Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 07/2018: elektronické občanky, Portál občana, rozdílný přístup německých spolkových zemí

Veřejná správa

V Česku se začaly vydávat nové elektronické občanské průkazy a odstartoval provoz Portálu občana. Šlešvicko-Holštýnsko chce více otevřeného softwaru, naopak Dolní Sasko odstraní Linux z daňové správy. 


České ministerstvo vnitra spustilo elektronické občanky a Portál občana

Červenec byl v Česku ve znamení velkých změn v oblasti elektronických služeb veřejné správy. Od prvního dne v měsíci se začaly vydávat nové elektronické občanské průkazy, podporující „vymoženosti“ související s unijním nařízením eIDAS (dřívější čipové průkazy požadavkům nevyhovují).

Elektronické funkce průkazu nemusejí být aktivovány (jsou nepovinné) a lze je navíc po aktivaci zase deaktivovat (ovšem trvale, opětovná aktivace už není možná). Lze je využívat k identifikaci (na nově spuštěném portálu národního bodu čili NIA, portálu elektronických receptů atd.), vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů a k autentizaci pomocí certifikátů.

Pro využití elektronické občanky je potřeba čtečka (průkaz je kontaktní, musí se do čtečky zasunout), její ovladač a aplikace. Ta je ovšem zatím dostupná jen pro Microsoft Windows, verze pro Linux, OS X a mobilní systémy by měly být k dispozici v září letošního roku.

O týden později než občanky odstartoval nový Portál občana, který má několik okruhů služeb. Kromě souboru obecných informací o veřejné správě je to průvodce životními situacemi (jak jsme to znali z dřívějšího Portálu veřejné správy) nebo přístup k různým informačním zdrojům (seznam datových schránek, věstníky, on-line formuláře…). Nejzajímavější je ale univerzální klient ke službám veřejné správy.

Ten lze využít po přihlášení přes elektronickou občanku nebo přes datovou schránku. Obsahuje tzv. dlaždice, z nichž každá zpřístupňuje nějakou službu veřejné správy. Zatím jich moc k dispozici není, postupně ale budou přibývat. Dále může toto rozhraní fungovat pro práci s datovou schránkou a nahradit tak dosavadní dobře známé webové rozhraní. S využitím datové schránky lze žádat o různé výpisy (např. z registru osob, bodového konta řidiče…).

Pozor na to, že každý způsob přihlášení zpřístupní jiný okruh služeb. Bez datové schránky nelze žádat o zmíněné výpisy, naopak například dlaždici pro elektronické recepty lze použít jen s elektronickým občanským průkazem.

Součástí je dále například přehled průkazů, kalendář nebo úložiště dokumentů. Tam by v budoucnu mělo být třeba připomínání konce platnosti různých průkazů, zatím to lze využít pro vlastní účely. Také si lze zjistit, které agendy o člověku evidují nějaké údaje. Funkce portálu by se měly postupně rozšiřovat.

Prostředí Portálu občana Prostředí Portálu občana

Šlešvicko-Holštýnsko chce více otevřeného softwaru, Dolní Sasko jde opačným směrem

Dvě německé spolkové země se výrazně liší v přístupu k nasazování softwaru s otevřenými zdrojovými kódy. Zatímco Šlešvicko-Holštýnsko pokračuje v plnění a rozvoji strategie využívání tohoto softwaru (s cílem eliminovat vendor lock-in, zvýšit bezpečnost IT a mít kontrolu nad svými výpočetními prostředky), země Dolní Sasko chce odstranit Linux ze svých počítačů používaných v daňové správě.

Šlešvicko-Holštýnsko má přechod na open-source software, otevřené standardy a otevřená API zapracovány přímo do koaliční smlouvy nové vlády, která započala své funkční období před rokem. Vláda se také v říjnu ústy svého místopředsedy a zároveň ministra pro digitalizaci vyjádřila, že by měla být veřejná správa v oblasti IT soběstačná a že tržní síla malé skupiny velkých IT firem působí problémy.

Dolní Sasko naopak míří opačným směrem. S cílem zjednodušit správu a vývoj softwaru pro správu daní postupně ukončí provoz SUSE Linuxu na 13 tisících počítačů. Toto nasazení Linuxu bylo přitom v roce 2012 publikováno Evropskou komisí jako ukázková případová studie.

Ve stručnosti

  • Barcelona zprovoznila svůj portál otevřených dat. Je postaven na CKAN se dvěma rozšířeními (pro přizpůsobení podoby a pro generování RDF kvůli federaci) vydanými pod licencí GNU AGPL.

  • Stejné město přišlo také s novou mobilní aplikací pro komunikaci seniorů s jejich rodinami. Aplikace je k dispozici pro Android a iOS.

  • Ještě jednou je třeba zmínit Barcelonu, a to v souvislosti s pravidly pro zavádění svobodného a open-source softwaru. Tato pravidla se totiž nyní překládají do angličtiny a bude je tak moci využít mnohem více měst.

  • Již v květnu 2017 byla v rámci programu ISA² Evropské komise spuštěna „zkušební lavice“ pro elektronickou fakturaci. Podporuje testování shody softwaru s různými standardy, včetně UBL 2.1, nově i UBL 2.1 credit note.

  • Výzkumná organizace CERN posunula výrazně kupředu svobodný nástroj KiCad. Ten slouží pro automatizovaný návrh elektronických obvodů a desek plošných spojů. Podpora tohoto softwaru (za pomoci placených vývojářů) je kromě jiného velkou pomocí pro rozvoj svobodného hardwaru.

  • Italské hlavní město Řím migruje na kancelářský balík LibreOffice. Proces je součástí velkého plánu migrace na otevřený software, jehož realizace začala v říjnu 2016. Na všech 14 tisících počítačů je již balík nainstalován, nyní se postupně začíná používat jako výchozí volba.

  • Portugalsko zavádí možnost podepisovat dokumenty pomocí mobilních zařízení. Využívá k tomu tři softwarové komponenty vyvinuté ve veřejné správě jiných států (konkrétně Španělska a Slovinska).

Diskuze (0) Nahoru