Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 05/2019: vyšší odměny za nalezení chyb, podpora AI ve zdravotnictví

Veřejná správa

Evropská komise dočasně zvýšila odměny za nalezení chyb v open source. Britská vláda podpořila využití umělé inteligence ve zdravotnictví. Blockchain se může úspěšně uplatnit ve veřejné správě.


Evropská komise zvýšila odměny za nalezení chyb

S cílem zvýšit zájem vývojářů o hledání chyb v open source, navýšila Evropská komise na dva týdny odměny v programech bug bounty. Ve dnech 10. až 24. dubna platily zajímavější podmínky než za běžné situace.

Za nalezení kritické chyby byl bonus 50 % a za ostatní chyby 30 %. V některých případech (např. ve správci hesel KeePass) tak šlo za nalezení kritické chyby a opravu zdrojového kódu získat až 45 tisíc eur.

Programy bug bounty fungující v rámci iniciativy EU-FOSSA 2 přinesly od začátku roku do 10. dubna celkem více než 400 hlášení chyb, za která se vyplatilo skoro 100 tisíc eur. V některých programech už byl vyčerpán celý rozpočet, u dalších k tomu dojde během několika týdnů.

Britská vláda podpořila open-source AI ve zdravotnictví

Britská vláda poskytla grant 790 tisíc liber (cca 24 milionů Kč) na výzkum a vývoj řešení eObs. Toto řešení využívá umělou inteligenci (AI) pro rozpoznávání zhoršení zdravotního stavu pacientů, aby mohl být personál zdravotnických zařízení včas informován. Celkově chce vláda do digitálních technologií ve zdravotnictví vložit 9 milionů liber.

Pilotní projekt poběží 19 měsíců, první testy by se měly rozběhnout v květnu 2020. Řešení eObs bude mít otevřené zdrojové kódy a pro komunikaci s jinými systémy bude využívat otevřené standardy. Na projektu pracuje firma OpusVL společně se zdravotnickými organizacemi South London and Maudsley NHS Foundation Trust, Cheshire and Wirral Partnership NHS Foundation Trust a The Apperta Foundation CIC Trust a se skupinou Open UK zaměřenou na otevřená řešení.

Hlavní specifickým cílem projektu je boj proti sepsi, která se často u hospitalizovaných pacientů rozvine a podle odhadů na ni ve Spojeném království ročně zemře 46 tisíc lidí.

Ve stručnosti

  • Iniciativa EU-FOSSA 2 plánuje na letošní rok tři hackathony pro oblast veřejné správy. První se uskutečnil v Bruselu ve dnech 6. a 7. dubna na téma PHP frameworku Symfony, druhý probíhá na stejném místě v době vzniku tohoto článku (4. a 5. května) a je zaměřen na Apache Tomcat (a další projekty Apache), třetí se chystá na říjen (téma ještě není určeno).

  • Zároveň s dubnovým hackathonem byl vyhlášen program bug bounty na chyby ve zmíněném frameworku Symfony. Za nalezení kritických chyb lze získat až 15 tisíc eur, za poskytnutí opravného kódu je ještě bonus 20 %.

  • Na 13. a 14. června se do italských Benátek chystá výroční konference mezinárodního spolku měst Major Cities of Europe – IT Users Group, který je zaměřen na spolupráci v oblasti IT. Spolek vznikl už v roce 1982, jeho členy jsou velká města z evropských států, USA a Izraele, ale i jiné subjekty. Česko v organizaci žádné zastoupení nemá.

  • Organizace Open Source Initiative změnila kategorizaci licencí pro open source. Licence EUPL je nově zařazena v kategorii „Mezinárodní licence“, společně s licencemi CeCILL a LiLiQ.

  • Johannes „Jos“ Poortvliet z projektu Nextcloud napsal článek ohledně problémů s americkými cloudovými službami v souvislosti s GDPR (podrobněji jste si o tom mohli přečíst minule). Vysvětluje, proč by Evropská unie a její členské státy měly získat zpět kontrolu nad svými daty.

  • Studie ukázala možnosti využití blockchainu ve veřejné správě. Už nyní existují funkční projekty, například Exonum pro katastr nemovitostí, Blockcerts pro autentizační údaje nebo uPort pro decentralizovanou identitu. Blockchain lze podle studie využít i pro prevenci podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty.Diskuze (0) Nahoru