Linux E X P R E S

Facebook

Elinks - textový prohlížeč

Na chuť dietnímu prohlížeči přišel Lukáš Faltýnek a nabízí nám recept.


Máte doma starší pomalý počítač s nainstalovaným Linuxem, který vám dovolí pohodlně pracovat pouze v textovém režimu? Připojujete se vzdáleně ke své pracovní stanici přes některý z terminálů? A přesto toužíte po tom mít k dispozici pohodlný prohlížeč webových stránek? Řešením takové situace může být Elinks. Skvělý, vývojáři nezanedbávaný, textový prohlížeč.

Podpora MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) zabezpečí, že si za pomoci externích aplikací pohodlně prohlédneme i netextově orientovaná data. MIME rozezná obsah prohlížených dat a na základě konfigurace vyvolá externí aplikaci, která data korektně zobrazí. Externími aplikacemi můžeme například zpracovat data typu .jpg, .gif, .png, .sxw, .doc, .pdf.

Elinks 1.jpg

Elinks je open-source projekt vyvíjený pod obecnou veřejnou licencí GNU. Vychází z projektu Links (taktéž výtečný textový prohlížeč), který za svých studijních let vyvíjel Mikuláš Patočka jako svůj školní projekt. Elinks je nyní vyvíjen a spravován Dánem Jonasem Fonescou. Před Jonasem Fonescou Elinks vyvíjel Čech Petr Baudiš.

V současnosti je Elinks dostupný ve stabilní verzi 0.10. Napsán je v ANSI C, a tak ho lze snadno portovat na různé systémy. Z rozšířených platforem, které si vyjmenujeme, lze dnes Elinks provozovat na Linuxu, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, MacOSX, Microsoft Windows, OS/2, Risc OS a Solarisu.

Mezi hlavní rysy Elinksu patří podpora mnoha protokolů (local files, finger, http, https, ftp, smb, ipv4, ipv6), autentizace (http, proxy), perzistentní cookies, podpora panelů, barevný vzhled, podpora rámců, částečně JavaScriptu, podpora ovládání myší, možnost vytváření záložek, práce s nimi a podpora mnoha jazyků. Samozřejmě mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština. Dále nám prohlížeč nabízí jednoduché stahování souborů na pozadí. Podporu MIME, která zabezpečí, že práci s prohlíženými soubory můžeme přiřadit externím aplikacím. A podporu skriptovacích jazyků Lua a Guile, s jejichž pomocí dokážeme aplikaci snadno upravit nebo rozšířit.

Elinks 2.jpg

Nyní se pojďme na Elinks podívat z uživatelského hlediska. Po instalaci Elinks spustíme jednoduchým napsáním příkazu elinks do příkazové řádky terminálu. Základní nápovědu k Elinksu nalezneme pomocí manuálových stránek. Rozšířenou nápovědu pak použitím parametru -long-help.

Po spuštění Elinksu bez parametrů (výčet parametrů s popisem nalezneme v nápovědě), je nám nabídnuto okno čekající na zadání URL stránek, které chceme v prohlížeči zobrazit. Pokud URL zadávat nechceme, máme možnost okno požadující URL zrušit. Pokud se pro zrušení okna rozhodneme, znovu ho vyvoláme stiskem klávesy [g].

Abychom však hned nezačínali klávesovými zkratkami, které hlavně u mnoha nováčků mohou vyvolávat mírný odpor, řekněme si o možnosti vyvolat klasickou nabídku v horní části aplikace. Vyvoláme ji stiskem klávesy [Esc], nebo kliknutím myši na bílý horizontální proužek umístěný v horní části aplikace.

Přestože je práce s prohlížečem pomocí nabídkového menu o dost pomalejší a neohrabanější než jen za použití klávesových zkratek, na úvodní seznámení s aplikací ji mohu vřele doporučit. Prakticky nám nabídka umožní využití všech možností aplikace.

Záložka Soubor obsahuje vše, co souvisí s jednotlivými dokumenty jako takovými a jejich správou a pohybem mezi nimi. Pomocí této záložky můžeme především otevírat nové záložky, pohybovat se mezi dokumenty a ukládat si je na harddisk.

Záložka Zobrazení umožňuje práci v rámci jedné zobrazené stránky. Na stránce můžeme vyhledávat jednotlivé textové řetězce, jak už zadáním celých řetězců, nebo interaktivně. Dále máme možnost nechat si zobrazit stránku v HTML, odkazy na obrázky, nebo číslované odkazy, které nám umožní snadný pohyb mezi jednotlivými linky.

Elinks podporuje dva formáty záložek. Formát nativní, který je pro svou 100% odladěnost autory doporučován a formát XBEL (XML Bookmark Exchange Language). Používaní formátu XBEL je výhodné z hlediska jeho přenositelnosti mezi jinými prohlížeči (Konqueror, Galeon, Grail,...) . Avšak není 100% odladěn a může vykazovat chybové chování. Největší slabinou podpory XBEL u Elinksu je práce s národními znakovými sadami, které nejsou podporovány.

Elinks 3.jpg

Obsah záložky Link se liší podle toho, u jakého odkazu ji vyvoláme. Pokud záložku Link vyvoláme například u odkazu na obrázek, nabízí se nám pouze možnosti zobrazení obrázku, nebo jeho uložení na pevný disk. Jestliže záložku Link zobrazíme u hypertextového odkazu na jinou webovou stránku, nabízí se nám různé možnosti otevření odkazu: uložení stránky, na kterou link ukazuje, nebo její zařazení mezi záložky.

V záložce Nástroje nalezneme správce globální historie, který nám umožní získat přehled a informace o všech v minulosti navštívených stránkách. Potom také správce záložek, který nám umožní organizovat a editovat uložené záložky. Dále pak správce cache, správce stahovaní, správce cookies a správce formulářové historie.

Elinks 4.jpg

Pokud budeme v aplikaci Elinks potřebovat provést změny související se základním nastavením, využijeme možností záložky Nastavení. Dle potřeby můžeme k obrazu svého provést změnu jakéhokoliv nastavení.

Poslední záložkou je pak záložka Pomoc, z které se především dostaneme na domovskou stránku projektu, nebo na stránku s dokumentací.

Z praktického hlediska mě Elinks velmi překvapil, když mi umožnil bezchybné a pohodlné chatování na http://www.xchat.cz. Na druhou stranu mě pak mírně rozesmutnil, když jsem nebyl schopný chatovat na http://lide.seznam.cz. Snad to bude umožněno v některé z jeho příštích verzí, které se připravují.

Elinks 5.jpg

U většiny voleb v menu jsou zobrazeny i klávesové zkratky, které budeme používat tím více, čím více budeme používat Elinks. Důležité zkratky, které však v nabídkovém menu nenalezneme a které souvisí s pohybem po dokumentu, jsou: [Insert]/[Delete] - pohyb dokumentem o řádek nahoru/dolů. [Page Up]/[Page Down] - pohyb dokumentem o stránku nahoru/dolů. [Home]/[End] - skok na začátek a konec dokumentu.

Elinks 6.jpg

Co říci na závěr? Ze své pozice častého uživatele mohu Elinks ne jinak než doporučit. Pokud vám jde při brouzdání po Internetu pouze o informace, které jsou většinou vyjádřené v textové formě, budete nadmíru spokojeni.

Diskuze (0) Nahoru