout. Splníte-li předem daný úkol (misi), postupujete do dalšího levelu. Tohle ve virtuálních světech rozhodně nenaleznete. Je to daný prostor, ve kterém se momentálně nacházíte se svojí postavou, kterou si v rámci možností můžete libovolně upravovat k obrazu svému a dělat s ní prakticky vše, co vás v jediném momentě napadne (technicky), právně pak to, co dovolují stanovené podmínky poskytnutí služby provozovatelem, zákony, případně standardy komunity. Můžete se ocitnout na jiném místě a vzápětí se přenést na místo jiné, stát se drakem nebo kosmonautem. Hrát Role Play (hra na hrdinu), založit si vlastní firmu nebo relaxovat na pláži. Dochází tak k situaci, kdy čtete a zároveň píšete novou stránku vaší vlastní knihy, kterou jste právě otevřeli.

Chaos a pořádek

Pravděpodobně jedním z nejstarších virtuálních světů je IMVU (Instant Messaging Virtual Universe), které rozšířilo možnosti běžného zasílání instantních zpráv online chatu od uživatele k uživateli tím, že byla tato komunikace obohacena o jeden prvek, a to zobrazení samotného uživatele ve 3D. Opravdový „boom“ však nastal až ve chvíli vzniku světa SecondLife™, provozovaného firmou Linden Lab, jenž oficiálně zahájil svůj provoz 23. června 2003. Byl to velký skok kupředu v oblasti virtuální reality, která toho umožňovala (a stále umožňuje) mnohem více, než se může na první pohled zdát. Je to zejména již zmíněná možnost výdělků, a to ať už v podobě virtuálních peněz, které jsou však v tomto světě (a nejenom zde) směnitelné za peníze reálné a naopak.

Tyto virtuální světy mají však několik slabých stránek, kterými jsou právě zmíněné peníze, jež závisí na dostatečném počtu aktivních uživatelů, právní rámec celé věci a fakt, že většina těchto světů se musí potýkat se stále zvětšujícím se konkurenčním prostředím. Tyto firmy si velmi dobře uvědomují, jak důležité je nabídnout svým obyvatelům jimi provozovaných světů stále se zdokonalující možnosti jejich využití v podobě řady inovací, které s sebou pochopitelně nesou i spousty chyb a vyšší nároky na hardware uživatelských počítačů.

Virtuální svět typu SecondLife Virtuální svět typu SecondLife

Většina těchto uživatelů se do těchto světů registruje zcela bezhlavě, aniž by si podrobně prostudovala návody či podmínky o poskytování služeb, jen proto, že se „kdesi dočetli“ o možnosti snadného výdělku či možnosti provozování virtuálního sexu, a s utkvělou představou o svých okamžitě dosažitelných cílech se vrhají do neznáma. Proto také řada z těch, kteří se do těchto světů, často gigantických rozměrů, prostřednictvím speciálního 3D prohlížeče (klienta) pro daný virtuální svět prvně přihlásí, velmi často prožívá své první zklamání v okamžiku, kdy zjišťují, že ne vše, co slyšeli nebo si někde přečetli, je zcela přesné a pravda pravdoucí. Takoví uživatelé pak zase velmi rychle odchází zpět ke starým osvědčeným hrám ve svém počítači.

Pochopitelně, provozovatelé těchto světů vědí, že k udržení uživatelů v takovém světě vyžaduje zejména udržení pořádku. Virtuální svět tak získává své vlastní zákony, které v případě jejich porušení často znamená pozastavení účtu na omezenou či neomezenou dobu. V extrémních případech pak i trestně právní odpovědnost, byl-li porušen skutečný zákon. Je evidentní, že virtuální světy mají svá pro i proti a že jsou hlavně takové, jací jsou jejich obyvatelé. Ani velcí, ani malí, ani hodní, ani zlí, ani chytří, ani hloupí. Jsou prostě takoví, jací jsou jejich majitelé, lidé v reálném světě. A to je právě ten zásadní rozdíl mezi běžnou počítačovou hrou, kde je vše předem dáno dle libosti jejího programátora, a virtuálním světem, kde se vše tvoří za chodu.

V dalších dílech se můžete těšit mj. na rozběhání vlastního virtuálního světa.

Diskuze (4) Nahoru