Linux E X P R E S

Facebook

Proč by podniky měly používat zařízení NAS se souborovým systémem ZFS

Souborový systém ZFS má specifické zaměření na zajištění maximální integrity uložených dat a jejich případné automatické opravy přímo za běhu systému. ZFS tak dokáže chránit data daleko komplexněji než ostatní souborové systémy.


ZFS je proto vhodnou volbou pro podniková datová úložiště, kde je zajištění integrity dat nejvyšší prioritou. Výhody ZFS navíc stále více vynikají s tím, jak rostou potřeby podniků v oblasti ukládání a zálohování velkého množství kritických dat, jejichž dostupnost je dnes často nezbytná pro provoz podniku. Také přechod na úložiště typu all-flash zvýrazňuje přednosti souborového systému ZFS, který si společnost QNAP vybrala pro svá NAS zařízení určená pro podniky.

Moderní podniky potřebují spolehlivé úložné systémy, aby vyhověly současným i budoucím nárokům. Moderní úložiště proto musí obstát vůči explozivnímu růstu objemu dat, rostoucí popularitě VDI a využívání SSD a dalším trendům v oblasti IT. NAS zařízení s operačními systémy QuTS hero a QES na bázi ZFS umožňují čelit těmto výzvám a nabízí komplexní ochranu dat a optimalizovaný výkon pro řešení i velmi náročných požadavků na výkon IT. Proč podniková zařízení NAS od QNAP používají souborový systém ZFS? Protože ZFS nabízí pro podniková úložiště hned několik zásadních výhod:

ZFS (Zettabyte File System)

Je 182bitový moderní souborový systém, který byl vyvinut v roce 2004 společností Sun Microsystems jako primární komponenta operačního systému Solaris. Dnes je již ZFS uvolněn jako open source, což usnadňuje jeho využití i v dalších operačních systémech, mezi které patří i operační systémy QuTS hero a QES od společnosti QNAP.

1. Kapacita souborového systému

ZFS je 128bitový souborový systém, a jeho kapacita je tak z hlediska velikosti souboru i složky a počtu souborů ve složce v současnosti téměř nevyčerpatelná. Úložiště QNAP založená na ZFS poskytují kapacitu až 5 PB pro jednotlivé sdílené složky, což podnikům umožňuje řešit aplikace náročné na úložiště, včetně analýzy velkých dat, edge computing a AI. ZFS podporuje nativní zpracování standardních úrovní RAID a dalších rozvržení ZFS RAID (RAID Z), který je navržený tak, aby zvládal petabajty dat a umožňoval vytvoření vysoce kapacitního RAID rychle připraveného k použití (obr. 1).

Obr. 1

2. Efektivní redukce dat – inline deduplikace

Inline deduplikace dat funguje v ZFS na bázi bloků a spustí se před zápisem dat do úložiště. Tím se výrazně optimalizuje využití úložného prostoru a zároveň se výrazně snižují požadavky na úložnou kapacitu. Ve spojení s technologiemi inline komprese a inline komprimace ZFS výrazně optimalizuje celkové použití úložiště – to je obzvláště užitečné pro zvýšení účinnosti úložiště SSD, když jsou generována vysoce opakující se data nebo velké množství malých souborů. Řešení typu all-flash tak dosahují vyšší efektivnosti nákladů při současném zlepšování výkonu náhodného zápisu a životnosti SSD (obr. 2).

Obr. 2

3. Integrovaná komprese – nejrychlejší kompresní algoritmus

ZFS má integrovaný kompresní mechanismus, který provádí transparentní kompresi souborů na disku, což vede k úsporám kapacity úložiště i zrychlení většiny diskových operací. ZFS navíc používá k ukládání dat bloky s proměnlivou velikostí, což umožňuje použití menších bloků v případě zapnutého kompresního mechanismu.

Využívaný bezeztrátový kompresní algoritmus LZ4 zajišťuje extrémně rychlé kompresní a dekompresní rychlosti. V podnikových prostředích, která vyžadují rychlosti ukládání dat přes 100 MB/s, je LZ4 ideální volbou pro vstupy/výstupy s nízkou latencí a vysokým výkonem. Data nejprve projdou inline kompresí a pak se uloží na disky NAS, což zajišťuje efektivnější využití úložiště zejména v aplikacích, které vyžadují, aby byla data často komprimována a rychle dekomprimována (například virtualizace).

4. Okamžité snímky a SnapSync v reálném čase

ZFS podporuje až 65 536 snímků pro iSCSI LUN a sdílené složky. Pokud je tedy každou hodinu vytvořen 1 snímek, 24 snímků denně, pak můžete vytvářet snímky 7 let, aniž byste museli nějaký odstranit! Technologie copy-on-write navíc umožňuje vytvářet snímky téměř okamžitě bez vlivu na probíhající zápis dat. Také obnova pomocí snímků nepřeruší probíhající systémové služby, takže výsledkem je vysoce efektivní zálohování a obnovení po havárii.

Kopírování při zápisu

ZFS používá metodu copy-on-write a nikdy nepřepisuje rovnou předchozí data. Pokud je potřeba změnit některý blok, je nejprve zaalokován nový blok, proběhne zápis dat, změní se veškerá metadata příslušející starému bloku a pak je teprve smazán starý blok.

Pokročilý blokový SnapSync v reálném čase navíc zajišťuje, že primární NAS a sekundární NAS vždy zachovávají stejná data, poskytují nejsilnější podporu pro nonstop podnikové operace a pomáhají uživatelům odstranit riziko ztráty dat. SnapSync v reálném čase okamžitě synchronizuje změny dat s cílovým úložištěm. Pokaždé, když jsou data zapsána do zdroje, jsou také identicky zapsána do cíle. SnapSync vyžaduje, aby primární a sekundární zařízení NAS byla ve stejné síti (celková latence < 10 ms). Náklady na zavedení SnapSync v reálném čase tak mohou být vyšší, ale RPO pro dosažení obnovy po havárii je minimální (Obr. 3).

Obr. 3

5. Kontrola dat a účinné samoregenerování

Integrita dat je klíčem ke spolehlivosti aplikací a databází. S rostoucím používáním SSD se podniky musí připravit na větší riziko ztráty dat kvůli obtížím při získávání dat z mrtvého SSD. ZFS je navržen se zaměřením na integritu dat a využívá kontrolních součtů pořízených z celého souboru k detekci a opravám skrytého porušení dat způsobeného vadami hardwaru, chybami firmwaru nebo chybami v metadatech. Pokud se zjistí narušení integrity, ZFS automaticky poškození opraví pomocí dat z jiného zrcadla, než se data pošlou do aplikací. Podporován je také systém WORM (Write Once, Read Many Times) a díky tomu je zajištěno, že data, jakmile jsou zapsána, nemohou být upravena (Obr. 4).

Obr. 4

Diskuze (0) Nahoru