Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 04/2021: urychlení digitalizace školství, zdravotnická platforma OpenMRS, otevření Luca-App

Veřejná správa

UCS@School urychluje digitalizaci školství v Německu. Zdravotnická platforma OpenMRS se úspěšně rozvíjí. Covidová trasovací aplikace Luca-App má otevřené zdrojové kódy.


Spolkové země Německa urychlují digitalizaci školství používáním UCS@School

UCS@School je otevřený systém pro správu identit a autorizací, který vznikl v roce 2014 a je určen především pro instituce v oblasti školství. Systém je přímo připraven pro napojení více než 80 různých služeb často používaných ve školách, například Nextcloud, ZuluDesk, WebUnits, OpenProject, Open-Xchange nebo Kopano. Umožňuje snadno spravovat uživatele a určovat, kdo může kterou službu využívat a v jakém rozsahu.

Nyní tento systém nasazují tři německé spolkové země – Šlesvicko-Holštýnsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko a Braniborsko. Důležitost kvalitní podpory pro používání softwarových nástrojů výrazně stoupla v souvislosti s nutností distanční výuky.

Systém lze nasadit na vlastní infrastrukturu, k dispozici jsou i předem připravené obrazy (založené na linuxové distribuci Debian) pro všechna hlavní virtualizační řešení.

Zdravotnická platforma OpenMRS se úspěšně rozvíjí

Otevřená zdravotnická platforma OpenMRS vznikla kdysi na klinikách v Keni a Rwandě, aby pomohla řešit problém s rozšířením viru HIV. Od té doby urazila velký kus cesty a vytvořila se okolo ní rozsáhlá komunita z celého světa.

OpenMRS se skládá ze dvou částí – jednou je samotná platforma obsahující databázi a API pro přístup aplikací, druhou pak referenční uživatelská aplikace umožňující vlastní práci (kterou lze v případě potřeby doplnit nebo i nahradit jinými aplikacemi). Je napsána v jazyce Java, má modulární architekturu a je rozšiřována pod Mozilla Public License.

Nyní už platformu využívá více než 5000 poskytovatelů zdravotní péče z více než 40 zemí světa. Nejrozšířenější je ve státech Afriky, Jižní Ameriky a Asie, používají ji však například i organizace v USA. Hlavním využitím je vedení zdravotnické dokumentace, platforma má ovšem také například moduly pro objednávání pacientů, personalistiku, týmovou práci, výzkumnou činnost nebo správu majetku a služeb.

Do kódu OpenMRS aktivně přispívá i americká organizace CDC a některé univerzity. Na platformě je založena i řada samostatných projektů; na devíti z nich budou pracovat studenti v rámci letošního Google Summer of Code.

Ve stručnosti

  • Otevřený ekosystém Kolibri ukazuje, že pro elektronické vzdělávání není úplně nezbytné připojení k Internetu. Platforma běží na všech hlavních operačních systémech a je přeložena co řady různých jazyků (čeština ale bohužel chybí).

  • Řecko pořádá už třetí ročník soutěže otevřených technologií ve vzdělávání. Každý tým je složen ze studentů, kteří na řešení pracují, a učitele jakožto mentora. V loňském roce se zúčastnilo 244 týmů, z nichž 234 dotáhlo svůj projekt do konce.

EcoFarmBot – robot pečující o rostliny, výsledek jednoho z projektů soutěže (zdroj: video EcoFarmBot k soutěži) EcoFarmBot – robot pečující o rostliny, výsledek jednoho z projektů soutěže (zdroj: video EcoFarmBot k soutěži)

  • Portálová platforma Lutece, vyvinutá v Paříži, expanduje do Spojených států amerických. Tato platforma je určena ke sdílení řešení veřejných služeb mezi městy a obcemi, obsahuje již skoro 400 modulů (například pro vizualizace, hlasování, newsletter, wiki, chatbot a mnoho dalších funkcí). Kromě USA, kde se na nasazování podílí Univerzita Johnse Hopkinse, se platforma ujala také v maďarské Budapešti.

  • Britská organizace OpenUK bude v červenci opět pořádat Kids Camp – kurz pro mládež zaměřený na open source, na který pak bude v září navazovat soutěž čtyřčlenných týmů. Materiály z loňského ročníku jsou k dispozici pod licencí CC BY.

  • Maďarsko implementuje strategii digitálního vzdělávání, která má za cíl zlepšování dovedností v této oblasti na všech úrovních školství. Strategie je jedním z pilířů Programu digitálního úspěchu (DSP), který odstartoval v roce 2015.

  • Dánská města využívají geografická data z OpenStreetMap (OSM). Například město Ballerup přenáší data o cyklotrasách, schodištích a dobíjecích stanicích pro elektromobily do svých databází, zároveň ale do OSM také aktivně přispívá svými daty.

  • Zdrojové kódy německé aplikace Luca-App, která má sloužit ke sledování kontaktů například na koncertech nebo v restauracích (s cílem odhalit kontakty člověka pozitivně testovaného na virus SARS-CoV-2), byly otevřeny. Stalo se tak na základě toho, že chtějí používání této aplikace zavést některé spolkové země.Diskuze (0) Nahoru