Linux E X P R E S

Facebook

Geany: Napůl skvělý editor, napůl vývojářské prostředí

geany.gif

Pokud používáte GNOME nebo Xfce a Gedit vám nevyhovuje, protože je málo vývojářský, určitě byste měli zkusit Geany. Jedná se o textový editor, ze kterého můžete své projekty rovnou kompilovat a spouštět.


Geany používá GTK2, ale není závislý na žádném prostředí. Hlavní okno je rozděleno na tři části. Okno zpráv, které je dole, postranní panel a editor samotný. V postranním panelu může být abecední seznam otevřených souborů, což se hodí, pokud jich máte otevřeno opravdu hodně. Pokud aktivujete v menu Nástroje-Plugin Manager modul File Browser, můžete mít v postranní liště i správce souborů.

Obrázek: 01.jpg

Dokumenty v postranním panelu

V postranním panelu je však záložka s názvem Symboly, která obsahuje objekty, metody, třídy, funkce a proměnné, pomocí kterých se můžete snadno orientovat v dlouhém kódu.

Obrázek: 02.jpg

Symboly

Soubory jsou otevírány v panelech, pomocí zkratky [Ctrl+Tab] můžete přepínat mezi dvěma naposledy použitými panely. Panely jdou přesouvat myší a pravý klik na panel nebo na lištu s panely vyvolá nabídku panelů seřazenou tak jako na liště. Na rozdíl od Geditu otevírá Geany všechny soubory do jednoho okna.

V nastavení aplikace můžete vyplnit své jméno a e-mailovou adresu. Obojí se pak vkládá do komentářů na úvodu nových souborů ze šablony. V nástrojové liště stačí kliknout na rozbalovací šipku vedle tlačítka pro otevření nového souboru a zvolit, kterou šablonu má Geany použít. Tento editor sice nemá rozhraní pro tvorbu ústřižků kódu, ale obsahuje několik základních komentářů, které lze vložit pomocí menu Upravit, a po stisknutí tabulátoru doplňuje jednoduché konstrukce, jako jsou if, while, for a pod.

Obrázek: 03.jpg

Nový soubor ze šablony Pythonu

Po aktivování modulu Export můžete aktuální zvýraznění syntaxe exportovat do HTML (ukázka výsledku v HTML). Výsledný soubor pak na rozdíl od Kate používá CSS třídy. Další možností exportu je formát LaTeX. Geany ukládá jedno sezení a při spuštění otevírá naposledy otevřené soubory, stejně jako Komodo a Kate umí skládat kód.

Obrázek: 04.jpg

Skládání kódu v podání Geany

Z nástrojové lišty můžete otevřít dialog pro výběr barvy, který obsahuje i kapátko. Po zvolení barvy se její hexadecimální kód vloží na místo kurzoru.

Obrázek: 05.jpg

Výběr barvy

Pomocí dalších tlačítek můžete odsadit aktuální řádek, nebo odsazení zrušit. Nejdůležitější jsou však tlačítka kompilace a spuštění. Tlačítko kompilace spustí v okně zpráv vhodný externí kompilátor, pokud jde o kompilovatelný jazyk.

Obrázek: 06.jpg

Úspěšný překlad Pascalu

V případě neúspěchu kompilace Geany podtrhne problémové místo červenou lomenou čarou a přesune na něj kurzor. V případě HTML se tlačítkem kompilace kontroluje validita pomocí programu tidy, v případě PHP se zavolá příkaz php -l a zkontroluje se syntaxe. Tlačítko spuštění pak otevře emulátor terminálu a z něj spustí daný program, po jeho ukončení vypíše návratový kód.

Obrázek: 07.jpg

Ukončený program

Geany automaticky rozpozná kódování otevíraného souboru, přesto je možnost v dialogu pro otevření souboru zvolit kódování ručně, nebo použít v editoru položku z menu Soubor-Znovu načíst s kódováním.

Další z funkcí, kterou má Geany oproti konkurenci navíc, je menu Poslat výběr do, které se nachází v menu Upravit-Transformace. Můžete zadat několik vlastních příkazů, které se provedou na označeném textu. Napsaný text je pak nahrazen výstupem daného příkazu. Pokud tedy přidáte například příkaz rev, označíte nějaký text a akci provedete, označený text se zrcadlově obrátí.

Obrázek: 08.jpg

Vlastní příkazy

V nástrojové liště se nacházejí dvě vstupní pole. Jedno je pro hledání v reálném čase a druhé pro přechod na určitou řádku. Do prvního z nich prostě začnete psát a výraz se v reálném čase hledá, pokud se vám výsledek nelíbí, klikněte na lupu a zkusí se další výskyt v souboru.

Obrázek: 09.jpg

Hledání

Kromě tohoto jednoduchého hledání můžete použít i komplexnější hledání z menu Hledat nebo pomocí klasické zkratky [Ctrl+f]. Umožňuje například hledat ve všech otevřených souborech, nebo označit všechny odpovídající řádky. Vedle čísel řádek se nachází sloupec pro označení řádku, které můžete udělat buď vy ručně, nebo Geany nějakou funkcí.

Obrázek: 10.jpg

Označení řádek

Geany podporuje i hledání v souborech nebo nahrazování pomocí regulárních výrazů. Stejně jako Gedit umí zobrazit počet slov, avšak v okně nemá tlačítko pro aktualizaci údajů. Ve stavovém řádku se můžete dozvědět o pozici kurzoru, jaký je režim psaní (vkládání, nebo přepisování), znak ukončení řádky, kódování a typ souboru a jestli se při odsazení použije tabulátor, nebo několik mezer. Stejně jako Komodo napovídá Geany při psaní příkazů, ale na rozdíl od něj ukazuje pouze nabídku příkazů, které se shodují s tím, co uživatel napsal. Kromě toho nenapovídá jen nativní příkazy jazyka, ale také názvy vašich funkcí a tříd. V případě HTML automaticky uzavírá tagy a barevně odlišuje existující tagy od neexistujících, čímž zamezuje překlepům. Stejným barevným odlišením poukazuje na špatně napsané položky v CSS souborech. Pomocí zkratky [Ctrl+e] můžete zakomentovat nebo odkomentovat zvolené řádky.

Nastavení Geany je o dost komplexnější než nastavení Geditu. Důležitá je část Nástroje, která určuje, jaký se bude otevírat emulátor terminálu a webový prohlížeč.

Obrázek: 11.jpg

Nastavení externích nástrojů

Pokud chcete mít v Geany kontrolu pravopisu, zkuste si zkompilovat Spell Check Plugin. Budete pravděpodobně muset kompilovat i Geany.

Geany je mocný nástroj pro programátora a/nebo webového vývojáře, popřípadě designera. Umožňuje spouštět a kompilovat kód přímo z okna editoru a barevně odliší nejen vážné prohřešky proti syntaxi, ale i neexistující tagy. U Geany určitě chvíli trvá, než si ho osaháte, ale většina věcí se nachází tam, kde je budete hledat, ať už jste před ním používali Kate, PSPad nebo Poznámkový blok.

Diskuze (11) Nahoru