Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 07–08/2022: Praha a Středočeský kraj v Otevřených městech, licence EUPL v USA a Indii

Veřejná správa

Praha a Středočeský kraj se staly členy spolku Otevřená města. Evropská copyleftová licence EUPL se začala používat ve skupině Open Weaver působící v USA a Indii.


Členy Otevřených měst se staly Praha a Středočeský kraj

Otevřená města jsou spolek založený skupinou měst a obcí s cílem sdílet dobrou praxi a řešení nejen v oblasti ICT, poskytovat členům technickou, právní a metodickou podporu a podporovat otevřená řešení pro veřejnou správu. Od loňského roku mohou být členy spolku i kraje.

Hlavními projekty spolku jsou rozklikávací rozpočet CityVizor (odvozený od původního softwaru SuperVizor vyvinutého na ministerstvu financí), dotační software DSW2 a průběžné skenování zranitelností systémů.

Nově se členy Otevřených měst staly hlavní město Praha a Středočeský kraj. V obou případech se zájem koncentruje hlavně na zmíněný software CityVizor (jehož samotné používání není podmíněno členstvím ve spolku, jedná se o open source), jenž poskytuje občanům přehledné informace o rozpočtu a jeho složení.

Poznámka: Autor je členem projektové rady spolku Otevřená města.

Ve stručnosti

  • Expertní skupina Open Weaver působící v USA a Indii pro svůj klíčový produkt KANDI zvolila evropskou copyleftovou licenci EUPL. Je to patrně první významné použití licence mimo Evropskou unii. KANDI je platforma, která vývojářům pomáhá s výběrem knihoven, API nebo cloudových služeb podle jejich potřeb.

  • Shrnutí na serveru Joinup se věnuje kulatému stolu „AI pro veřejný sektor“, který se konal 22. června v Bruselu. „Umělá inteligence se stala oblastí strategického významu pro širší skupinu lidí. Nejen pro svůj obrovský ekonomický potenciál, ale také že může pomáhat v rozmanitých sférách naší společnosti, od vylepšené zdravotnické péče po lepší vzdělávání,“ řekl zde například evropský komisař Johannes Hahn.

  • Na konci června Evropská komise a Organizace spojených národů pořádaly společný hackathon zaměřený na vzdělávání pomocí otevřené platformy Moodle. První cenu získala komunikace přes Jitsi v rámci skupinových místností, druhou HTML Bootstrap Editor a třetí kombinovaný kalendář.

  • Studie firmy Gartner doporučuje, aby vznikající celoevropský katalog otevřených aplikací získal odpovídající politickou podporu a aby byli aktivně zapojeni správci obdobných katalogů v členských zemích EU. „Jednodušší objevování open-source aplikací pro eGovernment může snadno ušetřit miliony eur za zbytečný vývoj softwaru“, řekl k tomu evropský poslanec Marcel Kolaja, jenž má tento projekt ve své gesci.

  • EU Datathon zná svých dvanáct finalistů ve čtyřech výzvách. Přihlásilo se celkem 121 týmů ze 38 zemí, které podaly 156 návrhů. Po předvýběru bylo 24 týmů vyzváno k dalšímu rozpracování svých projektů. Nyní mají týmy k dispozici čtvrt roku na vývoj svých aplikací, které pak budou prezentovat na finálovém ceremoniálu, který se bude konat 20. října.

  • Akademie interoperabilní Evropy (IOPEU Academy) je iniciativa Evropské unie zahájená v roce 2019 a zaměřená na pokročilé znalosti v oblasti digitální interoperability. Akademie nyní nabízí 22 on-line kurzů z různých oblastí, například z energetiky, dopravy, zemědělství, životního prostředí nebo digitálních technologií.

  • Evropské orgány veřejné správy by měly zajistit dlouhodobou udržitelnost otevřeného softwaru, který používají – to je hlavním doporučením studie kritického softwaru projektu FOSSEPS, z níž byla nyní publikována závěrečná zpráva. Výzkumníci identifikovali třicet kritických softwarových projektů, zařadili tam například knihovnu libxml2 nebo nástroj Curl.Diskuze (2) Nahoru