Linux E X P R E S

Facebook

QElectroTech

QElectroTech___prvek___trojf__zov___motor.png

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Nová verze programu na kreslení elektrotechnických (i jiných) výkresů QElectroTech (QET) přináší především tyto novinky: seznam součástí začleněný v projektu, nový souhrn a rychlejší nahrávání sbírky prvků. Podle všeho není vývojářům úplně jasné, proč se různé výsledky pozorované v OS Windows (udávaný nárůst rychlosti je asi 30 %) liší od OS Linux, kde má být skutečně dosahováno vyšší rychlosti při nahrávání sbírky - dvojnásobku (pozn. sbírka prvků má v současnosti přes osm tisíc položek).

QElectroTech___uv__tac___obrazovka.png

Většinu poznámek k tomuto vydání QET přibližuje překlad jejich francouzského znění.

Překlad rozhraní je průběžně udržován. A tak i na loňský rozsáhlý příspěvek programátorů týkající se barev bylo pohotově reagováno. Nová verze je pro naše prostředí velice významná zvláště vzhledem k nedávné postupné revizi a doplnění překladu elektrotechnických prvků. Jednotlivé podskupiny skupiny Elektrotechnika ukazují ilustrační obrázky.

QElectroTech___sb__rka_prvk_____V__ce__ilov__.png

QElectroTech___sb__rka_prvk_____Jednop__lov__.png

QElectroTech___sb__rka_prvk_____EN_60617.png

QElectroTech___sb__rka_prvk_____Tov__rn___d__ly.png

QElectroTech___sb__rka_prvk_____Ozna__en__.png

Před vydáním QET 0.8 byl dle možností odladěn překlad dokumentace (příručka). Ta se tak čerstvě postavila vedle dokumentace v angličtině. Její správce ale teprve plánuje, protože na jiné řešení prý nepřišel, že časem vytvoří jakýsi rozcestník - stránku s odkazy na stránky s překlady příručky do jednotlivých cizích jazyků. Uvidíme, jestli to tak opravdu bude. Návod v tomto rozsahu umožňující rychlé seznámení s programem zatím víc jazykových variant nemá.

Že odkaz na stránku v dokumentaci nevede, když je jich ve větě víc, kam ukazuje jeho název? Toho se vůbec nelekejte. Přemýšlel jsem a jako východisko se jeví, má-li kdo tu potřebu, jednoduše otevřít všechny. Dokud autor dokumentace nepodá vysvětlení, jestli a jak se ten systém (Sphinx) má za účelem jistého vytvoření funkčního odkazu používat, není kam s pokusy spěchat. Je přitom jen potřeba, aby se dal každý odkaz, jakkoli by to bylo pracnější, přesně zaměřit.

Ani anglická verze nebyla psána Angličanem, a stroj by, pokud by v tom nebyl záměr, některé překlepy nebo spíš zkomolení snad nezvládl vytvořit. V tomto je česká verze skvělá, překlepů, které tam nejspíš stále ještě jsou, obsahuje minimum. Přibylo však několik málo nepřeložených řetězců. Někdy má anglická verze v jedné větě odkazů i víc, než je potřeba a dává smysl. Není přece potřeba mít pro stejné slovo, použité ve větě třikrát, tři stejné odkazy, které stejně po kompilaci všechny nefungují?!). Při druhém kole oprav jsem tyto případy omezoval tím, že jsem počet odkazů záměrně omezoval. Moje snahy o opravu byť zpozorovaných dvou nefunkčních odkazů (postačí najít ten správný soubor mezi desítkami nebo stovkami překladových souborů a smazat znaky, které z nich dělají odkaz, nebo smazat "podtržítko navíc", kvůli kterému se slovo tváří jako odkaz, ale jako odkaz nepracuje) jsou přirozeně omezeny časovými možnostmi správce dokumentace. Ten přes zimu reagoval tak po třech týdnech a víc, což z mého pohledu není právě ideální rychlost. Dobré na tom je, že vidíme, že jako projektant je vytížen.

Pokud jste dočetli až sem, zkuste si odpovědět na otázku, co za značku jsem použil jako obrázek v úvodu článku? M jako motor, ale jaký?

Diskuze (1) Nahoru