Linux E X P R E S

Facebook

Veřejná správa 11/2017: blockchainová laboratoř v Rotterdamu, vývojáři EK doporučují open-source nástroje

Veřejná správa

Město Rotterdam a přístavní správa spouštějí projekt blockchainové laboratoře BlockLab. Vývojáři pracující pro Evropskou komisi doporučují open-source nástroje a standardizované formáty. 


Rotterdam spouští blockchainový projekt BlockLab

Město Rotterdam společně s rotterdamskou přístavní správou (což je společná organizace města a státu) spouští projekt BlockLab. V rámci tohoto projektu byla zřízena laboratoř pro vývoj a testování blockchainových aplikací. Projekt BlockLab je financován jak zakládajícími subjekty, tak i z programu InnovationQuarter, rozvojovou organizací Jižního Holandska.

Laboratoř se bude zaměřovat hlavně na oblast energetiky a logistiky, například se hovoří o decentralizovaných energetických sítích s možností snadného obchodování s elektřinou a zbytkovým teplem. Další aplikace se využijí v rámci nákladní dopravy – Rotterdam má ambice stát se „nejchytřejším přístavem“.

Při oficiálním spouštění projektu byla prezentována blockchainová aplikace pro oblast financování přístavní logistiky, vyvinutá společně s firmou Exact a bankou ABN Amro.

Základní tým laboratoře má nyní pět lidí. Ti budou společně s dalšími vývojáři a uživateli pracovat na tom, jak teoretické blockchainové ideje transformovat do konkrétních aplikací pro praxi. Tým bude spolupracovat i s rotterdamskou univerzitou na přípravě blockchainových specialistů.

Vývojáři pracující pro Evropskou komisi doporučují open-source nástroje

Na konferenci Digitec 2017 ukazovala skupina INNO Team (vývojáři pracující na nové generaci webů Evropské komise) používání moderních vývojářských nástrojů pro práci s webovými technologiemi.

Vývojáři si pochvalují nástroje založené na open-source technologiích a pracující se standardizovanými formáty a protokoly. Příkladem je systém správy verzí Git (využívaný nově i Microsoftem) nebo formáty MarkDown a JSON.

V rámci vývoje vzniká otevřená knihovna hotových komponent (Europa Component Library), které lze používat nejen napříč weby a webovými aplikacemi Evropské komise, ale může je použít úplně každý – jsou pod licencí EUPL.

Tak trochu „proti proudu“ jdou vývojáři tvorbou a nasazováním statických webů pro některé účely. Hosting pro statický obsah je mnohem levnější, nepotřebuje databáze jako MySQL, skriptovací jazyky jaky PHP nebo jiné dynamické komponenty, vysvětlil Wesley Deglise z INNO Teamu.

Ve stručnosti

  • Norsko spouští Národní adresář dat, který má za cíl usnadnit použití otevřených dat. Je v něm nyní 800 datových sad, které jsou popsány pomocí DCAT-AP.

  • Na kongresu ITAPA 2017, který se konal 14. a 15. listopadu v Bratislavě, se hovořilo o budoucnosti jednotného digitálního trhu v zemích Visegrádské čtyřky (V4).

  • V Estonsku, Španělsku a na Slovensku se řešily bezpečnostní nedostatky elektronické identifikace, konkrétně čipových karet Gemalto IDPrime.NET (byť se problém týká i dalších karet). Nejvýrazněji problémy dopadly na Estonsko (vzhledem k masivnímu používání karet) – to situaci řešilo i se zřízením dočasných servisních center v obchodních domech a nemocnicích; stát plánuje část nákladů vymáhat po firmě Gemalto.

  • Švédsko aktualizuje své rámcové smlouvy pro veřejné zakázky na software (včetně open source) a služby. Firmy, které mají zájem se ucházet o uzavření těchto smluv, mohou své nabídky předkládat do 11. ledna 2018. Na základě těchto smluv se bude zadávat v letech 2019 až 2023.

  • Izraelská státní správa sdílí svá rozšíření do systému CKAN, vytvořená pro práci v hebrejštině. Navíc se pracuje na politice pro open source, která by měla orgánům veřejné správy usnadnit sdílení výsledků jejich vývoje.

  • Evropská komise vyhlásila vůbec první „bug bounty“, tedy nabídku vyplácení odměn za nalezení chyb. Týká se multimediálního přehrávače VLC media player a úspěšní nálezci si mohou přijít na 100 až 3000 eur. Odměny se vyplácejí z dvoumilionového balíku schváleného Evropským parlamentem. Program VLC se používá na všech počítačích spadajících pod Evropskou komisi.

  • Nizozemská vláda otevřela pod licencí GNU AGPL zdrojové kódy svého systému pro databázi osobních údajů. Systém BRP měl nahradit dosavadní systém, jeho vývoj byl zahájen v roce 2012 a skončil letos v červenci; systém se ale do ostrého nasazení nedostal. Podle ministerstva vnitra je toto otevření výjimkou ze stále platných pravidel, která mají za cíl minimalizovat nežádoucí dopady na soukromou sféru, která ale zároveň brání otevírání výsledků vývoje veřejné správy.Diskuze (0) Nahoru