Linux E X P R E S

Facebook

Eliška Roubalová: Java bez předchozích znalostí

java_bez_predchozich_zkusenosti.png

Publikací o programování v jazyce Java jsem již četl poměrně hodně. Některé byly tištěné, jiné zase v elektronické podobě. Jedny kvalitnější a další méně kvalitní. Ale protože mne Java zajímá, byl jsem velice rád, když jsem dostal možnost prozkoumat další knihu s touto tematikou.


Víc učebnice než obyčejná kniha

Kniha Java bez předchozích znalostí je již na první pohled velice sympatická a to hlavně proto, že se nejedná o žádnou tlustou mnohasetstránkovou záležitost. A protože mne zajímalo, jak si autorka poradí na sto padesáti stranách s tím, co slibuje název knihy, pustil jsem se do čtení okamžitě.

Poznámka šéfredaktora: Pod stejným názvem vyšla v minulosti ve stejném nakladatelství kniha Jima Keogha. Má podtitul Průvodce pro samouky, zatímco v případě knihy Elišky Roubalové je to spíše tak, že název knihy je Java a podtitulem je bez předchozích znalostí.

Po krátkém pojednání o tom, co čtenáře v knize čeká, se dostávám ihned k první kapitole. Tato pojednává zcela logicky o tom, co to vlastně programování je a co znamená pojem vysokoúrovňový programovací jazyk, jaký je rozdíl mezi zdrojovým kódem a bajtovým kódem nebo co je to a jak probíhá kompilace. Čtenář se zde dozví, jakou potřebuje základní softwarovou výbavu, a jsou mu představena nejznámější vývojová prostředí. Na začátek tedy nic divného a dovoluji si napsat, že jsem takovou první kapitolu více méně čekal.

Nicméně samotný závěr první kapitoly mne potěšil, protože se zde dozvíte o nejčastějších chybách, které při psaní programů můžete udělat a pravděpodobně i uděláte. Závěrečný test vědomostí v mých myšlenkách změnil běžnou knihu na učebnici.

V následující kapitole se už postupně dostávám hlouběji a hlouběji do samé Javy, do problematiky datových typů, jejich dělení a významu, procházím proměnné a jejich deklaraci, inicializaci nebo rozsah platnosti. U každé podkapitoly neschází ukázka kódu s jeho vysvětlením. Na konci kapitoly nacházím opakování probraného tématu v podobě testu. A jak autorka sama doporučuje, pokud testem neprojdu, vracím se zpět a kapitolu procházím ještě jednou.

Velice rychle si zvykám na způsob, jakým je tato kniha napsaná a k mému pochopení problematiky bezesporu přispívá fakt, že mnoho složitějších záležitostí autorka převádí do příkladu z reálného života. Například třídy a objekty popisuje následujícím způsobem: Uvažujte třídu Pes. Každý pes má čtyři nohy, nějakou barvu, nějaký věk, umí štěkat a běhat. Konkrétním objektem náležícím do třídy Pes by pak byl třeba pes Punťa, který má čtyři nohy, hnědou barvu, je mu 7 let a samozřejmě může běhat a štěkat. Snadné a pochopitelné pro každého, co?!Stejným způsobem jsou poté popisovány nebo přirovnávány další nutné znalosti, bez kterých se při programování nikdo neobejde. A jak jsem již napsal výše, mně tato metoda opravdu velice pomáhá v pochopení souvislostí, které bych jinak musel ve své hlavě poněkud déle zařazovat.

Teď bych klidně mohl vypisovat postupně kapitolu za kapitolou, její obsah a to, co mi přinesla nebo nepřinesla. Mohl, ale nebudu. Obsah knihy je totiž velice ucelený a kapitoly opravdu navazují jedna na druhou, tak aby byl student schopný svoje znalosti rozšiřovat a nemusel knihou listovat tam a zpět. Pokud by ale někoho z vás opravdu zajímal podrobný obsah knihy, můžete ho stáhnout zde.

V případě, že se v průběhu studia dostanete k výrazu nebo k hodnotě takové, že její pochopení vyžaduje širší znalost problematiky, jste na toto upozorněni a dále se budete tímto zaobírat až po následném prostudování patřičných kapitol.

V tomto duchu procházím knihou nebo spíše učebnicí Javy tak hladce, že jsem si ani nestačil uvědomit, kolik už toho vlastně vím, a dostávám se k desáté kapitole. Tím pádem k tvorbě grafického uživatelského prostředí a jak je všeobecně známo, platí i zde rčení: „to nejlepší na konec“. Konečně začnou mít programy kromě své funkce i svůj vzhled.

Své znalosti si po této kapitole vyzkouším v závěrečném testu – v závěrečném projektu. Já napoprvé neprošel, ale pokud tento zvládnete, nezbývá mi nic jiného, než vám gratulovat. Získali jste všechny potřebné znalosti k tomu, abyste mohli dále jazyk Java studovat a stále se zdokonalovat. Ano, je to tak! Tato kniha z vás neudělá programátora, ale umožní vám získat dostatečný přehled a znalosti k tomu, aby z vás jednou opravdový programátor byl.

Autor: Eliška Roubalová
Nakladatelství: Computer Press (Albatros Media a.s.)
Datum vydání: 20. 7. 2015
Počet stran: 160
Formát: 167x225 – brožovaná lepená


Diskuze (6) Nahoru