Linux E X P R E S

Facebook

Novinky v Ansible Tower 3.4

ansible.jpg

RedHat nedávno vydal novú verziu Ansible Tower  3.4. Avizovanými novinkami je najmä zlepšenie práce s pracovnými postupmi (workflows). 


Workflow Convergence (Zbližovanie pracovných postupov)

Pri automatizácii zložitých systémov je dôležité dodržiavať postupnosť krokov. Napríklad pri upgrade aplikácie treba najprv ukončiť prípravné kroky na jednotlivých nodoch a až potom spustiť samotný upgrade. Ďalší workflow medzitým môže čakať na ukončenie upgradu a odteraz už dokáže aj kontrolovať aktuálny status postupov, na ktoré čaká.

Nested Workflows (Vnorené pracovné postupy)

Workflow pre upgrade sa dá poskladať nie len z jednotlivých jobov, ale i ďalších pracovných postupov. Je to výhodné pre využívanie jednak v čoraz väčších a zložitejších; ale naopak i menších a početných, či distribuovaných systémoch.

redhat-splunk-ansible-tower-app-screen-1.png redhat-splunk-ansible-tower-app-screen-1.png

Workflow-level Inventory (Inventár pracovných postupov)

Ukladanie si už hotových pracovných postupov do inventára a ich nasadzovanie.

Workflow Always Job Templates (Stále bežiace Joby )

Zlepšenie umožňuje neustály beh nejakého jobu (služby). Bez ohľadu na to, či workflow, ktorý na nej závisí, skončí úspešne, alebo nie.

Job distribution pomocou rozvrstvenia jobov

Táto novinka umožňuje paralelné rozdelenie (distribúciu) zložitej či náročnej úlohy na jednotlivé nody naprieč celým prostredím, prípadne aj opakovanie tohto procesu až do ukončenia celého workflow.

screenshot-www.ansible.com-2019.01.28-13-13-09.png screenshot-www.ansible.com-2019.01.28-13-13-09.png

FIPS compliant mode

Red Hat v tomto release zavádza i podporu pre  Red Hat Enterprise Linux v FIPS compliant mode.  To umožňuje firmám pracovať podľa NIST (Federal Information Processing Standard and Technology) pravidiel i v rámci hybridného cloud prostredia.

Došlo tiež k zmenám v samotnom GUI programu, kde sa často opakované operácie v menu logicky zoskupili.

Red Hat avizuje, že touto verziou Ansible Tower je možné dosiahnuť zlepšenie správy IT v rámci hybridného cloud prostredia.

Diskuze (0) Nahoru