Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 04/2017: open source v Göppingenu, zadávání zakázek, problém chybějících licencí

Veřejná správa

Město Göppingen využívá open source na úřadě a ve školách, hlavním důvodem je spolehlivost. Zakázky na IT lze zadávat „různými způsoby“. Chybějící licence u zveřejněných zdrojových kódů brání znovupoužitelnosti. 


Německé město Göppingen masivně využívá open source

Úřad německého města Göppingenu a jeho 25 škol ve velké míře využívá software s otevřenými zdrojovými kódy. Míru zastoupení tohoto druhu softwaru odhadují na 30 %. Využívají se například linuxové servery (webové, souborové, poštovní, proxy, firewally…), databázové systémy PostreSQL a MySQL, poštovní řešení Zarafa, školní software založený na PaedML atd.

„Navzdory běžně rozšířenému názoru nejsou volná dostupnost a nízké náklady hlavními argumenty pro open source,‟ říká Herbert Rettberg, vedoucí IT, v rozhovoru pro konzultační firmu IT-Novum. „Pro mě je na prvním místě spolehlivost softwaru. Mohu nastavit linuxový proxy server za půl hodiny a dalších deset let se k němu nemusím vracet.‟

Podle Rettberga není žádný zásadní rozdíl mezi nasazováním open source ve veřejné organizaci a v soukromé firmě. Soukromé firmy mají ale situaci jednodušší. „Ve veřejném sektoru dnes potřebujete pomoc od specialistů na zadávání a hodnocení zakázek, abyste měli jistotu, že jste neudělali nějaké chyby a nestanete se pak obětí auditu. Obdobně jsou výzvy k zakázkám tak složité, že to uchazeče často odrazuje od účasti.‟

Jediný dodavatel vs. snadná migrace

Magazín Tenders Electronic Daily, zaměřený na veřejné zakázky v EU, ukázal na dvou příkladech různé přístupy k zadávání zakázek. První příklad ukázal zadání zakázky jedinému dodavateli bez soutěže.

Norské hlavně město Oslo prodloužilo rámcovou smlouvu s dodavatelem o další čtyři roky, aniž by se zakázku pokusilo zadat otevřenou soutěží. Podle zdůvodnění „existuje jen jediný uchazeč, kterýi může službu poskytnout a tedy neexistují žádné ekvivalentní služby, které by mohl nabídnout jiný dodavatel. Důvodem je, že produkty Gemini jsou proprietární software a dodavatel vlastní práva k aplikacím a zdrojovým kódům. Tato výhradní práva také znamenají, že žádný jiný konzultant než Powel nemůže poskytovat podporu k produktům Gemini.‟

Software se využívá k pro dokumentaci vodovodní a kanalizační sítě. Prý se chystá přechod na otevřenější standard, ale tato migraci se vyžádá další čtyři roky. Naproti tomu belgická zdravotnická agentura FAMHP hledá dodavatele prostředí pro provoz portálu národní krevní banky, včetně migrace portálu. Mezi požadavky je odbornost v oblasti otevřených technologií Red Hat Linux, Java, Tomcat and MySQL. Využití těchto technologií poskytuje větší svobodu ve změně dodavatele, které lze snadno vybrat v otevřené soutěži.

Ve stručnosti

  • Zavedení nového systému elektronické identifikace MitID v Dánsku bylo odloženo. PPP projekt, na němž se v roce 2016 dohodl s bankovní asociací, bude spuštěn až v roce 2019 nebo 2020. Kvůli tomu se bude prodlužovat smlouva s dodavatelem dosavadního systému NemID.

  • Portugalské ministerstva zdravotnictví rozšiřuje (zatím v pilotním projektu) využití systému výměny zdravotnických dat. Nově se bude využívat i při zjišťování zdravotní způsobilosti pro řidičská oprávnění.

  • Investigativní novináři tvrdí, že vendor lock-in států na Microsoft je alarmující. Podle článku v novinách Tagesspiegel je problém například v infiltraci současných a bývalých zástupců Microsoftu přímo na úřadech nebo v tvorbě monokultury už během školní výuky.

  • Álvaro Anguix z asociace gvSIG řekl na Sharing & Reuse Conference, že přechod veřejné správy na open source přesměruje tok prostředků z licencí a údržby do výzkumu, vývoje a inovací. Ukázal to na příklad geografického softwaru gvSIG, který je díky otevřenosti nasazen již ve cca 160 zemích a jeho vývoj je finančně soběstačný.

  • Na již zmíněné konferenci Sharing and Reuse Conference získal projekt Supervizor, za nímž stojí Ministerstvo financí ČR, ocenění Evropské komise. Součástí ocenění je i finanční částka 15 tisíc eur na další rozvoj systému.

  • Francouzské studentské asociaci Droit des Lycéens se konečně podařilo získat od ministerstva školství zdrojové kódy k aplikaci, která doporučuje studentům vhodné školy na základě preferencí, které zadají. Ministerstvo nejprve nechtělo kódy vydat vůbec, v další fázi je poskytlo jen ve formě dokumentu PDF.

  • Podle Společného výzkumného centra Evropské komise je pro opakované využití zdrojových kódů problém, pokud není zvolena žádná licence. Na GitHubu má uvedenu licenci pouhých 20 % projektů a situace se postupem času zhoršuje. Spuštění webu ChooseALicense.com situaci skokově zlepšilo (tehdy mělo licence jen okolo 10 % projektů), ale na trendu se nic nezměnilo.

  • Německo zveřejnilo požadavky na webové prohlížeče používané na počítačích státní správy. Ze čtyř dnes nejpoužívanějších prohlížečů nevyhovuje pouze Microsoft Edge, úřad BSI ho proto nedoporučuje používat.

  • Město Nantes vydalo nástroj pro migraci na balík LibreOffice. Nástroj umožňuje především vybírat uživatele, které je vhodné v určité fázi zařadit do migrace.Diskuze (2) Nahoru