Linux E X P R E S

Facebook

GIMP na Soukromém šestiletém gymnáziu v Ostravě

Logo GIMPu

Před několika dny jsme se v redakci dověděli o soukromém gymnáziu v Ostravě, kde se v rámci výuky studenti učí pracovat také s programem GIMP. A protože nás takové aktivity těší a zajímají, nemohli jsme si nechat ujít příležitost a zjistit o tomto projektu více. 


Soukromé šestileté gymnázium je prvním soukromým gymnáziem v Ostravě. Bylo založeno v roce 1993 a za tu dobu jeho lavicemi prošlo již na 15 ročníků maturantů. Mnozí z nich jsou dnes úspěšnými podnikateli, lékaři a právníky, uznávanými mladými odborníky ve svém oboru. Gymnázium je navíc nositelem titulu „Škola přátelská dětem s alergií a astmatem“.

Co je však pro nás podstatné, je skutečnost, že na této škole vyučují i grafický editor GIMP. A tak jsem oslovili pana Mgr. Tomáše Matlengu, který právě za výukou tohoto programu stojí, a položili mu pár otázek.

Logo GIMPu Logo GIMPu

Jaké předměty na gymnáziu vyučujete a v rámci jakého předmětu využíváte pro výuku GIMP ?

Učím geografii, základy společenských věd, tělesnou výchovu a předmět informatika a multimediální výchova, kde využívám program GIMP.

Co se studenti v této aplikaci učí a jaký je rozsah jejich znalostí (myslím tím v ideálním případě)?

Studenti se během pololetí naučí vytvářet jednoduché i složitější nákresy, navrhnout a vytvořit různé plakáty, pozvánky, vizitky, až po úpravu fotografií pomocí různých nástrojů a filtrů. Na konci práce s programem GIMP by studenti měli umět upravit, změnit, vytvořit jakoukoliv fotografii pro své vlastní potřeby, změnit velikost, barvy, odstranit rozmazání, nevyhovující objekt nebo objekt naopak přidat.

Výuka práce v GIMPu není určitě běžná záležitost, jak se k tomu staví sami studenti? Nemají pocit, že tyto znalosti již dále neuplatní?

Studenti s tímto programem pracují rádi, protože vidí, že ho mohou využít při každodenní činnosti. Který ze studentů neudělá denně pomocí telefonu alespoň jednu fotografii či nezlepšuje svůj facebookový profil svými fotografiemi (které musí být ale patřičně upraveny)?

Myšlenka využití GIMPu při výuce je vaše? A jakým způsobem vůbec došlo k rozhodnutí tuto aplikaci vyučovat?

S myšlenkou využívat na naší škole GIMP přišel kolega Martin Kowalik, který hledal alternativu pro Photoshop a o GIMPu se dozvěděl na internetu. Nakonec výuka padla na mě, ale autorem myšlenky je on. Výuka programu GIMP se u nás na škole zavedla v roce 2009, po zavedení nového předmětu pro 1. a 2. ročník gymnázií pod názvem Informatika a multimediální výchova, který vychází z nových vzdělávacích programů pro gymnázia (RVP G).

Používáte na škole ještě jiné open-source aplikace? Proč jste si vybrali právě GIMP?

Ano, používáme Audacity, Virtual Dub, Mozilla Firefox, VLC media player a OpenOffice. Snad jsem na nic nezapomněl. GIMP jsme si vybrali jako alternativu k Photoshopu pro jeho jednoduchost ovládání, nenáročnost na vybavení, pracuje pod Windows a hlavně ho mohou studenti využít v každodenní praxi i mimo výuku.

GIMP v jednom panelu ve Windows7 GIMP v jednom panelu ve Windows7

Pokud tedy používáte GIMP jako náhradu jiného grafického programu, je to pro školu finanční rozdíl? Máte přehled, zda a kolik ročně díky použití FOSS ušetříte například na licencích nebo za nákup aplikací?

Každá škola se snaží šetřit, kde se dá, proto i tyto programy jsou pro školy vítanými pomocníky. Škola určitě ušetří ročně několik desítek tisíc korun.

Jaký je Váš osobní názor na používání Free and open source software (FOSS) na českých školách? Myslíte, že je dostatečně využíván?

Myslím si, že používání FOSS na školách je výbornou alternativou placených programů. Obrovskou výhodou je, že studenti s nimi mohou pracovat i doma, na svých soukromých počítačích, čili že výuka nekončí ve škole v počítačové učebně. FOSS aplikace jsou také většinou multiplatformní, proto je můžou studenti používat i pod jinými operačními systémy. Jinak já osobně nemám přehled, jestli tyto programy školy používají, ale podle toho, co jsem již řekl, myslím, že ano.

Řekněme, že po přečtení našeho rozhovoru dostane obdobný nápad nějaký jiný učitel na našich školách, a to nejenom na soukromých. Co byste mu poradil? A měl byste nějaké osobní sdělení pro studenty nebo učitele, zda a proč začít využívat FOSS?

Nebát se používat tyto programy. Jsou legální, jsou běžně dostupné, teoreticky za nulovou pořizovací cenu. Nemusí se vést agenda s používáním licencí a v neposlední řadě se studenti učí, že požíváním nelegálně staženého programu se dopouštějí trestného činu a že tady máme alternativu ke komerčnímu softwaru.   

Diskuze (52) Nahoru