Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 01–02/2022: odstraňování teroristického obsahu, zpožděná sbírka zákonů

Veřejná správa

Ministerstvo vnitra předložilo návrh zákona zasazujícího do české legislativy unijní nařízení o potírání teroristického obsahu. Elektronická sbírka zákonů se opět zpožďuje, nebude dříve než v roce 2024. 


Ministerstvo vnitra předložilo návrh zákona o odstraňování teroristického obsahu

Před necelým rokem schválily Evropský parlament a Rada nařízení o potírání teroristického obsahu online. Toto nařízení vstupuje v účinnost 7. června 2022 a je přímo použitelné, tedy osoby v členských státech Evropské unie mají povinnost se jím řídit bez ohledu na to, zda ten který stát přijal zákon upravující specifické záležitosti, například určení zodpovědných orgánů veřejné správy.

Nařízení ukládá povinnost všem poskytovatelům „hostingových služeb“, aby do jedné hodiny od obdržení příkazu odstranili či nezpřístupnili „teroristický obsah“ a zároveň ho šest měsíců uschovali pro účely vyšetřování; u prvního příkazu je lhůta pro odstranění nejméně dvanáct hodin. Příkazy mohou být zasílány i přeshraničně, z jiného členského státu EU. Poskytovatelé, kteří budou dlouhodobě vystaveni teroristickému obsahu, budou povinni zavést preventivní opatření.

Co všechno se považuje za „hostingové služby“? Nařízení odkazuje na směrnici 2015/1535, kde je zmíněna jakákoli služba informační společnosti, tj. každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb. Takové pojetí je velmi široké a bude tam zřejmě patřit nejen klasický webhosting, ale například i všechny sociální sítě, diskusní fóra, magazíny s možností komentářů pod články, e-shopy s uživatelskými recenzemi zboží, služby sdílení dokumentů, videa či jiných souborů, repozitáře zdrojových kódů atd.

České ministerstvo vnitra nyní předložilo do vlády návrh zákona, který unijní nařízení zasazuje do kontextu českého právního řádku. Například určuje orgán pro zasílání příkazů (tím bude Policie ČR), proces u přeshraničních příkazů, přestupky včetně sankcí nebo donucovací pokuty. Jako mechanismus pro zasílání příkazů se předpokládá systém provozovaný Europolem; pokud nebude použit, bude se využívat mechanismus poskytovaný provozovatelem konkrétní služby.

Spuštění elektronické sbírky zákonů se (opět) odkládá

Už téměř patnáct let se připravuje česká elektronická sbírka zákonů, která by měla být autoritativním zdrojem právních předpisů v České republice (vydávaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv) a měla by obsahovat i funkce, na které jsou uživatelé zvyklí například z komerčního webového projektu Zákony pro lidi nebo z různých aplikací pro právníky.

Aktuálně to vypadá tak, že sbírka zřejmě nebude spuštěna dříve než v roce 2024, a to přestože nyní platí závazné datum spuštění 1. leden 2023. Před ostrým spuštěním by mělo předcházet nejméně dvanáct měsíců testovacího provozu.

Důvodů pro zpoždění se zmiňuje víc, například nutnost eliminovat firmu Huawei, ale také údajná mimořádná inovativnost. „Tvorba systému není vůbec jednoduchá. Kdybych to měl ale přirovnat k jiným podobným projektům, tak tohle je v podstatě unikátní řešení. Jako byste vyvíjel jeden kus Bugatti Veyron nové generace. Není to superb, kterého poskládáte z komponentů na běžném trhu,“ říká Petr Mlsna, bývalý náměstek ministra vnitra a zároveň současný předseda ÚOHS.

Aktuálně stát neposkytuje žádný snadný přístup k právním předpisům. Kromě tištěných verzí předpisů jsou k dispozici soubory PDF (odpovídající tištěné verzi) na webu ministerstva vnitra. Občané jsou tak nyní odkázáni jen na komerční produkty.

Ve stručnosti

  • Čtyři finská města spolupracují na vývoji otevřeného ERP systému eVaka pro poskytovatele služeb pro malé děti (mateřské školy a další podobné subjekty).

  • Nová německá vládní koalice ve své koaliční dohodě vyzdvihla význam otevřených technologií (softwaru, přístupových rozhraní) pro digitalizaci státu. Podobný postoj zaujaly i strany nové koalice v městské spolkové zemi Berlín.

  • Střední školy ve francouzské Bretani přecházejí na otevřené řešení Nextcloud. V první fázi se migrace týká 21 škol se zhruba 12 tisíci uživatelů, celkově má přejít 57 škol s více než 35 tisíci zaměstnanců a studentů.

  • Leibnizova univerzita v německém Hannoveru se připojuje k organizaci GNU Health Alliance. Organizace sdružující akademické instituce se věnuje vývoji, nasazování a dalším činnostem okolo otevřeného zdravotnického informačního systému GNU Health.Diskuze (0) Nahoru