Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 01/2018: platformová ekonomika, elektronická identifikace v Irsku, milion smluv v registru

Veřejná správa

Francie vyzývá EU k přípravám na platformovou ekonomiku. V Irsku má většina občanů elektronickou identifikační kartu a roste počet využitelných služeb. Český registr smluv dosáhl rovného milionu vložených kontraktů. 


Francie: Evropská unie by se měla připravit na „platformovou ekonomiku“

Francie by chtěla, aby Evropská unie vymezila základní práva digitální ekonomiky a regulační rámec pro jejich vymáhání. „Síla změn vede k volání po analýze silných a slabých stránek našeho právního systému, abychom předvídali rozvoj právní a veřejné politiky a poskytovali vyčerpávající odpovědi, a to na evropské i národní úrovni,“ píše se ve zprávě Conseil d'État (Státní rady).

Mělo by to obnášet například zavedení celounijních podpůrných a daňových pravidel pro jednotlivé podnikatele a pracovníky využívající digitální platformy (jako je například kontroverzní Uber). Unie by měl připravit veřejnou správu na rozmach platforem. Na jedné straně to může vést k ukončení některých služeb veřejné správy, zároveň mohou ale nové služby zajistit vyšší efektivitu a pomoci některým lidem z izolace.

Celkem je ve zprávě obsaženo 21 konkrétních návrhů. Po celounijní debatě by měla Evropská komise připravit legislativní návrhy pro regulaci oblasti a ochranu základních sociálních práv, míní autoři zprávy.

Irsko úspěšně rozběhlo elektronickou identifikaci

Na konci roku 2017 se v Irsku používalo 3,034 milionu elektronických identifikačních karet (přičemž Irsko má cca 4,8 milionu obyvatel). Postupně se rozšiřuje škála služeb, k nimž se lze pomocí této karty dostat.

Zatím je to služby související s cestovními pasy a se zkouškami na řidičské oprávnění, v kombinaci s identifikátorem MyGovID lze využívat dalších deset služeb, například žádat o různé sociální dávky (rodičovské, v nezaměstnanosti apod.) nebo využívat služby související s hledáním práce.

Brzy budou k dispozici i další služby, kupříkladu přístup ke zdravotnímu portálu, různé studentské agendy nebo administrativa okolo řidičských průkazů. Vzhledem k tomu, že končí smlouva s dosavadním poskytovatelem karet, bude se vybírat nový dodavatel.

Ve stručnosti

 • V českém registru smluv bylo 12. ledna 2018 dosaženo milionu zveřejněných smluv. Povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc Kč bez DPH platí od července 2016, o rok později se začala uplatňovat sankce neplatnosti smlouvy, není-li zveřejněna do 3 měsíců od uzavření.

 • Dánsko požádalo o komentáře k novým pravidlům pro digitalizaci. Tři zveřejněné dokumenty popisují architekturu pro sdílení dat ve veřejné správě, nejlepší praxi pro webové služby a adaptaci a lokalizaci datových standardů.

 • Maďarsko spustilo novou verzi portálu pro eGovernment. Hlavní novinkou je podpora bezpečného a ověřeného předávání zpráv a dokumentů (obdoba českého Informačního systému datových schránek).

 • Itálie zveřejnila pravidla pro implementaci standardu GeoDCAT-AP (s národním rozšířením GeoDCAT-AP_IT) pro geodata. V následujících měsících by agentura AgID měla pracovat na vývoji nástrojů pro tento standard.

 • Slovensko hlásí výrazný nárůst uživatelů portálu slovensko.sk, který zajišťuje komunikaci s veřejnou správou. Od 1. července 2017 musejí úřady komunikovat se všemi, kdo mají aktivovánu schránku na portálu, výhradně elektronicky.

 • Bulharsko uspořádalo svůj první hackathon pro eGovernment. Zúčastnilo se ho devatenáct zájemců rozdělených do šesti týmů. Řešila se například predikce znečištění ovzduší, obecný editor veřejných registrů nebo strojové zpracování právních textů.

 • Evropská komise vytvoří partnerskou síť odborníků na kybernetickou bezpečnost. První fází bude vytvoření mapy míst, kde lze hledat pomoc těchto specialistů.

 • Ve zprávě, kterou si nechalo vypracovat švédské ministerstvo pro veřejnou správu, odborníci doporučují stanovení konkrétních cílů digitalizace. Zmiňují například posílení bezpečnosti IT, vylepšení systému datových schránek nebo implementaci nařízení eIDAS: „Švédsko by se mělo aktivně účastnit evropských projektů pro zajištění přeshraničního využívání elektronické identity.“

 • Evropská komise a organizace OECD plánují na letošní listopad konferenci o inovacích ve veřejné správě. Měla by se konat v Paříži, souběžně s „inovačním týdnem“ organizovaným v rámci francouzského vládního programu SGMAP.

 • Portugalsko reviduje pravidla interoperability. Zmizel z nich například formát XML 1.0, ale možná překvapivě také protokol REST.

 • Odchod Velké Británie z Evropské unie může mít dopady na užití autorských děl (zejména softwaru) rozšiřovaných pod licencí EUPL. Tím, že Spojené království už nebude členským státem EU, podle textu licence se v takovém případě má totiž pro její uplatňování používat belgické právo.Diskuze (0) Nahoru