Linux E X P R E S

Facebook

Yahoo! a Mozilla se vzájemně žalují. O co jde?

Firefox

Firmy Yahoo! a Mozilla na sebe vzájemně podaly žaloby poté, co Yahoo! přestala platit a Mozilla vypověděla smlouvu o spolupráci. O co v tomto sporu, týkajícím se webového prohlížeče Mozilla Firefox, vlastně jde? 


Prohlížeč není obyčejná aplikace

Webový prohlížeč patří mezi nejvýznamnější a nejpoužívanější aplikace. Stal se v dnešní době prakticky novým operačním systémem, v němž běží spousta programů a bez něhož si dnes nelze představit osobní počítač, ale stejně tak ani tablet nebo chytrý telefon.

Vytvoření a rozvoj takového prohlížeče jsou velmi náročné. Podrobněji o tom nedávno hovořil Jon von Tetzchner, jeden z bývalých hlavních vývojářů prohlížeče Opera a dnes člen týmu pracujícího na prohlížeči Vivaldi. Proto také „nové“ prohlížeče často vycházejí z existujících, propracovaných a osvědčených jader a řeší jen věci okolo, hlavně uživatelské rozhraní.

Náročnost a nákladnost vývoje samozřejmě vytváří značné požadavky na financování – u webových prohlížečů si lze těžko představit (pokud mají tyto aplikace za něco stát), že se jim budou hlavní tvůrci věnovat jen občas ve svém volném čase. Je potřeba mít silný tým kvalitních vývojářů, věnujících se prohlížeči na plný úvazek. To není vůbec levné.

Obchodní modely prohlížečů mohou být různé. Mohou to být klasické placené proprietární programy (jako v určitém období Netscape Navigator nebo Opera, byť první z nich byl pro některé účely zdarma a Opera zase mohla fungovat jako adware), mohou být součástí ekosystému vydělávajícího jinde (Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome) nebo nějakým způsobem vydělávat na reklamě či podobném druhu partnerství.

Reklama může mít podobu klasického banneru (jako kdysi v prohlížeči Opera), ale také například záložek přednastavených po instalaci nebo volby výchozího vyhledávače (případně dalších přednastavených vyhledávačů). A právě na tuto poslední (a částečně i předposlední) metodu sází Mozilla u svého prohlížeče Firefox. Kdysi byla dokonce téměř stoprocentně závislá na penězích od vyhledávače Google, který byl přednastaven jako výchozí.

Yahoo jako vyhledávač ve Firefoxu

V roce 2014, po deseti letech partnerství, se Mozilla od závislosti na firmě Google odřízla – a přestože byly původně obavy ohledně peněz na vývoj Firefoxu, nová partnerství jich přinesla dostatek a rozvoj prohlížeče tak mohl úspěšně pokračovat.

Jedním z nových partnerů se stala firma Yahoo! provozující svůj vyhledávač. Ten byl nastaven jako výchozí v USA (v Rusku to byl Yandex a v Číně Baidu; v Evropě zůstal nastaven Google, ale zdarma) a Mozilla toto partnerství přinášelo zajímavé příjmy. Až donedávna to celkem bez problémů fungovalo, jenže pak se něco zvrtlo.

Na začátku letošního listopadu Mozilla smlouvu s Yahoo! vypověděla. Poté, co firma Yahoo! údajně přestala posílat peníze. Navíc byli v Mozilla nespokojeni s kvalitou vyhledávání; poslali prý firmě Oath, která nyní Yahoo! vlastní, řadu návrhů na vylepšení, které však nebyly na straně firmy Oath pozitivně přijaty.

Oath patří (podobně jako třeba firma AOL) do skupiny amerického koncernu Verizon Communications, jenž je znám především jako telekomunikační operátor, původně nazvaný Bell Atlantic.

Žaloba Oath a Yahoo na Mozillu, protižaloba Mozilly

Firmy Yahoo! a Oath odpověděly na vypovězení smlouvy podáním žaloby (1. prosince) – v ní tvrdí, že Mozilla „porušila smlouvu“ a také že „porušila závazek dobré víry a férového jednání.“ Mozilla reagovala 5. prosince protižalobou, v níž kromě jiného namítá „porušení smlouvy ve věci plateb“ a „porušení smlouvy ve věci kvality vyhledávání“.

Podstatná část textu obou žalob je bohužel začerněna, takže mnoho skutečností zůstává zatím utajeno – včetně specifikace toho, čím vlastně Mozilla smlouvu porušila.

Mozilla argumentuje například tím, že zastavení plateb ze strany Yahoo! jí způsobuje nenapravitelné škody, že pokračováním smlouvy (a kupříkladu špatnou kvalitou vyhledávání) by byla také poškozována a v neposlední řadě že nyní čelí kritickým výzvám, jako je třeba zachování síťové neutrality na Internetu.

Firma Verizon, jíž Yahoo! patří, je dlouhodobě jedním z nejaktivnějších bojovníků proti síťové neutralitě.

Co bude dál?

Zatím nelze příliš předvídat, jak se soud (resp. soudy, protože se strany sporu mohou samozřejmě odvolávat) k věci postaví a jaké rozhodnutí bude na konci celé soudní pře – která by mohla být případně vyřešena i mimosoudně. Faktem je, že klíčovým okamžikem byla akvizice firmy Yahoo! skupinou Verizon, nikoli události, které následovaly.

Pro Mozillu to samozřejmě nyní znamená finanční oslabení, protože od Yahoo! v dohledné době žádné peníze určitě nepřijdou. Bude tedy záležet na tom, jak rychle a do jaké míry se podaří tento výpadek kompenzovat jiným způsobem. Po opuštění Googlu se to povedlo více než dostatečně, proto nemusí být budoucnost prohlížeče Firefox nijak významně ohrožena.Diskuze (0) Nahoru