Linux E X P R E S

Facebook

Srovnání LibreOffice, OpenOffice.org a Microsoft Office

srovnani_office.jpg

Úvahy o kvalitách kancelářských balíků a o jejich vhodnosti pro použití doma, ve firmách, v neziskových organizacích apod. patří v dnešní době k častým tématům diskusí. Tento článek přináší přehledné srovnání různých vlastností tří nejvýznamnějších kancelářských balíků, nejprve v celkovém pohledu, později i z hlediska jednotlivých obsažených programů.


Toto je první z trojice článků. Další díly očekávejte v prvních týdnech nového roku.

Historický vývoj kancelářských balíků

Kancelářské balíky, tedy sady složené z různých programů používaných v kanceláři (vždy je mezi nimi textový procesor a tabulkový procesor, dále často nástroj k tvorbě prezentací, program pro kancelářskou grafiku, jednoduchý databázový nástroj atd.), mají historii velmi dlouhou. Významněji se prosazovaly již v 80. letech 20. století, skutečný rozmach pak přišel v následující dekádě.

Tehdy existovala řada produktů, jejichž jména už často zmizela v propadlišti dějin. Jednalo se prakticky výhradně o proprietární, relativně drahé programy. Postupně se vyprofiloval jediný balík, který ty ostatní téměř převálcoval. Jedná se samozřejmě o balík Microsoft Office, který získal na přelomu tisíciletí téměř monopol na tuto softwarovou oblast.

LibreOffice Writer LibreOffice Writer

Teprve příchod balíku OpenOffice.org, vzniklého otevřením podstatné části kódu skomírajícího balíku StarOffice, konečně „rozčeřil stojaté vody“ a nabídl konkurenceschopnou možnost volby, a to zejména od své verze 2.0. Právě tento balík je spjat se vznikem formátu Open Document Format (ODF), prvním mezinárodně standardizovaným (ISO/IEC) formátem kancelářských dokumentů.

Rok 2010 znamenal další významnou událost v dějinách kancelářských balíků. Na základě nespokojenosti významné části vývojářské komunity OpenOffice.org s tím, jak k tomuto balíku firma Oracle (která se akvizicí Sun Microsystems dostala mimo jiné i k řízení vývoje tohoto balíku), ale i ke svobodnému softwaru obecně přistupuje, vznikla nová vývojová větev nesoucí název LibreOffice. Funkčně jsou si oba balíky zatím relativně blízké, nicméně v budoucnu se mohou výrazněji rozejít. Je to vidět už na tom, že u verze 3.3 oba balíky ještě v zásadě držely krok; verze 3.4 ale existuje u LibreOffice již delší dobu, zatímco OpenOffice.org je ještě stále u 3.3.

Co, jak a kde se srovnává

Následující srovnání má sloužit v první řadě jako vodítko pro ty, kdo stojí právě teď před rozhodnutím ohledně kancelářského balíku pro běžné použití. Proto se bude jednat o srovnání aktuálních verzí – LibreOffice 3.4, OpenOffice.org 3.3 a Microsoft Office 2010 Professional. Testovací platformou bude systém Microsoft Windows 7 Professional, 64bitová verze (což je nyní nejčastější systém pořizovaný na počítače do firem).

Licence, instalace, operační systémy

Některé položky v tabulce mají komentář/poznámku. Pokud podržíte kurzor myši na čísle poznámky, zobrazí se.

Licence, instalace, operační systémy

LibreOffice 3.4

OpenOffice.org 3.3

Microsoft Office 2010

Licence

svobodná (hlavně LGPL 1)

proprietární 2

Cena

zdarma 3

od cca 2000 Kč 4

Instalátor lze stáhnout

ano

Instalátor lze získat na médiu

ano 5

ano 6

Velikost instalátoru

189 MB 7

129 MB 8

900 MB

Podporované OS

Microsoft Windows (XP a novější), GNU/Linux, Mac OS X, neoficiálně další OS

Microsoft Windows (XP a novější), GNU/Linux, Mac OS X, *BSD, Solaris, některé další

Microsoft Windows (XP SP3 a novější), Mac OS X

Čeština a další jazyky

Čeština a další jazyky

LibreOffice 3.4

OpenOffice.org 3.3

Microsoft Office 2010

České prostředí

ano

Ostatní jazyky

v instalátoru

lze doinstalovat

samostatné instalátory 9, lze doinstalovat

Česká nápověda

lze doinstalovat (není nutné, umí pracovat s on-line verzí)

v instalátoru

České slovníky

lze doinstalovat 10

v instalátoru

OpenOffice.org Writer OpenOffice.org Writer

Paměťová náročnost

Paměťová náročnost

LibreOffice 3.4

OpenOffice.org 3.3

Microsoft Office 2010

Paměťová náročnost 11

(prázdný dokument v textovém procesoru)

76 MB

77 MB

39 MB

Paměťová náročnost 11

(3 textové dokumenty, 2 tabulkové dokumenty, 1 prezentace)

195 MB

209 MB

116 + 70 + 47 MB 12

Datové formáty

Datové formáty

LibreOffice 3.4

OpenOffice.org 3.3

Microsoft Office 2010

Možnost otevření dokumentu z libovolné aplikace 13

ano

ne

Export do PDF

ano 14

Export do PDF/A

ano, PDF/A-1a

ano, PDF/A-1 15

Import PDF

ano (do aplikace Draw)

ne

Podpora ODF

ODF 1.2 16

ODF 1.1, neúplná

Podpora OOXML

neúplná (většina pokryta)

neúplná (většina pokryta), jen čtení

ISO/IEC 29500 Strict (jen čtení), ISO/IEC 29500 Transitional

Podpora binárních formátů Microsoft Office 17

neúplná (většina pokryta)

ano

Možnost publikace/sdílení 18

web (v doplňcích: wiki, blogy, Google Docs, Zoho a další)

web, SharePoint, blogy 19

Microsoft Word Microsoft Word

Další vlastnosti a funkce

Další vlastnosti a funkce

LibreOffice 3.4

OpenOffice.org 3.3

Microsoft Office 2010

Makrojazyk

LibreOffice API (Basic, JavaScript, BeanShell, Python) 20

OpenOffice.org API (Basic, JavaScript, BeanShell, Python) 20

Visual Basic for Applications

Uživatelské rozhraní

klasické 21

ribbonové

Zamykání dokumentů

ano 22

Elektronické podepisování

ano

Doplňkové moduly

ano 23

ano

Možnost automatického obnovení po pádu

ano

Sledování změn

ano

V dalších dílech srovnáme jednotlivé komponenty kancelářských balíků a podíváme se na vhodnost balíků pro konkrétní nasazení.

Poděkování

Tento trojčlánek mohl vzniknout především díky finanční podpoře těchto dárců (řazeno chronologicky dle data zaslání daru):

 • Vojtěch Trefný

 • David Tatarčiak

 • Ubuntu ČR

 • Dalibor Hellebrant

 • Jan Feřtek

 • Věroslav Kaplan

 • Lukáš Grygera

 • David Hawiger

 • Lukáš Pokorný

 • rionka

 • Marek Mahut

 • Helena Polovinčáková

 • Jiří Konopáč

 • David Sulaiman

 • Pavel Hrnčíř

Děkujeme za podporu naší práce.

Poznámky

 1. Část kódu je i pod jinými (obecně permisivnějšími) svobodnými licencemi. Vzhledem k charakteru licence LGPL existují i modifikace balíků obsahující rovněž proprietární kód. zpět

 2. Balík je poskytován pod různými licencemi – krabicové, OEM, multilicence, licenční program SELECT pro školství atd. zpět

 3. Některé firmy poskytují placené modifikované balíky (kde je předmětem platby licence k přidanému proprietárnímu SW, případně doplňkové služby). zpět

 4. Cena se odvíjí od varianty balíku (různé programy v sadě), druhu licence a uživatele (nejlevnější je verze pro studenty a domácnosti za cca 2000 Kč při pořízení s novým počítačem; krabicová verze stojí od 2800 Kč, ale lze ji používat až na 3 počítačích). zpět

 5. Rozšiřování na médiích není omezeno. Některé obchody nabízejí CD/DVD s verzí pro Windows, instalační CD/DVD systému GNU/Linux běžně obsahují instalační balíčky LibreOffice nebo OpenOffice.org. zpět

 6. Krabicové verze, lze také objednat samostatně (za poplatek). zpět

 7. Multijazyčná verze (včetně češtiny), neobsahuje nápovědu v češtině (dalších 9 MB). zpět

 8. Český instalátor včetně nápovědy. zpět

 9. Jednotlivé jazykové verze jsou poskytovány (a licencovány) samostatně. Je ale možnost získat a nainstalovat další jazyky. zpět

 10. Z licenčních důvodů (slovníky pro kontrolu pravopisu a gramatiky a pro dělení slov jsou pod GPL, slovník synonym má proprietární licenci) nemohou být slovníky distribuovány jako integrální součást balíku. zpět

 11. Paměťová náročnost je měřena jako velikost „pracovní sady“ (working set) bezprostředně po spuštění, resp. po otevření náhodně zvolených dokumentů uvedených typů. zpět

 12. Na rozdíl od LibreOffice a OpenOffice.org se jednotlivé aplikace spouští samostatně (v případě programu Excel dokonce pro každý dokument zvlášť), proto jsou paměťové požadavky uvedeny jednotlivě (nelze je aritmeticky sčítat). zpět

 13. Tím je myšlena možnost přímo otevřít z jedné aplikace balíku dokument jiné aplikace (např. z LibreOffice Writer tabulkový dokument nebo z Microsoft Excel prezentaci). zpět

 14. Podpora výstupu do PDF je ve všech balících v zásadě kompletní. LibreOffice a OpenOffice.org mají rozsáhlejší možnosti konfigurace výstupu. zpět

 15. Není jasné, o kterou verzi formátu PDF/A-1 se jedná (zda 1a, či 1b). zpět

 16. Oba balíky podporují ODF 1.2 ve standardizované i rozšířené verzi, ale i starší verze 1.0 a 1.1. zpět

 17. Tím jsou myšleny binární formáty Microsoft Word, Excel atd., používané v Microsoft Office verzích 1997–2003 (.doc, .xls, .ppt atd.). zpět

 18. Jsou uvedeny pouze možnosti výchozí instalace (bez přidání doplňků). zpět

 19. Lze si přímo vybrat z předdefinovaných blogů (např. WordPress nebo Blogger) či použít jiný, pokud podporuje formát MetaWebLog. zpět

 20. API pro makrojazyky LibreOffice a OpenOffice.org je prakticky 100% kompatibilní. Kromě uvedených jazyků lze použít také Javu a případně i (externě) další jazyky. Makra ve Visual Basicu lze spouštět jen ve velmi omezené míře. zpět

 21. Klasickým uživatelským rozhraním se myslí to obecně známé, založené na nabídkách (menu) a nástrojových lištách. zpět

 22. Všechny balíky nabízí, v případě pokusu otevřít uzamčený dokument, možnost otevřít ho jen ke čtení či vytvořit kopii. Microsoft Office umožňuje sledovat zámek a oznámit odemčení. zpět

 23. Doplňkové moduly LibreOffice a OpenOffice.org jsou vzájemně prakticky 100% kompatibilní. zpět

Diskuze (63) Nahoru