Linux E X P R E S

Facebook

Programy v X Window System

Znáte všechny programy, které jsou součástí distribuce X Window System (XFree, Xorg)? Juraj Šípoš ano!


V každom Linuxe sa X Window System štandardne nachádza v adresári /usr/X11R6. Adresár X11R6 ďalej obsahuje podadresáre:

X11R6/
/bin     binárne súbory (programy)
/include   hlavičkové súbory
/lib     knižnice
/man      manuálové stránky systému X
/share    súbory nezávislé na architektúre 

Tu si preberieme niektoré programy, ktoré sa nachádzajú v adresári /bin, o ktorých by bolo potrebné niečo vedieť. Programy sú pravdaže súčasťou X, nie GNOME alebo inej grafickej nadstavby, hoci nemožno vylúčiť, že niektoré programy grafických nadstavieb prichádzajú vo vylepšenej podobe. Keďže zoznam ani zďaleka nie je úplný, pre prípad, že vás zaujme nejaký program, použite štandardný príkaz man súbor - napr. man xhost, čím sa dostanete na manuálovú stránku utility xhost.

x11perf
testuje výkonnosť X servera
xcalc
vedecká kalkulačka
xclipboard
schránka (do ktorej sa ukladajú dáta pri kopírovaní) - príkaz zobrazí okno s informáciou o obsahu, ktorý sa nachádza v schránke
xdm
X Display Manager, grafický login
xdpyinfo
utilita, ktorá zobrazuje informácie o X
xedit
jednoduchý editor textov
xev
program v systéme X vytvorí okno, v ktorom sú informácie o aktuálnom stave X
xorgcfg,
xf86cfg
utility umožňujú konfigurovať XFree86 4 (xf86cfg) alebo XORG (xorgcfg) v grafickom režime aj bez existencie konfiguračného súboru; systém X po zadaní tohto príkazu nabehne skoro zakaždým a užívateľ bude môcť konfigurovať X server - video kartu, monitor, klávesnicu, myš
xfontsel
zobrazenie informácií o fontoch
xfs
font server pre systém X
xfsinfo
informácie o fontoch pod serverom X
xgamma
monitoruje gama korekciu v X
xgc
demonštruje rôzne vlastnosti grafiky
xhost
kontroluje spojenie s X serverom; príkazom xhost - zakážeme vstup všetkým, príkazom xhost + ho komukoľvek povolíme. Príkazom host + IP_adresa povolíme prístup počítačom a tie budú môcť uskutočniť spojenie s X serverom, avšak pre vzdialené pripojenie na X server je lepšie používať z bezpečnostných dôvodov ssh
xinit
inicializátor systému X, ktorý používa X server
xkill
ukončenie programov - ak v systéme X napíšete do príkazového riadku xkill, kurzor myši sa zmení na malú lebku, ktorou, keď kliknete na hocijaký program, ho ukončíte; na vyvolanie programu môžete použiť aj klávesové skratky [Ctrl+Alt+ESC]
xlogo
zobrazí logo X
xlsclients
zobrazí klientské aplikácie, ktoré bežia v aktuálnom displeji X
xmag
zväčší časť obrazovky - xmag vyvoláte z príkazového riadku a na miesto, ktoré chcete zväčšiť, kliknete myšou
xman
zobrazenie manuálových stránok X utilít a aplikácií
xmodmap
utilita, pomocou ktorej modifikujeme/načítame klávesnicovú mapu; mapa sa môže nachádzať kdekoľvek a načítame ju príkazom xmodmap /cesta/xmodmap_mapa
xrefresh
obnoví displej X
xset
programom nastavíme rôzne užívateľské preferencie pre displej
xterm
terminálové okno X
xvidtune
program slúži pre nastavenie video módu v X
xwininfo
informačná utilita pre okná v systéme X

Zdá se vám, že to není všechno? Máte pravdu, zbytek článku naleznete v říjnovém čísle časopisu!

Diskuze (0) Nahoru