Linux E X P R E S

Facebook

Jak vytvořit agilní IT infrastrukturu? Nahraďte specializovaný hardware softwarově definovanou platformou QNAP

QNAP_ing_32193_75503_200.jpg

Vybudovat a spravovat firemní IT infrastrukturu je velmi náročný úkol. Je potřeba nakoupit spoustu specializovaného síťového hardwaru a zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří ho nainstalují a budou ho spravovat a udržovat.


Velkou výzvou je zejména rozšiřování IT z centrály na pobočky, kdy pracovníci IT z ústředí musí nasazovat síťový hardware do různých poboček, nastavovat jej a spravovat tak, aby síť plnila všechna očekávání a požadavky na výkon, spolehlivost a dostupnost. S přibývajícím množstvím síťového hardwaru je tento úkol stále složitější. Efektivním řešením je nasazení softwarově definované platformy QNAP.

Řešení softwarově definované platformy od QNAP, které zahrnuje technologie virtualizace síťových funkcí (NFV) a softwarově definované sítě (SDN), umožňuje poskytovatelům řízených služeb (MSP), systémovým integrátorům (SI) a podnikovým pracovníkům IT vzdáleně nasazovat IT prostředky na různá místa a spravovat je, aniž by tam museli fyzicky být, a vytvořit tak agilní IT infrastrukturu nové generace.

Nahraďte své specializované síťové vybavení zařízeními QuCPE s operačním systémem QNE Network a intuitivní platformou pro správu AMIZ Cloud.

Agilní virtualizovanou IT infrastrukturu lze vytvořit ve třech krocích tak, že:

  1. Nahradíte specializovaný síťový hardware virtuálními počítači a VNF (Virtual Network Function), jejichž služby lze řetězit a vzájemně propojit.
  2. Virtuální počítače a VNF budete provozovat na zařízeních QuCPE, která byla navržena speciálně pro virtualizační aplikace. Zařízení QuCPE poskytují všechny síťové služby a aplikace v rámci softwarově definované IT infrastruktury.
  3. Všechny virtuálních počítače a VNF budete spravovat vzdáleně pomocí platformy AMIZ Cloud.

QuCPE

Pro vytvoření softwarově definované platformy aktuálně QNAP nabízí zařízení QuCPE-7012, které je vhodné pro náročnější podnikové aplikace pro více uživatelů, a zařízení QuCPE-3032 nebo QuCPE-3034 pro nasazení virtuálních sítí na pobočkách a provozovnách.

Na jednom zařízení QuCPE může běžet několik virtuálních služeb nahrazujících fyzické síťové vybavení. Zařízení QuCPE využívají výkonné vícejádrové procesory Intel a jsou vybavena několika porty 2,5GbE a 10GbE. Nejvyspělejší model nabízí i slot PCIe a síťový modul OCP 3.0 pro rozšíření o rozhraní 25GbE/10GbE. Uspokojí tak i vysoké požadavky na šířku pásma.

Obr. 1: Příklad nasazení zařízení QuCPE a vytvoření softwarově definované
IT infrastruktury na centrále a pobočkách Obr. 1: Příklad nasazení zařízení QuCPE a vytvoření softwarově definované IT infrastruktury na centrále a pobočkách

QNAP QNE Network

Základem schopností zařízení QuCPE je operační systém QNAP QNE Network, který kombinuje síťové, výpočetní a aplikační služby a prostředky pro cloudovou správu. Systém QNE umožňuje nahradit dedikované vybavení a vytvořit velmi agilní IT infrastrukturu. Napomáhá tak při zavedení a údržbě IT infrastruktury na více pracovištích s minimálními náklady na správu. IT pracovníci mohou z ústředí vzdáleně spravovat všechna zařízení.

Obr. 2: Základními nástroji systému QNE Network jsou Network Manager pro virtualizaci síťových funkcí a služeb zařízení QuCPE jako VNF a intuitivní Service
Composer pro přehlednou vizualizaci topologie, který umožňuje jednoduše přetažením přidávat, odstraňovat a alokovat síťové prostředky jako řetězené služby.
Obr. 2: Základními nástroji systému QNE Network jsou Network Manager pro virtualizaci síťových funkcí a služeb zařízení QuCPE jako VNF a intuitivní Service
Composer pro přehlednou vizualizaci topologie, který umožňuje jednoduše přetažením přidávat, odstraňovat a alokovat síťové prostředky jako řetězené služby. Obr. 2: Základními nástroji systému QNE Network jsou Network Manager pro virtualizaci síťových funkcí a služeb zařízení QuCPE jako VNF a intuitivní Service Composer pro přehlednou vizualizaci topologie, který umožňuje jednoduše přetažením přidávat, odstraňovat a alokovat síťové prostředky jako řetězené služby.

QNE Network využívá řešení QuWAN SD-WAN (bez předplatného) pro vytváření šifrovaných VPN tunelů s dalšími QNAP zařízeními na jiných pracovištích a díky tomu poskytuje řetězení síťových služeb napříč pracovišti.

Schéma
Schéma

Systém QNE Network nabízí nástroje Virtualization Station a Container Station a umožňuje, aby na QuCPE mohlo být současně spuštěno několik virtuálních počítačů (VM) a softwarových kontejnerů. Poskytovatel spravovaných služeb (MSP) může například nasadit více aplikací QNAP QuWAN SD-WAN na jediném zařízení QuCPE, což mu umožňuje současně nasadit více nezávislých sítí s přiměřeným rozpočtem, což je ideální pro nasazení síťových služeb pro více zákazníků.

Nemusíte se přitom bát problémů s výkonem, i když máte na QuCPE spuštěných několik virtuálních počítačů. QNAP využívá technologie hardwarové akcelerace od společnosti Intel, k nimž patří technologie Intel QAT, Smart NIC SR-IOV a DPDK hardware, díky nimž poskytuje vynikající výpočetní výkon pro aplikace virtualizace.

HW akcelerace

V systému QNE Network je k dispozici také aplikace QuFirewall, která IT pracovníkům pomáhá při rychlém nasazování účinných bran firewall, nebo služba QVR Elite pro centrální vzdálenou správu dozorovacích streamů a řada dalších aplikací. Důležitou součástí systému QNE Network je pokročilé Centrum zabezpečení pro ochranu před hackery, které poskytuje systémový klíč, certifikát, zásady hesel a kontrolu zabezpečení.

Platforma pro správu AMIZ Cloud

Obr.3: Systém QNE Network má přehledné uživatelské rozhraní a je postaven na jádru Linux Kernel 5.10 LTS, které zajišťuje stabilní operační prostředí i do
budoucna. Obr.3: Systém QNE Network má přehledné uživatelské rozhraní a je postaven na jádru Linux Kernel 5.10 LTS, které zajišťuje stabilní operační prostředí i do budoucna.

Když má IT personál na starosti IT infrastrukturu napříč několika pracovišti, potřebuje účinný způsob, jak na dálku zavádět a spravovat všechna zařízení a virtuální služby. Vhodným nástrojem je AMIZ Cloud, jakožto centralizovaná platforma cloudové správy, která umožňuje vzdáleně nasazovat a spravovat hromadně distribuované IT prostředky pro více pracovišť.

AMIZ Cloud, spojující virtualizaci a cloudové technologie, umožňuje pracovníkům IT v ústředí vzdáleně spravovat zařízení QuCPE na pobočkách spolu s virtuálními počítači a kontejnery. Díky tomu na pobočkách nemusí být přítomni žádní pracovníci IT.

Pomocí řešení AMIZ Cloud lze nasadit VM na desítky, nebo dokonce stovky zařízení QuCPE najednou. AMIZ Cloud se postará o optimalizaci nasazení v rozsáhlých sítích.

QNAP

Diskuze (0) Nahoru