Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 03/2018: přínos hackathonů, realizace programu ISA² 2018, dotace na WiFi v obcích

Veřejná správa

Průzkum Evropské komise ukázal přínos hackathonů pro veřejnou správu. Začala implementační fáze programu ISA² 2018, pracuje se například na projektech EU-Captcha nebo Open e-TrustEx. Obce a dodavatelé se mohou registrovat do dotačního programu WiFi4EU. 


Hackathony přinášejí do veřejné správy nové nápady

Evropská komise provedla průzkum zaměřený na pořádání hackathonů a otevřených dnů pro veřejnou správu ve členských zemích Evropské unie. Dotazovala se 38 respondentů z 18 států. Dosud uspořádaných hackathonů se účastnilo 30 až 275 vývojářů a dalších účastníků (průměr 125, medián 75), náklady na akce se pohybovaly od 1 000 do 150 000 eur (průměr 47 000, medián 29 000). Otevřené dny byly levnější a účastnilo se jich více lidí.

Respondenti Evropské komisi doporučují, aby podporovala pořádání hackathonů a otevřených dnů v EU, protože přinášejí do veřejné správy nové nápady. Komise může pomoci jak s financováním akcí (které zatím spoléhají hlavně na sponzorství ze soukromých zdrojů), tak i se strategií, organizací nebo komunikací.

Orgány veřejné správy nemusejí jen pořádat vlastní akce, mohou se účastnit i těch pořádaných jinými subjekty nebo je podporovat. Pomoci může například i belgická příručka How to organize great hackathons, založená na zkušenostech ze 130 hackathonů.

Běží realizace programu ISA² pro rok 2018

Evropská komise zveřejnila program ISA² pro rok 2018 (ISA² je program podpory vývoje digitálních řešení pro interoperabilitu napříč státy EU a napříč různými sektory činností); program vstoupil do implementační fáze. V rozpočtu je na něj připraveno 26,4 milionu eur.

V letošním roce budou pokračovat akce z předchozích let, například přístup k základním registrům, bezpečná výměna dokumentů Open e-TrustEx, sémantická interoperabilita mezi státy EU, standardizace finančních dat, interoperabilita v oblasti veřejných zakázek, identifikátor evropské legislativy (ELI) nebo průzkumový nástroj EUSurvey.

Přibyly ale i nové akce, kupříkladu inovativní veřejné služby, vylepšování dostupnosti a analýzy statistických dat, studie pro budoucí registr práce výborů (RegCom), elektronický přístup k dokumentům Evropské komise, vývoj otevřeného řešení EU-Captcha nebo politika řízení rizik při využívání cloudových technologií.

Ve stručnosti

  • Univerzita ve Štrasburku bude v červnu hostit Světové setkání svobodného softwaru (francouzsky Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, RMLL), pořádané ve spolupráci s organizací Free Software Foundation Europe. Organizátoři shánějí přednášející, příspěvky mohou být ve francouzštině, angličtině nebo němčině, jejich výchozí licencí je EUPL 1.2.

  • Evropský datový portál vydal třetí verzi Zlaté knihy otevřených dat. Kniha kromě jiného doporučuje pro metadata používat specifikaci DCAT-AP (aplikační profil pro evropské portály otevřených dat založený na standardu DCAT vytvořeném v rámci W3C).

  • Evropská komise vydala sadu dokumentů pro implementaci perzistentních URI v rámci institucí Evropské unie.

  • Lucembursko pracuje na implementaci principu „pouze jednou“ (Once Only Principle, OOP; princip říká, že data o občanech uložena pouze jednou a nikdo by neměl být obtěžován tím, že by musel poskytovat data, která nejsou nutná nebo která už veřejná správa má) z Evropského frameworku interoperability (EIF).

  • FonaDyn, systém pro analýzu hlasu v reálném čase, byl vydán pod licencí EUPL 1.2. Systém je dobře využitelný hlavně pro vědecké účely, ale také pro zdravotnictví, výuku řeči a zpěvu, vylepšování softwaru pro rozpoznávání řeči a další oblasti.

  • Tým projektu ABR chystá na 24. duben webinář zaměřený na přístup k základním registrům (což je jedna z oblastí, které se věnuje program Evropské komise ISA²).

  • Evropská komise spustila registrace obcí a dodavatelů pro dotační program WiFi4EU. Program umožňuje obcím získat dotaci na instalaci bezdrátových přístupových bodů k internetovému připojení. Dotace budou přidělovány podle pořadí žádostí, jejichž příjem bude spuštěn v květnu. Výběr dodavatelů nebude omezen jen na ty registrované, dodavatelé se ale budou muset registrovat dodatečně.

Diskuze (0) Nahoru