Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 02/2020: nástroj pro přípravu legislativy, podpora pro Bareos, migrace na Linux v Koreji

Veřejná správa

Španělsko využívá nástroj LEOS pro přípravu legislativních návrhů. Evropské veřejné služby podporují zálohovací řešení Bareos. Jižní Korea zkoumá možnost migrace na Linux. 


Fernandez: LEOS nám pomůže efektivněji připravovat návrhy legislativy

LEOS je nástroj pro přípravu legislativních textů. Byl vyvinut pro účely Evropské komise a je k dispozici pod licencí EUPL. Umožňuje psát a upravovat návrhy legislativy různého typu (od unijních směrnic a nařízení až po obecní vyhlášky), pracovat s verzemi, vyměňovat si dokumenty v rámci různých veřejných orgánů atd. Návrhy se ukládají ve formátu založeném na XML.

V rozhovoru pro portál Joinup se o zkušenostech s nástrojem LEOS vyjádřil Carlos Fernandez, projektový manažer ze španělského ministerstva pro předsednictví, vztahy s parlamentem a demokratickou paměť. Na jeho ministerstvu hledali vhodný otevřený nástroj pro přípravu legislativy a právě LEOS se ukázal jako nejvhodnější.

Cení si na něm zejména použité licence, využití standardu Akoma Ntoso (se kterým už mají některé španělské orgány zkušenosti), modularity s možností snadné integrace a dostupnosti rozhraní pro komunikaci s jinými systémy.

Ministerstvo se zapojilo do používání nástroje LEOS velmi aktivně, kromě jiného vytvořilo překlad do španělštiny, integrovalo LEOS s databází Microsoft SQL Server a s CMS Opentext Documentum. Živě komunikuje s vývojáři, hlásí chyby a navrhuje nové funkce, přispívá i přímo do kódu.

Evropské veřejné služby významně podporují Bareos

Bareos je otevřené zálohovací řešení, které vzniklo v roce 2010 jako fork populárního řešení Bacula. Za forkem stál Marco van Wieringen, kterému se nelíbilo, že tvůrci Baculy nechtěli přijmout řadu různých záplat do svého kódu. V roce 2012 navíc svůj software částečně uzavřeli (některé funkce jsou jen v Bacula Enterprise, kde došlo k částečnému uzavření zdrojových kódů).

Bareos je pod licencí GNU AGPL, některé použité komponenty mají jiné (permisivnější) licence. Software lze tedy využívat neomezeně, na libovolném počtu počítačů. K dispozici je ovšem i verze s placenou podporou, lze využívat čtyři různé úrovně podpory (lišící se rychlostí reakce a počtem incidentů v ceně).

Na rozvoji softwaru Bareos se prostřednictvím placené podpory významně podílí řada služeb veřejné správy, a to hlavně z Německa, kde firma vyvíjející Bareos sídlí, ale také například z Francie, Nizozemska nebo Španělska. Celkově tvoří orgány veřejné správy zhruba polovinu platících zákazníků.

Jižní Korea zkoumá možnost migrace na Linux

V souvislosti s ukončením podpory systému Microsoft Windows 7 vyvstává otázka, čím ho na počítačích nahradit. Tuto otázku si musejí pokládat i orgány veřejné správy po celém světě, protože tento systém velmi hojně používají. Jednou z cest může být migrace na Linux.

Takto uvažují i v Korejské republice (Jižní Koreji), kde se to týká 3,3 milionu počítačů ve veřejné správě. Tamní ministerstvo vnitra by chtělo snížit náklady na provoz systémů a odstranit závislost na jediné firmě. Náklady migrace se odhadují na 780 miliard wonů (cca 15,2 mld. Kč).

Už nyní některé státní složky používají linuxovou distribuci Hamonikr OS 3.0 založenou na Ubuntu 18.04, využívající také některé součásti z distra Linux Mint a obsahující i specifické programy, jako například korejský webový prohlížeč Naver Whale.

Korejská pošta používá speciální distribuci TmaxOS, která je těsně spjata s cloudovými službami Tmax a obsahuje také specifický webový prohlížeč ToGate. Další používaným linuxovým distrem je Gooroom Cloud OS, vycházející z Debianu. Po stránce architektury má blízko k Chrome OS.

Migrace v Koreji by mohla mít na svém konci (v roce 2026), že se sice bude systém Windows i dál používat pro vnitřní práci, zároveň bude na každém počítači k dispozici vzdálený linuxový desktop („desktop jako služba“, DaaS). Odstraní se tak dnes běžný stav, že zaměstnanci používají dva počítače – jeden na přístup k Internetu a druhý pro vnitřní práci.

Ve stručnosti

  • Evropská centrální banka testuje dopady vydávání digitální měny (CBCD, v podání ECB „digitální Euro“). Využívá k tomu otevřenou blockchainovou platformu Corda.

  • Litva spouští portál otevřených dat, je založen na otevřeném řešení CKAN.

  • Barcelonské centrum superpočítačů testuje první španělský otevřený procesor (spadající do kategorie RISC-V).

  • Polská správa sociálního zabezpečení rozšiřuje využití Linuxu. Uzavřela smlouvu na tříletou podporu systémů Red Hat Linux.

  • Firmy z oblasti open source žádají o politickou podporu. Podniky z Francie, Německa a Finska za tímto účelem založily asociaci APELL.

  • Švýcarsko zakotví do zákona přispívání veřejné správy do open source. Legislativní podpora má „formálně potvrdit dnešní praxi“ a odstranit bariéry ve sdílení a přispívání do projektů.

  • Ve Francii vznikla platforma Contribuez založená na nástroji participativní demokracie Decidim. Nyní slouží pro účely občanského shromáždění pro klimatické změny.

  • Vlámsko sdílí své zkušenosti s rozhodováním na základě propojených dat. Vytvořené nástroje využilo při posledních komunálních volbách více než 130 měst a obcí.Diskuze (0) Nahoru