Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 07/2017: Nextcloud na úřadu v Tiraně, EK hledá organizátory bug bounty, EUPL 1.2 schválena OSI

Veřejná správa

Na městském úřadě v albánském hlavním městě Tiraně byla nasazena platforma Nextcloud. Evropská komise hledá organizátory programů opravy chyb za odměnu. Licence EUPL 1.2 byla schválena organizací OSI. 


Albánské hlavní město Tirana nasazuje Nextcloud

Tirana je hlavní a zároveň největší město Albánie, žije v něm 800 tisíc obyvatel. Jeho politická reprezentace rozhodla o tom, že bude město přecházet na otevřené technologie. Součástí realizace tohoto plánu je i zprovoznění cloudových služeb v soukromém městském cloudu.

Jako platforma byl nejprve zvolen ownCloud, po dvou měsících však IT odborníci doporučili nasadit raději Nextcloud, a to jak kvůli bezpečnosti a výkonu, tak i proto, že je 100% otevřený a jeho komunitní podpora může mít v budoucnu velkou hodnotu.

O cloudové platformě Nextcloud si můžete přečíst čerstvý článek na našem portálu OpenOffice.cz.

Více než 600 zaměstnanců úřadu by tak mělo mít možnost využívat aplikace jako sdílení souborů, kalendář, chat nebo webovou kancelář Collabora Online. Migrace, která má za cíl vyhnout se proprietárnímu softwaru, je první tohoto rozsahu v jihovýchodní Evropě.

Evropská komise hledá organizátor open-source bug bounty

Evropská komise hledá firmy, které mají zkušenosti s organizováním aktivit typu bug bounty, tedy programů pro hledání chyb v softwaru, zejména bezpečnostních, za odměnu. Aktivity tohoto typu často pořádají velké firmy, například Google, Facebook nebo Mozilla.

První obecněji známý bug bounty program připravila firma Netscape Communications v roce 1995.

Software, kterého by se hledání chyb za odměnu týkalo, vybere Evropská komise. „Volba bude brát v úvahu omezenou dobu trvání tohoto projektu a použití softwaru v evropských institucích,“ uvádí EK. Mělo by se přihlédnout i k výsledkům průzkumu, který se konal v souvislosti s auditem EU-FOSSA.

Na projekt je vyčleněno 60 000 eur, uzávěrka přihlášek uchazečů byla stanovena na 17. červenec 2017.

Ve stručnosti

  • Licence EUPL 1.2 byla schválena organizací OSI. Znamená to, že plně vyhovuje definici open source (Open Source Definition, OSD) a při jejím používání není třeba mít obavy ohledně otevřenosti zdrojových kódů.

  • Slovensko do svých datových schránek přidalo možnost notifikace prostřednictvím SMS. Od 1. července posílá veřejná správa korespondenci firmám povinně právě do datových schránek.

  • Senát Parlamentu ČR schválil zákon o elektronické identifikaci, nezbytný pro kompatibilitu české legislativy s nařízením eIDAS. Nejvýznamnější součástí zákona je zřízení národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).

  • Základní registry v Česku oslavily pět let svého fungování. Tyto registry – kromě své dosavadní funkce – budou od příštího roku sloužit i jako základ státního poskytovatele identity pro účely identifikace podle nařízení eIDAS.

  • Nezisková organizace ePaństwo Foundation, podporující otevřenost veřejné správy v Polsku, kritizuje existující pravidla jako příliš složitá. Nelíbí se jí ale například i absence jasného zdůvodnění, proč nejsou data ve veřejné správě opakovaně používána.

  • Aféry s narušením bezpečnosti státních dat v souvislosti s outsourcingem ve Švédsku má politické dopady. Ve funkci skončili dva ministři a předseda vlády se nyní snaží zabránit politickému chaosu.

  • Nizozemská rada pro vzdělávání nechala vypracovat studii ohledně ICT a digitalizace ve školství. Studie považuje za základ existenci pečlivě připravené vize ICT, důraz klade na sdílení a opakované používání ICT řešení.

  • Německý software AusweisApp2 pro elektronickou identifikaci byl vydán pod licencí EUPL. Cílem je například umožnit vytváření klientských aplikací o pro oficiálně nepodporované operační systémy.Diskuze (0) Nahoru