Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 03/2019: státní správa neplní podporu IPv6, proběhlo setkání specialistů ICT

Veřejná správa

Státní správa ani osm let po závazném termínu neplní usnesení vlády o podpoře IPv6. V Pardubicích proběhlo setkání specialistů ICT z měst a obcí. Francouzský ministr školství odmítl posílení open source ve vzdělávání.


Státní správa ani 8 let po termínu nepodporuje plně IPv6

V červnu 2009 uložila česká vláda všem ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy kromě jiného do 31. prosince 2010 zajistit přístup k webovým stránkám a veřejně dostupným službám eGovernmentu internetovým protokolem verze 4 (IPv4) i internetovým protokolem verze 6 (IPv6) – usnesení č. 727/2009.

Zavádění IPv6 bylo dále posíleno dalšími dvěma vládními usneseními, a to 982/2013 (z prosince 2013) a 695/2015 (ze srpna 2015) – a to společně s povinným zaváděním technologie DNSSEC. Jenže od termínu pro splnění prvního usnesení uplynulo už osm let a státní správa stále nemá řadu důležitých služeb zpřístupněných protokolem IPv6.

Jednou z takových služeb je registr plátců DPH, který musí přímo nebo nepřímo (přes účetní systémy) využívat všichni plátci DPH zejména pro průběžné ověřování, zda jejich dodavatelé nejsou nespolehlivými plátci a které účty mají zveřejněny. Z dalších systémů spadajících pod ministerstvo financí neplní požadavky například Dotinfo nebo Otevřená data MF (ten přitom vznikl až v roce 2015!).

Nedostatky jsou i na dalších ministerstvech, přes IPv6 se nedostanete například na IS nestátních neziskových organizací, Informační systém o datových prvcích, AIS Působnostní (informační systémy ministerstva vnitra) nebo Služby datového standardu MZ ČR a většinu národních zdravotních registrů provozovaných ÚZIS (organizací spadající pod ministerstvo zdravotnictví).

Nepodpora může být způsobena i jen tím, že nejsou v DNS vytvořeny příslušné záznamy (typu AAAA), přestože samotný systém třeba komunikaci pomocí IPv6 podporuje. Z hlediska uživatele to ale nehraje roli, protože protokol využít nemůže.

V Pardubicích proběhlo setkání specialistů ICT měst a obcí

Spolek Otevřená města společně s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice uspořádal 26. února 2019 setkání specialistů ICT měst a obcí – bylo určeno jak pro zástupce členských měst spolku, tak i pro informatiky z ostatních měst a obcí.

Pracovnice FES UP představily dva významné výzkumné směry fakulty: participativní technologie (umožňující zapojení občanů do fungování samosprávy) a hodnocení použitelnosti se zaměření na webové geografické portály. Výsledky výzkumu jsou městům a obcím k dispozici pro další využití, fakulta jim nabízí spolupráci i v dalších oblastech.

Nové Město na Moravě je známo velkou otevřeností veřejné správy a projevilo se to i v oblasti Internetu věcí (IoT). Město zprovoznilo brány sítě LoRaWAN a poskytlo je zdarma k veřejnému použití. Brány jsou navíc zapojeny do celosvětové komunitní sítě The Things Network, která umožňuje provoz zařízení v dosahu libovolné zapojené brány a poskytuje prostředky pro snadné propojení s jinými systém (pro zpracování dat, řízení atd.).

CityVizor je webová aplikace vyvinutá ministerstvem financí pro města a obce z původní aplikace Supervizor určené pro použití na úrovni státu. CityVizor umožňuje snadnou vizualizaci rozpočtu obce a jejích organizací a zobrazení propojených dat (faktur apod). Na konferenci se účastníci dozvěděli o plánech do budoucna (např. možnostech srovnávání zakázek mezi obcemi) a diskutovalo se o napojování aplikace na ekonomické systémy provozované v obcích.

Právě u ekonomických systémů se poměrně silně projevuje vendor lock-in. Dodavatelé systémů je neradi otevírají pro výměnu dat tam, kde by si tím „kanibalizovali“ své vlastní aplikace. Změna ekonomického systému je složitý úkol, protože znamená změnit na úřadě mnoho procesů, vyřešit propojení na další systémy a v neposlední řadě všechny zúčastněné důkladně zaškolit pro nový systém.

Pro geografickou vizualizaci dat na webu lze využít otevřenou platformu Gisquick představenou na konferenci. Platforma využívá data z populárního otevřeného geografického informačního systému QGIS a umožňuje je snadno prezentovat na webu s poskytnutím uživatelských nástrojů pro ovládání vizualizace.

Poznámka: Autor článku je zástupcem města Kutné Hory ve spolku Otevřená města.

Ve stručnosti

  • Španělsko zveřejnilo pod licencí EUPL první verzi dvou komponent CSV Suite začleněných do systému správy dokumentů INSIDE. Komponenta CSV Storage zajišťuje uchovávání dokumentů včetně metadat, komponenta Eeutils (CSV Creator) obsahuje pět modulů zaměřených například na generování dat, jejich elektronické podepisování nebo konverze mezi formáty.

  • Před uzávěrkou soutěže Sharing & Reuse Awards se zástupci dřívějších vítězů podělili o své zkušenosti. V soutěži se rozděluje 100 tisíc eur za výjimečná řešení ve veřejné správě, která podporují sdílení a opakované používání. Kategorii národních řešení minule vyhrál projekt Supervizor českého ministerstva financí.

  • Univerzita v Münsteru otevřela zdrojové kódy pro zpracování dat ze sledování Země ze satelitů (projekt openEO). Software výrazně zjednodušuje práci nad různými back-endy s daty.

  • Francouzský ministr školství odmítl volání opozice po větším podílu otevřeného softwaru ve vzdělávání. Podle skupiny April, obhajující používání tohoto druhu softwaru, se za odmítnutím skrývá „nedostatek politické vůle implementovat skutečnou veřejnou politiku pro svobodný software.“

  • V Německu se rozvíjí využití otevřeného geografického systému QGIS ve veřejné správě. Například město Bad Oeynhausen (Severní Porýní-Vestfálsko) migrovalo na QGIS provozovaný ve společném datovém centru Minden-Ravensberg/Lippe a kombinuje mnoho různých zdrojů dat (topografické a elevační mapy, OpenStreetMap, letecké fotografie, různé datové sady…).

  • Nizozemské město Nijmegen přijalo politiku „datové nezávislosti“. Ta znamená především implementaci povinných i doporučených datových standardů a má za cíl odstranit závislost na dodavatelích (vendor lock-in).Diskuze (0) Nahoru