Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 09/2019: open source ve Světové bance a v elektrických přenosových soustavách

Veřejná správa

Skupina Světové banky doporučuje a vyvíjí software s otevřenými zdrojovými kódy. Na otevřenosti staví také dvě největší elektrické přenosové soustavy v Evropě. Německý úřad pro bezpečnost v IT investoval do vývoje pluginu Mailvelope pro end-to-end šifrování.


Skupina Světové banky doporučuje a vyvíjí open source

Stela Mocan, vedoucí technologické a inovační laboratoře Skupiny Světové banky, měla úvodní řeč na letošní Sharing & Reuse Conference v Bukurešti. Hovořila o významu otevřených technologií, které umožňují „rychleji se učit jeden od druhého, inovovat a podílet se na vytváření globální zásobárny talentu a digitálních dovedností.“

Skupina Světové banky (World Bank Group) je skupina organizací které mají za cíl snížit světovou chudobu prostřednictvím podpory udržitelného ekonomického růstu. Hlavní a nejznámější organizací skupiny je Světová banka, mezi další patří například Multilaterální agentura pro investiční záruky. Členem skupiny je 189 zemí světa.

Samotná Skupina Světové banky se aktivně podílí na vývoji a sdílení softwaru a dalších děl. Od roku 2014 zveřejnila 41 projektů, například analytických nástrojů, prezentačních šablon, ale také třeba aplikací strojového učení či počítačového vidění. Jako hlavní licence používá MIT (pro software) a CC BY (pro ostatní obsah).

Z prezentace na Sharing & Reuse Conference Z prezentace na Sharing & Reuse Conference

V rámci skupiny se používá mnoho různého otevřeného softwaru – například linuxové servery, systém správy obsahu Drupal, javascriptové frameworky AngularJS a Node.js; na stanicích se jako webový prohlížeč používá Google Chrome (založený na otevřeném základu Chromium).

Od roku 2016 je jedním z devíti digitálních principů Skupiny Světové banky „používat otevřené standardy, otevřená data, otevřené zdrojové kódy a otevřené inovace“.

Dvě největší evropské přenosové soustavy staví na otevřenosti

Réseau de Transport d'Électricité (RTE) a TenneT jsou dva největší provozovatelé elektrických přenosových soustav v Evropě; RTE provozuje soustavu ve Francii (známou mj. většinovým podílem jaderných zdrojů), TenneT v Nizozemsku a větší části Německa. Oba operátoři jsou členy LF ENERGY, koalice pro otevřený přístup k energiím, fungující pod křídly The Linux Foundation.

Firmy 8. srpna diskutovaly na webináři své strategie pro digitalizaci a open source. Hlavní dnešní výzvou jsou inteligentní sítě (smart grid), umožňující efektivnější využití energie, včetně optimálního zapojení obnovitelných a decentralizovaných zdrojů, různých forem ukládání energie nebo řízení spotřeby.

Vnímáme, že open source je komoditní základnou, o kterou se může opírat celý IT průmysl,“ napsal k tomu Loek Bakker, CIO firmy TenneT. Pro TenneT, podobně jako pro mnoho dalších veřejných služeb, je open source klíčovou součástí strategického úspěchu.

Ve stručnosti

  • Německá země Durynsko bude u IT zakázek preferovat otevřené zdrojové kódy vždy, když to bude technicky možné a ekonomické. Nová pravidla schválená zemským sněmem obsahují i požadavky na bezpečnost a interoperabilitu.

  • Belgická vláda zvažuje, že zdrojové kódy budou považovány za veřejné informace, které musí být na žádost poskytnuty. Belgie se v loňském roce pokoušela něco podobného prosadit i do unijní směrnice o otevřených datech; úspěšná nebyla, dosáhla ale částečného kompromisu, že „členské státy mohou použití směrnici rozšířit i na počítačové programy.“

  • Software vyvinutý v kanceláři Evropského inspektora ochrany údajů byl zveřejněn pod licencí EUPL. Program s webovým rozhraním slouží ke sběru důkazů o zpracování osobních údajů.

  • Nová finská vláda podporuje otevřený software, otevřená data a otevřená aplikační rozhraní (API). Podpora je součástí strategie sociálně, ekonomicky a ekologicky udržitelné společnosti.

  • Ruské plány z roku 2015 na zařazení otevřených zdrojových kódů mezi požadavky při veřejných zakázkách na software vzaly za své. Místo toho stát spustil jednotný registr softwaru použitelného ve veřejné správě, kde se klade důraz na „národní software“.

  • Španělské Valencijské společenství pokračuje v podpoře své linuxové distribuce pro školy. Distribuce LliureX založená na Ubuntu je nasazena na více než 120 tisících počítačů a obsahuje zhruba 450 aplikací vhodných pro použití ve škole i doma.

  • Italský auditní dvůr (obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu) se při svých kontrolách bude zabývat i opakovaným využíváním softwaru v orgánech veřejné správy. Pokud se softwarová řešení nevyužívají opakovaně (jak ukládá italský zákon o digitalizaci veřejné správy), zvyšuje to výdaje z veřejných rozpočtů.

  • Evropská komise pořádá první konferenci zaměřenou na interoperabilitu: Interoperability Academy. Bude se konat ve dnech 11. až 13. prosince v belgickém městě Leuven.

  • Francouzská veřejná správa se čím dál více podílí na tvorbě open-source softwaru. Kromě svých vlastních projektů přispívá i do dalších, například OpenDNSSEC nebo TheHive Project.

  • Německý Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky investoval do vývoje pluginu Mailvelope do webových prohlížečů Mozilla Firefox a Google Chrome a slouží pro end-to-end šifrování e-mailové komunikace a webových formulářů.

Diskuze (0) Nahoru