Linux E X P R E S

Facebook

Elvish shell (2): Príkaz echo

elvish.png

Naučte sa otvoriť a vypnúť Elvish shell v Linux Ubuntu. Následne si povieme niečo o príkaze echo, s ktorým môžete vypisovať text cez štandardný výstup.


Prvé kroky s Elvish shell

Aby sme mohli vytvárať prvé skripty v Elvish shell, potrebujeme sa najprv zoznámiť s prostredím Elvish shell.

Prostredie Elvish shell zapneme zadaním elvish do terminálu. Otvorí sa nám prostredie, do ktorého môžeme písať príkazy.

$elvish

Zapnutie prostredia Elvish shell Zapnutie prostredia Elvish shell

Určite nastane situácia, keď po dokončení všetkej vašej práce budete chcieť ukončiť Elvish shell a vrátiť sa späť k terminálu. Elvish shell viete zatvoriť príkazom exit.

~>exit

Ukončenie Elvish shell Ukončenie Elvish shell

Príkaz echo

Pri prvom skripte je zvykom začať vypísaním Hello world! na obrazovku. Čiže využijeme štandardný výstup na vypísanie legendárnej hlášky Hello world!. Na to použijeme príkaz echo, ktorý je zabudovaný aj u iných interpretov príkazov.

~>echo Hello world!

Vypisujeme legendárnu hlášku Hello world! Vypisujeme legendárnu hlášku Hello world!

Skúsme teraz vypísať nejakú vetu tak, že jednotlivé slova nebudú oddelené jednou medzerou, ale viacerými.

~>echo Dnes   je   vonku   krasne   slnecno!

Veta s rozostupmi medzi slovami Veta s rozostupmi medzi slovami

Medzi slovami sme dali tri medzery. Po spustení však vypíše príkaz echo len s jednou medzerou medzi slovami. Totižto, jednotlivé slová berie príkaz echo ako samostatné argumenty a tak dostaneme medzi slovami len jednu medzeru. Aby sme sa vyhli strate medzier, dáme celú vetu do úvodzoviek. Tak docielime, že príkaz echo bude brať to, čo je medzi úvodzovkami, ako jeden argument.

~>echo "Dnes   je   vonku   krasne   slnecno!"

Citácia textu do úvodzoviek Citácia textu do úvodzoviek

05pics.png Citácia textu do úvodzoviek

Tým, že sme dali úvodzovky, sme zacitovali text. Čiže nám to vypíše všetko, čo je v danej citácie.

Čo ak by sme chceli vypísať tri riadky nejakého textu, ale nechce sa vám písať trikrát príkaz echo? Použijeme na to postupnosť znakov \n. To nám zabezpečí po jeho využití nový riadok. Takže skúsme vypísať tri riadky textu s jedným využitím príkazu echo.

~>echo "Hello world!\nMy name is Eduard.\nWhat is your name?\n"

Používame v texte nový riadok Používame v texte nový riadok

Všimnite si, že sme i na konci poslednej vety dali nový riadok. Preto symbol riadku ~> sa posunul o riadok nižšie.

Čo keby sme však pri využití postupností znakov \n nedali do citácie ako text? Dostaneme aj tak tri vety v troch riadkoch?

~>echo "Hello world!\nMy name is Eduard.\nWhat is your name?\n"

Využitie nového riadku bez citácie textu Využitie nového riadku bez citácie textu

Objaví sa nám chybová hláška, pretože znak ? je zároveň zástupným znakom, ktorý nahradzuje ľubovoľný jeden znak. Ďalším zástupným znakom je * a nahradzuje ľubovoľný počet ľubovoľných znakov. Skúsme teraz použiť zástupný znak * s očakávaním chybovej hlášky.

~>echo "Hello world!\nMy name is Eduard.\nWhat is your name*\n"

Použitie zástupného znaku * bez citácie textu Použitie zástupného znaku * bez citácie textu

Ak využijeme zástupný znak tak, že nájde existujúci súbor, chybová hláška sa neobjaví, viď. nasledujúci príklad.

S pomocou zástupného znaku * objavíme existujúci súbor S pomocou zástupného znaku * objavíme existujúci súbor

Teraz to porovnáme s bash shell. Otvoríme terminál, kde je bash shell a v druhom termináli spustíme Elvish shell. Vyskúšame dva príklady, na ktorých môžeme pekne demonštrovať odlišnosť medzi bash shell a Elvish shell v prístupe k zástupným znakom.

Porovnanie bash shell s Elvish shell pri aplikovaní zástupných znakov Porovnanie bash shell s Elvish shell pri aplikovaní zástupných znakov

No a na záver sa vráťme k novému riadku bez citácie textu. Keďže zástupný znak nám urobil trocha problémy, tak ho v tomto prípade vynechajme. Inak odporúčam využívať citáciu textu, aby ste sa vyhli problémom so zástupnými znakmi.

~>echo "Hello world!\nMy name is Eduard.\nWhat is your name\n"

Nový riadok bez citácie textu Nový riadok bez citácie textu

Ako si môžete povšimnúť, nový riadok nefunguje bez citácie textu. Preto využívajte citáciu textu nielen kvôli zástupným znakom, ale aj kvôli využití nového riadku, ale i ďalších špecifických postupností znakov.

Diskuze (0) Nahoru