Linux E X P R E S

Facebook

Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy

srovnani_office.jpg

Úvahy o kvalitách kancelářských balíků a o jejich vhodnosti pro použití doma, ve firmách, v neziskových organizacích apod. patří v dnešní době k častým tématům diskusí. Tento článek přináší přehledné srovnání různých vlastností tří nejvýznamnějších kancelářských balíků, tentokrát z hlediska jednotlivých obsažených programů.


Textový procesor

Datové formáty

Některé položky v tabulce mají komentář/poznámku. Pokud podržíte kurzor myši na čísle poznámky, zobrazí se.

Datové formáty

LibreOffice Writer

OpenOffice.org Writer

Microsoft Word

Import formátů 1

ODF, OOXML, MS Word (verze 5–2003, XML), OpenOffice.org 1, StarOffice, StarWrite, Lotus WordPro, WordPerfect, RTF, T602, HTML, holý text

OOXML, ODF, MS Word (verze 6–2003, XML), WordPerfect, MS Works, RTF, HTML, holý text

Export formátů 2

ODF, OOXML, MS Word (verze 6–2003, XML), RTF, HTML, PDF, holý text

ODF, MS Word (verze 6–2003, XML), RTF, HTML, PDF, holý text

OOXML, ODF, MS Word (verze 97–2003, XML), MS Works, RTF, HTML, PDF, XPS, holý text

LibreOffice Writer LibreOffice Writer

Zobrazení a formátování dokumentu

Zobrazení a formátování dokumentu

LibreOffice Writer

OpenOffice.org Writer

Microsoft Word

Zobrazení

tisk, web, celá obrazovka (osnova v okně navigátoru)

tisk, web, celá obrazovka, osnova, koncept

Formátování

přímé formátování, styly, šablony

Druhy stylů

odstavec, znak, rámec, stránka, seznam

rychlé styly (motivy, barvy, písma, mezery mezi odstavci), písma, odstavce

Možnost získání stylů

nové vytvoření, odvození, styl z výběru, styl z jiné šablony/dokumentu

nové vytvoření, odvození, styl z výběru

Styly stránek sudá/lichá 3

ano

jen ručně

Microsoft Word Microsoft Word

Jazykové nástroje

Jazykové nástroje

LibreOffice Writer

OpenOffice.org Writer

Microsoft Word

Automatické opravy

tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb 4, dokončování slov 5, automatické texty, další akce

tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb 4, další akce

Kontrola pravopisu a gramatiky – volba jazyka

celý text, odstavec, výběr

celý text

Synonyma

nepříliš rozsáhlá zásoba 6

středně rozsáhlá zásoba 7

Dělení slov

automatické (styl odstavce, vlastnosti odstavce), ruční

automatické, ruční

České slovníky

komunitní

Microsoft ve spolupráci s ÚJČ AV ČR

Obrázky a tabulky

Obrázky a tabulky

LibreOffice Writer

OpenOffice.org Writer

Microsoft Word

Práce s obrázky

rozsáhlé možnosti 8

Formáty obrázků

JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, SVG, EPS, DXF, EMF, WMF, PSD a některé další

JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, SVG, EPS, DXF, EMF, WMF, PSD a některé další

JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, EMF, WMF a některé další

Tabulky

rozsáhlé možnosti 9

OpenOffice.org Writer OpenOffice.org Writer

Tisk, hromadná korespondence

Tisk, hromadná korespondence

LibreOffice Writer

OpenOffice.org Writer

Microsoft Word

Možnosti tisku

rozvržení 10, rozsah, výběr druhu objektů 12, tisková úloha 13, náhled 14

rozvržení 10, rozsah, okraje 11, výběr druhu objektů 12, tisková úloha 13, náhled 14

Hromadná korespondence – druhy

dopis, e-mail, obálka, štítek

Hromadná korespondence – zdroje dat

ruční vytvoření, databázové soubory (LibreOffice Base 15, MS Access, DBF), tabulky (ODF, MS Excel, CSV), textové soubory

ruční vytvoření, kontakty (Outlook), databázové soubory (MS Access, DBF), tabulky (MS Excel, CSV), připojení (ODBC, MS Data Link), textové dokumenty (MS Word, ODF, RTF, HTML, holý text)

Poznámky

 1. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací, tj. ODF v případě LibreOffice a OpenOffice.org, resp. OOXML v případě Microsoft Office. zpět

 2. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací (viz 1). zpět

 3. Je myšlena možnost, aby měly sudé a liché stránky automaticky jiný styl. zpět

 4. Různé opravy typu „první dvě písmena velká“, nechtěné stisknutí Caps Lock, „cizí“ uvozovky apod. zpět

 5. Dokončování založené na slovech použitých v dokumentu (s případnou ruční úpravou) a na globálním slovníku. zpět

 6. Aplikace jen málokdy dokáže najít synonymum pro slovo nebo slovní spojení. zpět

 7. Aplikace dokáže najít synonymum pro slovo nebo slovní spojení častěji než u bodu 5, ale u mnoha slov selže. zpět

 8. U obrázků lze měnit velikost, pozici, obtékání, různě je upravovat (uvnitř aplikace i externě) atd. zpět

 9. S tabulkami lze pracovat pomocí rozsáhlé škály funkcí a nastavení, jak pro celou tabulku, tak pro řádky, sloupce a buňky. zpět

 10. Počet stránek na list papíru a související nastavení. zpět

 11. Lze nastavovat jiné okraje, než jsou nastaveny ve vlastnostech stránek dokumentu. zpět

 12. Možnost tisknout/netisknout poznámky, pozadí, objekty atd. – Microsoft Word neumožňuje volit tyto parametry při tisku (nutno nastavit v konfiguraci). zpět

 13. Nastavení související se zařazováním stránek, pořadím tisku apod. zpět

 14. Náhled tiskové podoby dokumentu. zpět

 15. Připojení na databáze a různé další zdroje (např. adresáře Mozilla Thunderbird) se řeší prostřednictvím databáze LibreOffice/OpenOffice.org Base. V programu Writer se pouze vybere takto vytvořený databázový soubor. zpět

Tabulkový procesor

Datové formáty

Datové formáty

LibreOffice Calc

OpenOffice.org Calc

Microsoft Excel

Import formátů 1

ODF, OOXML, MS Excel (4–2007, XML), OpenOffice.org 1, StarCalc, SYLK, CSV, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, RTF, DBF, DIF, HTML, holý text

OOXML, ODF, MS Excel (4–2007, XML), SYLK, CSV, DIF, holý text

Export formátů 2

ODF, OOXML, MS Excel (95–2007, XML), OpenOffice.org 1, SYLK, CSV, DIF, HTML, PDF

ODF, MS Excel (95–2007, XML), OpenOffice.org 1, SYLK, CSV, DIF, HTML, PDF

OOXML, ODF, MS Excel (97–2007, XML), SYLK, CSV, DIF, HTML, PDF, XPS, holý text

Microsoft Excel Microsoft Excel

Výpočty v tabulkách

Výpočty v tabulkách

LibreOffice Calc

OpenOffice.org Calc

Microsoft Excel

Práce se vzorci 3

klávesnice, myš, makra

Výpočetní funkce

anglické názvy 4

některé názvy česky 5

Max. počet řádků a sloupců

1048576, 1024

1048576, 16384

Grafy, kontingenční tabulky, filtry

Grafy, kontingenční tabulky, filtry

LibreOffice Calc

OpenOffice.org Calc

Microsoft Excel

Práce s grafy

interaktivní tvorba 6

přímé vložení 7

Vzhled grafů

2D, 3D (včetně osvětlovacího modelu)

Kontingenční tabulky 8

tabulky, datové zdroje přes LibreOffice Base 9

tabulky, datové zdroje přes OpenOffice.org Base 9

tabulky, on-line datové zdroje 10, externí připojení 11

Filtry

automatické 12, standardní 13, rozšířené 14

interaktivní 15

OpenOffice.org Calc OpenOffice.org Calc

Poznámky

 1. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací, tj. ODF v případě LibreOffice a OpenOffice.org, resp. OOXML v případě Microsoft Office. zpět

 2. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací (viz 1). zpět

 3. Myšleny jsou možnosti sestavování vzorců pro výpočty. zpět

 4. Ve všech jazycích jsou výpočetní funkce pojmenovány stejně – podle původních názvů v angličtině. zpět

 5. Většina funkcí je přeložena do jazyka prostředí aplikace (tj. u české verze do češtiny). Některé specializovanější funkce jsou nazvány anglicky. zpět

 6. Interaktivní tvorbou se rozumí obousměrný pohyb v průvodci vytvoření grafem, přičemž se graf vložený na list ihned mění podle úprav prováděných v průvodci. zpět

 7. Není použit žádný průvodce, po výběru dat se kliknutím na požadovaný typ grafu v rozbalovací nabídce na ribbonu přímo vloží daný graf, který lze následně upravovat. zpět

 8. Funkce pro kontingenční tabulky se v OpenOffice.org nazývá „Průvodce daty“, což může být matoucí. zpět

 9. Externí datové zdroje (databáze apod.) se využívají prostřednictvím souboru LibreOffice/OpenOffice.org Base (viz Textový procesor). zpět

 10. Výchozí instalace obsahuje tři zdroje s burzovními informacemi. zpět

 11. Externí zdroje nelze konfigurovat přímo při vytváření kontingenční tabulky. Musí se využít jiná funkce („Z jiných zdrojů“ na kartě Data), kde je několik možností pro vytvoření připojení. zpět

 12. Automatický filtr je interaktivní mechanismus použitelný po výběru záhlaví tabulky (následně lze volit kritéria pro filtraci). zpět

 13. Standardní filtr spočívá ve volbě výběrových kritérií na vybranou oblast dat v tabulce. zpět

 14. Filtrace pomocí kritérií zadávaných do tabulky pod zkopírované záhlaví. zpět

 15. Zhruba odpovídá automatickým filtrům v LibreOffice/OpenOffice.org. zpět

Nástroj pro tvorbu prezentací

Datové formáty

Datové formáty

LibreOffice Impress

OpenOffice.org Impress

Microsoft PowerPoint

Import formátů 1

ODF, OOXML, MS PowerPoint (97–2003, XML), Openoffice.org 1, StarImpress, CGM

OOXML, ODF, MS PowerPoint (97–2003, XML), HTML

Export formátů 2

ODF, OOXML, MS PowerPoint (97–2003), OpenOffice.org 1, PDF

ODF, MS PowerPoint (97–2003), OpenOffice.org 1, PDF

OOXML, ODF, MS PowerPoint (97–2003, XML), PDF, HTML, XPS, WMV, GIF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, WMF, EMF, RTF

LibreOffice Impress LibreOffice Impress

Tvorba prezentací a další funkce

Tvorba prezentací a další funkce

LibreOffice Impress

OpenOffice.org Impress

Microsoft PowerPoint

Tvorba prezentací

předlohy 3, rozvržení, tabulkové vzhledy, přechody, vlastní animace, ruční tvorba

motivy vzhledu a rozvržení 4, přechody, animace, ruční tvorba

Nastavení prezentace

rozsah 5, typ 6, prezentační monitor, další možnosti 7

Pohyb v prezentaci

klávesnice, myš 8, automaticky

Prezentační efekty a animace

plynulé, předdefinované nebo vlastní, možnost zvuku

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint

Poznámky

 1. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací, tj. ODF v případě LibreOffice a OpenOffice.org, resp. OOXML v případě Microsoft Office. zpět

 2. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací (viz 1). zpět

 3. LibreOffice nabízí v základní instalaci výrazně více předloh než OpenOffice.org. zpět

 4. Motivy vzhledu a rozvržení v zásadě odpovídají předlohám a rozvržení v LibreOffice/OpenOffice.org. zpět

 5. Výběr jen části snímků k prezentování. zpět

 6. Jakým způsobem se bude prezentovat – celá obrazovka, okno atd. zpět

 7. Další vlastnosti prezentace, například ovládání, barvy pro kreslení a ukazovátko apod. zpět

 8. Místo myši lze použít i jiné ukazovací zařízení nebo ovladač. zpět

Databázový nástroj

Datové formáty

Datové formáty

LibreOffice Base

OpenOffice.org Base

Microsoft Access

Import formátů 1

LO/OO.org Base, adresáře (SeaMonkey, Thunderbird, MS Outlook, MS Windows), MS Access, sešit ODF, dBase, Adabas D, ADO, text

MS Access, dBase, MS Excel, MDE, ADE, ACCDE, MS Exchange, MS Outlook, HTML, XML, text

Export formátů

nelze 2, nepřímo ODS a ODT

MS Excel, MS Word, HTML, XML, PDF, XPS, text

Práce s databázemi a další funkce

Práce s databázemi a další funkce

LibreOffice Base

OpenOffice.org Base

Microsoft Access

Připojení na databáze a jiné zdroje

JDBC, ODBC, MySQL, LDAP

ODBC, SharePoint

Tvorba databáze

graficky, průvodce, SQL

šablony, graficky

Tvorba aplikace k databázi (formuláře, sestavy)

graficky, průvodce

rychlé vytvoření 3, graficky, průvodce

Ladicí nástroje

SQL konzole

analýza výkonu, analýza tabulky

Poznámky

 1. V případě LibreOffice a OpenOffice.org jde o propojení s těmito zdroji (importovat data lze až následně), Microsoft Office umožňuje přímý import dat. zpět

 2. LibreOffice/OpenOffice.org Base neumožňuje přímo exportovat data. Jediný možný výstup (kromě připojení externího zdroje) je přes sestavy, kdy lze data ukládat do sešitu (tabulky) nebo textového dokumentu ODF. zpět

 3. Je myšlena možnost vytvoření formuláře pro tabulku v režimu 1:1 (tj. formulář bude obsahovat pole přesně odpovídající sloupcům tabulky). zpět

V dalším díle se dočtete o konkrétní vhodnosti použití jednotlivých balíků – v souvislosti s podporou datových formátů, ovládáním, dostupnými funkcemi, licencemi atd.

Diskuze (30) Nahoru