Linux E X P R E S

Facebook

Programovanie v jazyku C++: Podmienka switch-case

C++

Okrem podmienok s konštrukciou if-else poznáme aj switch-case. Tento typ podmienky sa hodí všade tam, kde potrebujeme rýchlo rozhodnuť o hodnote premennej, objektu atď… 


Podmienka switch-case

V článku sme si okrajovo ukázali podmienky s pomocou konštrukcie switch-case. Táto konštrukcia je síce menej používaná ako podmienka s konštrukciu if-else, ale niekedy je jednoduchšia a ponúka intuitívnejšiu možnosť hlavne vtedy, ak máme nejakú premennú a máme o nej rozhodnúť, akú ma hodnotu. Okrem predstavenia všeobecnej konštrukcie switch-case si predstavíme aj pár zaujímavých príkladov, ktoré môžu byť zaujímave pre začiatočníkov.

Samotná zjednodušená deklarácia podmienky switch-case je nasledovná:

switch (premenná) {
	case hodnota premennej: 
		blok kódu
			…
		break;
	case hodnota premennej: 
		blok kodu
			…
		break;

		…
		…
		...
	defaulf:
		blok kodu
 }

Konštrukcia default sa vykoná vtedy, ak všetky ostatné možností nenastali.

1. program: Zahrievacie kolo na switch-case podmienku.

#include <iostream>  // hlavičkový súbor
using namespace std;  // priestor mien

int main()  // hlavná funkcia main
{
  cout << "Prave si otvoril hudobny program. Prosim zvol od 1 do 7 aby som ti pustil pesnicku!\n";
  int volba = 0;
  cout << "Tvoja volba: ";
  cin >> volba;
  if (volba <=0 || volba >= 8)  // ošetrenie vstupu
  {
    cout << "Nepovolena operacia, koncim, goodbye";
    return 0;
  }
  switch (volba)  // podmienka cez konštrukciu switch-case
  {
  case 1:
    cout << "Beethowen";
    break;
  case 2:
    cout << "Mozart";
    break;
  case 3:
    cout << "Bach";
    break;
  case 4:
    cout << "Wagner";
    break;
  case 5:
    cout << "Brahms";
    break;
  case 6:
    cout << "Shubert";
    break;
  case 7:
    cout << "Verdi";
    break;
  }
  return 0;
}

Výsledok programu:

Prave si otvoril hudobny program. Prosim zvol od 1 do 7 aby som ti pustil pesnicku!
Tvoja volba: 2
Mozart

2. program: Pohni svojím panáčikom!

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ukazem ti magiu, pohnes s panacikom!\n";
  cout << "Tvoja aktualna pozicia je v strede stvorca.\n";
  cout << "*****\n";
  cout << "*****\n";
  cout << "**+**\n";
  cout << "*****\n";
  cout << "*****\n";
  cout << "\n";
  char volba;
  cout << "Zvol pohyb: w - hore, s - dole, a - dolava, d - doprava\n";
  cin >> volba;
  cout << "\n";
  if (volba != 'w' && volba != 's' && volba != 'a' && volba != 'd')
  {
    cout << "Ajeje nepovolena operacia! Koncim!";
    return 0;
  }
  switch (volba)  // tu ideme pohnúť panáčikom 
  {
  case 'w':
    cout << "*****\n";
    cout << "**+**\n";
    cout << "*****\n";
    cout << "*****\n";
    cout << "*****\n";
    break;
  case 's':
    cout << "*****\n";
    cout << "*****\n";
    cout << "*****\n";
    cout << "**+**\n";
    cout << "*****\n";
    break;
  case 'a':
    cout << "*****\n";
    cout << "*****\n";
    cout << "*+***\n";
    cout << "*****\n";
    cout << "*****\n";
    break;
  case 'd':
    cout << "*****\n";
    cout << "*****\n";
    cout << "***+*\n";
    cout << "*****\n";
    cout << "*****\n";
    break;
  }
  return 0;
}

Výsledok programu:

Ukazem ti magiu, pohnes s panacikom!
Tvoja aktualna pozicia je v strede stvorca.
*****
*****
**+**
*****
*****

Zvol pohyb: w - hore, s - dole, a - dolava, d - doprava
a

*****
*****
*+***
*****
*****

3. program: 3-bitový konvertor aj s použitím aj konštrukcie default

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Som program 3-bitovy konvertor, ktory zmeni cislo na 3-bitovu podobu.\n";
  int volba;
  cout << "Zvol cislo od 0 do 7: ";
  cin >> volba;
  if (volba < 0 || volba >= 8)
  {
    cout << "Nepovolena operacia takze papa";
    return 0;
  }
  cout << "Po konverzii zadaneho cisla: "<<volba<<"\n";
  switch (volba)
  {
  case 0:
    cout << "000\n";
    break;
  case 1:
    cout << "001\n";
    break;
  case 2:
    cout << "010\n";
    break;
  case 3:
    cout << "011\n";
    break;
  case 4:
    cout << "100\n";
    break;
  case 5:
    cout << "101\n";
    break;
  case 6:
    cout << "110\n";
    break;
  default:
    cout << "111\n";
  }
  return 0;
}

Výsledok programu:

Som program 3-bitovy konvertor, ktory zmeni cislo na 3-bitovu podobu.
Zvol cislo od 0 do 7: 7
Po konverzii zadaneho cisla: 7
111

Diskuze (0) Nahoru